نویسنده (های) وبلاگ دهیار بوبوک آباد دهیار یسرلو-احمدعلی کمنذی شورای قرخلر-مهدی کرمی محمدرضارشیدی عمران میرزایی شورای کوریجان -روح اله بهبهانی دهیار راهموار-سید بیت اله زینتی مصطفی نوروزی
آرشیو وبلاگ
      دیار تاریخی کوریجان (همدلی و همزبانی-روستاهای حومه(مزرعه ،حاتم آباد،مارهموار،قرخلر ،یسرلو،بوبوک آبادو...))
گالری عکس خاندان مرادی نویسنده: مصطفی نوروزی - شنبه ٧ آذر ۱۳٩٤
مرادی مصیب  احمد آقا مرادی  مرادی مصیب
 مصیب مرادی فرزند صفر  احمد اقا مرادی  مصیب مرادی فرزند صفر
 ابراهیم مرادی   مرادی مجید
ابراهیم مرادی پسر  مصیب عبدالله مرادی پسر مصیب   مجید مرادی پسر مصیب
 رضا مرادی مرادی مجتبی  
 رضا مرادی  مجتبی مرادی پسر احمدآقا  مصطفی مرادی پسراحمدآقا
 رضا مرادی    
 علیرضا مرادی    
یوسف مرادی  امیر مرادی  
یوسف مرادی امیر مرادی  

ادامه مطلب ...
  نظرات ()
گالری عکس طایفه نوروزی نویسنده: مصطفی نوروزی - پنجشنبه ٥ آذر ۱۳٩٤

عکس های طایفه نوروزی

١- محمد جعفر گورانی (جعفر بیک گورانی)

2- نوروز پسر جعفر  فوت 1265(سنگ قبر دارد)

3-یوسف نوروزی پسر نوروز

نسل چهارم طایفه نوروزی

 عکس موجود نیست                  عکس موجود نیست               عکس موجود نیست                                          عکس موجود نیست                        
4-الف) 4-ب) 4-ج) 4-د)   ۴-ه)

4-الف)حاج کدخدا محمد حسین نوروزی پسر حاج کدخدا محمد ابراهم نوروزی نوه یوسف نوروزی

4-ب)میرزا حسین نوروزی پسر حاج کدخدا محمد ابراهم نوروزی نوه یوسف نوروزی

4-ج)سلطان حسین نوروزی پسر حاج کدخدا محمد ابراهم نوروزی نوه یوسف نوروزی

4-د) بیرام علی(لیسان) نوروزی پسر حاج کدخدا محمد ابراهم نوروزی نوه یوسف نوروزی 

4-د) غلام حسین نوروزی پسر حاج کدخدا محمد ابراهم نوروزی نوه یوسف نوروزی 

 نسل پنجم طایفه نوروزی

فرزندان کدخدا محمد حسین نوروزی

 نوروزی- حاج غلامرضا  
     

 5-الف-A )حاج کدخدا محمد نوروزی پسر حاج کدخدا محمد حسین نوروزی نوه حاج کدخدا محمد ابراهیم نوروزی

 5-الف-B)-حاج غلامرضا نوروزی پسر حاج کدخدا محمد حسین نوروزی نوه حاج کدخدا محمد ابراهیم نوروزی

 5-الف-C )حاج رجب علی نوروزی پسر حاج کدخدا محمد حسین نوروزی نوه حاج کدخدا محمد ابراهیم نوروزی

 فرزندان میرزا حسین نوروزی

   
 
 
    ۵ -ب-A )     5-ب-B)      ۵-ب-C    
 محسن نوروزی      
 ۵-ب-d ۵-ب-d    

 

  ۵-ب-A )حاج  حسن  نوروزی پسرمیرزا حسین نوروزی نوه حاج کدخدا محمد ابراهیم نوروزی

 5-ب-B)حسین آقا پسرمیرزاحسین نوروزی نوه حاج کدخدا محمد ابراهیم نوروزی

 5-ب-C )محمد باقر پسر  میرزا حسین نوروزی نوه حاج کدخدا محمد ابراهیم نوروزی

۵-ب-d )محسن پسر  میرزا حسین نوروزی نوه حاج کدخدا محمد ابراهیم نوروزی

علی اکبر پسر  میرزا حسین نوروزی نوه حاج کدخدا محمد ابراهیم نوروزی

 

فرزندان سلطان حسین

 
 
                              هادی     نوروزی    مهدی       نوروزی     
 ۵ -ج-A )  5-ج-B) ۵-ج-C ۵-ج-d

 ۵ -ج-A )  ناصرنوروزی پسر سلطان حسین نوروزی نوروزی نوه  حاج کدخدا محمدابراهیم نوروزی

  5-ج-B ) جعفر نوروزی پسر سلطان حسین نوروزی نوروزی نوه  حاج کدخدا محمدابراهیم نوروزی

۵-ج-C ) هادی نوروزی پسر سلطان حسین نوروزی نوروزی نوه حاج کدخدا محمد ابراهیم نوروزی

۵-ج-dمهدی نوروزی پسر سلطان حسین نوروزی نوروزی نوه حاج کدخدا محمد ابراهیم نوروزی

 

 فرزندان غلام حسین(قلدور)

                   
 ۵ -د-A  5-د-B)

 ۵ -د-A )  مسلم نوروزی پسر غلام  حسین نوروزی نوروزی نوه حاج کدخدا محمد ابراهیم نوروزی

  5-د-B)   یوسف نوروزی پسر غلام  حسین نوروزی نوروزی نوه حاج کدخدا محمد ابراهیم نوروزی

 

 

نسل ششم طایفه نوروزی

 

 فرزندان کدخدا محمد نوروزی

 

نوروزی-عباس  پسر حاج کدخدا محمد  
۶-١- 5-الف-A ۶-٢- 5-الف-A ۶-٣- 5-الف-A
 شهید علی نوروزی رضا نوروزی  نوروزی-موسی  پسر حاج کدخدا محمد
۶-۴- 5-الف-A ۶-۵- 5-الف-A ۶-۶- 5-الف-

۶-١- 5-الف-A)عباس نوروزی پسر حاج کدخدا محمد   نوه حاج کدخدا محمد حسین نوروزی

۶-٢- 5-الف-A)-زین العابدین نوروزی پسر حاج کدخدا محمد   نوه حاج کدخدا محمد حسین نوروزی

 ۶-٣- 5-الف-A)-مهندس نوروزعلی نوروزی پسر حاج کدخدا محمد  نوه حاج کدخدا محمد حسین نوروزی

 ۶-۴- 5-الف-AA-۴) شهید علی نوروزی پسر حاج کدخدا محمد  نوه حاج کدخدا محمد حسین نوروزی

۶-۵- 5-الف-A) رضا نوروزی پسر حاج کدخدا محمد  نوه حاج کدخدا محمد حسین نوروزی

 ۶-۶- 5-الف-A)محمد موسی نوروزی پسر حاج کدخدا محمد  نوه حاج کدخدا محمد حسین نوروزی

فرزندان حاج غلام رضا نوروزی

      نوروزی-احمد پسر حاج غلامرضا  نوروزی-جلال پسر حاج غلامرضا نوروزی-مهرداد پسر حاج غلامرضا

 سعید نوروزی

احمد نوروزی

جلال نوروزی

مهرداد نوروزی

فرزندان حاج رجب علی نوروزی

                                   
مجتبی  نوروزی محمود  نوروزی

فرزندان حاج غنی نوروزی

 فرزندان حاج حسن نوروزی

                                     
داود  نوروزی روح الله نوروزی محمد نوروزی

فرزندان  حسین آقا نوروزی

 

         عباس نوروزی پسر حسین آقا                             
مجتبی  نوروزی           عباس نوروزی

 

 فرزندان  محسن نوروزی

فرزندان  محمدباقر نوروزی

 

 

نسل هفتم طایفه نوروزی

 فرزندان  عباس نوروزی

 
 مصطفی نوروزی  ابراهیم نوروزی

٧-١-۶-١- 5-الف-A)-مهندس مصطفی نوروزی پسر عباس نوه حاج کدخدا محمد نوروزی

٧-٢-۶-١- 5-الف-A)-ابراهیم نوروزی پسر عباس نوه حاج کدخدا محمد نوروزی

  فرزندان زین العابدین نوروزی

                             
 امید نوروزی نوید نوروزی

٧-١-۶-١- 5-ب-A)-مهندس امید نوروزی پسر زین العابدین نوه حاج کدخدا محمد نوروزی

٧-١-۶-١- 5-ب-A)-نوید نوروزی پسر زین العابدین نوه حاج کدخدا محمد نوروزی

فرزندان رضا نوروزی

 

 محمد سپهر نوروزی

محمد سپهر نوروزی

پسر رضا نوروزی


فرزندان محمد موسی نوروزی

نوروزی - علیرضا  
علیرضا نوروزی پسر موسی نوروزی  

 

فرزندان جلال نوروزی

                             
 آرین نوروزی آرمین نوروزی

فرزندان مجتبی(حاج رجبعلی) نوروزی

 

 نوروزی-حسین پسر مجتبی نوه حاج رجب علی
حسین نوروزی پسر مجتبی نوه حاج رجبعلی

فرزندان داود نوروزی

 

 مهدی نوروزی پسر داود

نوه حاج حسن

فرزندان مجتبی(حسین آقا) نوروزی

 نوروزی-میثم پسر مجتبی نوه حسین آقا پسر میرزا حسین  
میثم نوروزی  

 

نسل هشتم طایفه نوروزی

فرزندان مصطفی نوروزی

محمد حسام پسر مصطفی  محمد حسین پسر مصطفی
محمد حسام نوروزی محمد حسین نوروزی

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
پیام وتبریک مدیریت وکارکنان شرکت تلمبه موتور غرب نویسنده: محمدرضارشیدی - جمعه ۱٥ آبان ۱۳٩٤

 

بدینوسیله از پیام تبریک ونصب بنر توسط  مدیریت وکارکنان شرکت تلمبه موتور غرب جهت کسب مقام آقای مهدی میرزایی در مسابقات قهرمانی کشور کونگ فو سبک آنزان رزم تقدیر وتشکر نموده واز توجه وحمایت های آن مجموعه محترم سپاسگذاریم .

دراین مسابقات آقایان علی پیری ، هادی نظری نیز حضور داشتند که در این دوره مسابقات علیرقم کارکرد عالی روی سکو قرار نگرفتند.

ضمنا تیم اعزامی همدان به رتبه نخست کشوری نائل آمد وآقای محمدرضا رشیدی به عنوان مربی تیم حضور داشتند.

                                                                    سرپرست کونگ فوتوآ کوریجان

                                                                          محمدرضا رشیدی

  نظرات ()
برگی از تاریخ کوریجان قسمت سوم نویسنده: مصطفی نوروزی - پنجشنبه ٧ آبان ۱۳٩٤
 در ادامه یاداداشت های  تحت عنوان برگی از تاریخ کوریجان  کتاب یازده جلدی روزنامه خاطرات عین السطنه  نوشته عین السطنه سالور که  به کوشش مسعود سالور به چاپ رسیده را مورد بررسی قرار میدهیم و با ارائه توضیحات برای خوانندگان خصوصاً برای علاقمندان به تاریخ منطقه حاجیلو و کوریجان روشنتر خواهیم نمود در این زمینه خوانندگان خواهشمندم نظرات خود را برای نگارنده ارسال نمایند 

 

کوریجان

تعدای از بزرگان کوریجان در سال1315 -1320

اجزاء اداره ی کوریجان

این ده با اشخاص ذیل اداره میشود: محمد علی بیک کشمرزی (لله) نایب- درویشعلی بیک کدخدا (حاجی کوچکعلی به واسطه آن حرکات اخراج و درویشعلی بیک پسر مرحوم بیرام علی کدخدا شد). دو سال است ضابط ندارد. میرزا حسین و میرزا محرر، علی اکبر و حسین رضا فراش، سیفعلی مهتر، کربلائی اسمعیل و قاسم باغبان، دشتبان دو نفر  پاشا پاکار، محمد ورپاکار ( 2 ) دو نفر، گاوچران دو نفر، آهنگر دو نفرنجار،  حمامی سه نفر، دلاک دو نفر، چوپان شش نفر، بره چران شش نفر، نخرچی دو نفر، میرآب دو نفر، جوقباشی بیست و چهار نفر (هر جوق پنج جفت و ده نفر آدم و ده الاغ). هشت دکان داشت به واسطه گرانی اجناس و عدم خریدار چهار شده. دکانی ده تومان به مالک میدهد. هفت قهوه خانه کنار جاده، هر کدام هشت تومان میداد فعلا مبدل به یک گاراژ (آرامشگاه) و یک کاروانسرا برای چرخ شده. باقی کار نمیکنند. ( 4 )


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تسریع در تخصیص اعتبارات رزن نویسنده: مصطفی نوروزی - چهارشنبه ٦ آبان ۱۳٩٤
فرماندار رزن:
خواستار تسریع در تخصیص اعتبارات رزن هستیم
 فتحعلی حسینی فرماندار رزن
 به گزارش دیار تاریخی کوریجان به  نقل از  رزن جوان ، فتحعلی حسینی در آیین معارفه شهردار رزن اظهار داشت: خواستار تسریع در تخصیص اعتبارات هستیم زیرا به سبب اینکه رزن در شمال استان قرار دارد و منطقه سردسیر می باشد تخصیص قبل از شروع سرما در منطقه صورت گیرد.

ادامه مطلب ...
  نظرات ()
گزارش تصویری از عزاداری اهالی دیار تاریخی کوریجان در روز عاشورا نویسنده: مصطفی نوروزی - دوشنبه ٤ آبان ۱۳٩٤
به گزارش دیار تاریخی کوریجان  عاشورای امسال نیز مثل هر سال در کوریجان دسته های عزاداری اقامه عزا نمودند و تعزیه برگزار شد
 عاشورای 1394-کوریجان
 در ادامه  عکس های تعزیه و قربانی کردن شتر را در دیار تاریخی کوریجان مشاهده نمایید

ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مرکز بازیافت رزن راه‌اندازی می‌شود نویسنده: مصطفی نوروزی - شنبه ٢ آبان ۱۳٩٤
 
در کارگروه مدیریت پسماند شهرستان مطرح شد
مرکز بازیافت رزن راه‌اندازی می‌شود
 فتحعلی حسینی فرماندار رزن
به گزارش دیار تاریخی کوریجان به نقل از همدان‌پیام: با توجه به اینکه رزن در بحث مدیریت پسماند پیشرو بوده است، مرکز بازیافت پسماندهای شمال استان در رزن و با همکاری شهرداری‌های سه شهر راه‌اندازی خواهد شد که شهرستان‌های فامنین،کبودراهنگ، رزن و همچنین شهر قهاوند را پوشش خواهد داد.

ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آشپزخانه در حال ساخت مسجد صاحب الزمان (عج) کوریجان نویسنده: مصطفی نوروزی - پنجشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٤
به گزارش دیار تاریخی کوریجان  ساختمان نیمه کاره آشپزخانه و سرویس بهداشتی مسجد صاحب الزمان (عج) کوریجان که با همت بزرگواران و خیرین این در حال ساخت است و امیداواریم  بزودی بهره برداری برسد 
 
 برای مرحوم حاج حسین زمانی فرزند مرحوم حاتج کوچکعلی ار خداوند متعال اجر جزیل مسئلت می نماییم سالیان متمادی میزبان بودند و نهار ظهر عاشورا در منزل ایشان طبخ میشد

ادامه مطلب ...
  نظرات ()
گزارش تصویر از مراسم شیر خوارگان حسینی در کوریجان نویسنده: مصطفی نوروزی - شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٤
 به گزارش دیار تاریخی کوریجان در حسینیه کوریجان  مراسم شیرخوارگان حسینی برگزار شد با تشکر از عالدل رمضانی که عکس ها را ارسال نمودند
شیرخوارگان حسینی

ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ایام شهادت حضرت اباعبداله الحسین (ع) نویسنده: محمدرضارشیدی - پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٤

مل

 

فرارسیدن ایام سوگواری سید وسالار شهیدان ویاران باوفایش بر مسلمین جهان تسلیت باد.

 

امور فرهنگی جامعه ورزشی کوریجان

  نظرات ()
اولین سالگردشهادت مجاهد ومدافع حرم ، شهید حمیدرضا زمانی نویسنده: محمدرضارشیدی - چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٤

 

مسابقات کشتی نونهالان کوریجان -اولین یادواره مدافع حرم شهید حمید رضا زمانی

  نظرات ()
گزارش تصویری از آماده سازی مسجد صاحب الزمان(عج) کوریجان محرم نویسنده: مصطفی نوروزی - دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٤
 مسجد صاحب الزمان(عج) کوریجان برای میزبانی عاشقان و عزاداران حضرت ابا عبدالله الحسین (س) در ماه محرم آماده سازی شد.
         مسجد صاحب الزمان (ع )کوریجان  
به گزارش دیار تاریخی کوریجان  : همزمان با سیاه پوش شدن و فضاسازی تبلیغی شهر ها و روستاهای کشور با محوریت محرم و عاشورا و مضامین آموزه های اسلامی، محوطه مساجد نیز با نصب بنر برای برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم در حال آماده سازی است.

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ذاکر اهل بیت حاج علی رمضانی نویسنده: مصطفی نوروزی - یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٤

در عصر ارتباطات و با وجود شبکه ها و امکانات دنیای مجازی باز از حال همدیگر خبر نداریم  بنده ضمن عذر خواهی از بستگان  و خانواده آن مرحوم جهت اینکه دیر مطلع شدم  برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندان صبر مسئلت می نمایم

ذاکر اهل بیت حاج علی رمضانی


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مسابقات قهرمانی استان کونگ فو پرتوآ نویسنده: محمدرضارشیدی - شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٤

مسابقات قهرمانی استان جهت اعزام به مسابقات کشوری سبک کونگ فو پرتوآ در تاریخ  94/07/17 به میزبانی شهر بهار در خانه جودو برگزار گردید. در این مسابقات تیمهایی از بهار ، صالح آباد ، مهاجران ، ماماهان ، فامنین قرخلر وکوریجان حضور داشتند.

 

نتایج تیمی در رده سنی بزرگسالان :

کوریجان          مقام اول

بهار                مقام دوم

مهاجران          مقام سوم

نتایج تیمی دررده سنی  جوانان :

بهار                مقام اول

ماماهان         مقام دوم

کوریجان         مقام سوم

  نظرات ()
پیکر سردار شهید حسین همدانی به کشور بازگشت نویسنده: مصطفی نوروزی - شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٤
با حضور جمعی از فرماندهان عالیرتبه
پیکر سردار شهید حسین همدانی به کشور بازگشت

پیکر سردار شهید حسین همدانی در حضور جمعی از فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح با ورود به فرودگاه مهرآباد تهران، به کشور بازگشت.

 سردار شهید حسین همدانی
 

 به گزارش دیار تاریخی کوریجان به نقل  از خبرنگار دفاعی خبرگزاری فارس، پیکر سردار شهید حسین همدانی وارد فرودگاه مهرآباد تهران، پایگاه قدر سپاه شد.

سرداران و همرزمان شهید همدانی از جمله سردار سرلشکر محمدعلی جعفری، سردار سرلشکر غلامعلی رشید، سرلشکر مصطفی ایزدی، سردار امیرعلی حاجی زاده، سردار علی فدوی، سردار محمدرضا نقدی، سردار محسن کاظمینی، سردار ربانی، سردار خراطیان، سردار محمد پاکپور، سردار نجات و خانواده سردار شهید همدانی در این مراسم حضور دارند.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
سردار همدانی همیشه آرزوی شهادت داشت و به آرزوی خود رسید نویسنده: مصطفی نوروزی - جمعه ۱٧ مهر ۱۳٩٤
پیام تسلیت آیت‌الله العظمی نوری‌همدانی:
سردار همدانی همیشه آرزوی شهادت داشت و به آرزوی خود رسید

آیت‌الله العظمی نوری‌همدانی در پیامی شهادت سردار سرلشکر شهید حاج حسین همدانی را تسلیت گفتند.

 حضرت آیت اله نوری همدانی
  به گزارش دیار تاریخی کوریجان به نقل  از خبرگزاری فارس، حضرت آیت‌الله العظمی حسین نوری‌همدانی مرجع عالیقدر شیعه با صدور پیامی شهادت سردار سرلشکر شهید حاج حسین همدانی را تسلیت گفتند.

ادامه مطلب ...
  نظرات ()
دو روز عزای عمومی در همدان برای شهادت سردار همدانی نویسنده: مصطفی نوروزی - جمعه ۱٧ مهر ۱۳٩٤
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان گفت: با هدف بزرگداشت مقام سردار پاسدار، سرلشکر شهید حسین همدانی دو روز عزای عمومی در همدان اعلام شد.
 
 به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از فارس، محمدابراهیم الهی‌تبار با بیان اینکه سردار همدانی جان خود را در طبق اخلاص برای انقلاب و اسلام نهاده بود، اظهار کرد: در روز یکشنبه پیکر پاک شهید سردار همدانی در تهران و در روز دوشنبه در همدان تشییع خواهد شد.

ادامه مطلب ...
  نظرات ()
سردار همدانی، در مقابل فتنه گران 88 خوش درخشید نویسنده: مصطفی نوروزی - جمعه ۱٧ مهر ۱۳٩٤
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان گفت: سردار همدانی در مقابله با فتنه 88 نقش بسیار موثری داشتند به طوری که اگر مدیریت ایشان نبود، شاید جمع کردن فتنه مشکل بود.
 حضرت آیت اله محمدی- امام جمعه همدان
 به گزارش دیار تاریخی کوریجان

به نقل از صبح الوند، آیت الله غیاث الدین طه محمدی در خطبه های این هفته نماز عبادی سیاسی جمعه همدان که در حسینیه حضرت امام خمینی (ره) و با حضور گسترده مردم ولایتمدار این شهر برگزار شد، با تسلیت شهادت سرلشگر پاسدار حاج حسین همدانی که در سوریه به شهادت رسیدند، اظهار داشت: سردار همدانی یکی از سرداران بزرگ جهان اسلام بود.

وی گفت: سردار همدانی مرد فراز و نشیب های انقلاب و نظام بود.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
شعر زیبای شاعر اراکی برای سردار سرلشکر همدانی نویسنده: مصطفی نوروزی - جمعه ۱٧ مهر ۱۳٩٤
عبدالله خدیمی، شاعر اراکی به دنبال انتشار خبر شهادت سردار بزرگ مدافع حرم شعر زیبایی سرود.
 
  به گزارش دیار تاریخی کوریجان:

یاران, حسین سوی حسین شهید شد
در خون خضاب کرده و رویش سفید شد

مردی که نام او صف تکفیریان گسست
نوشید جام عشق و همان دم سعید شد

بازی دراز, خاطره زین پس کند ز او
شامات و پاوه بر منشش بس مرید شد

از گلستان همت و صیاد و کاظمی
پرپرگلی,نه,بلکه گلستان پدید شد

شد گاه غبطه خوردن یاران خون جگر
آنان که مو ز دست سیاهان سپید شد

سردار عشق, وضع هوا کربلایی است
وقتی نبودی هجمه به آقا شدید شد

حالا که از میان جماعت تو رفته ای
دست از دعا مدار که در کوفه عید شد

همدانی گرچه نام تو و مکتبت خمین
یارحبیب هستی و از لشگر حسین

  نظرات ()
شجره نامه طایفه نظری نویسنده: مصطفی نوروزی - جمعه ۱٠ مهر ۱۳٩٤

 

 

شجره نامه طایفه نظری-سایت دیار تاریخی کوریجانبرای مشاهده کامل شجره نامه روی آن کلیک نمایید

  نظرات ()
مطالب قدیمی تر »
مطالب اخیر گالری عکس خاندان مرادی گالری عکس طایفه نوروزی پیام وتبریک مدیریت وکارکنان شرکت تلمبه موتور غرب برگی از تاریخ کوریجان قسمت سوم تسریع در تخصیص اعتبارات رزن گزارش تصویری از عزاداری اهالی دیار تاریخی کوریجان در روز عاشورا مرکز بازیافت رزن راه‌اندازی می‌شود آشپزخانه در حال ساخت مسجد صاحب الزمان (عج) کوریجان گزارش تصویر از مراسم شیر خوارگان حسینی در کوریجان ایام شهادت حضرت اباعبداله الحسین (ع)
کلمات کلیدی وبلاگ کوریجان همدان (٧٤) خاندانها و طوایف کوریجان (٦٠) کوریجان کبودراهنگ (٥٩) محمدرضا رشیدی (٥٠) کوریجان (٤٥) ورزشکاران کوریجان (۳٤) تاریخ کوریجان (۳٢) شعر ترکی (٢۸) فتح علی حسینی (٢۳) فرماندار رزن (٢۱) پایگاه سماء کوریجان (٢۱) کونگ فو کوریجان (٢٠) ادبیات ترکی (۱٩) عکس قدیمی (۱٩) شجره نامه (۱٧) پایگاه مقاومت بسیج روستای کوریجان (۱٦) گالری عکس (۱٥) بخشدار مرکزی کبوداهنگ (۱٤) عکس (۱۳) رمضان (۱۳) شهرستان بهار (۱۳) شهدای کوریجان (۱٢) شهید مدافع حرم (۱٢) مسئول فناوری اطلاعات پایگاه سما کوریجان (۱٢) سید حیدر بیات (۱۱) ترجمه ترکی (۱۱) شهرستان رزن (۱۱) نمایندگان مجلس (۱۱) کبودراهنگ (۱۱) بزرگان و مشاهیر (۱٠) دعای روزهای ماه رمضان (۱٠) راه و شهرسازی کبودراهنگ (۱٠) افتتاح پروژه (۱٠) راه و شهرسازی همدان (۱٠) حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ (٩) کوریجانی های مقیم تهران (٩) همدان (٩) جمعیت (۸) مصطفی نوروزی (۸) نوحه ترکی (۸) کتاب روزنامه خاطرات عین‌السلطنه (۸) روستای قرخلر (۸) حمیدرضا زمانی (۸) بسیج خواهران کوریجان (٧) روستای یسرلو (٧) شهر جدید حورا (٧) دهیار کوریجان (٧) کوریجانی های مقیم همدان (٧) تودیع و معارفه (٧) یادواره شهدای کوریجان (٧) اسناد تاریخی (٧) آداب و رسوم و آیین ها (٦) عین السلطنه قاجار ارباب کوریجان (٦) راهموار (٦) مارهموار (٦) سوگواری و آیین های مذهبی کوریجان (٦) قهرمان میرزا سالور، (٦) روحانیون کوریجان (٦) مسابقات کونگ فو (٦) مهندس علی یعقوبی (٦) یداله ابراهیم خانی (٦) سردار شهید حاج حسین همدانی (٦) معاون فرماندار همدان (٥) مدرسه کوریجان (٥) بخش شرا (٥) سندقدیمی (٥) هیئت کونگ فوتوآ (٥) مسجد صاحب الزمان کوریجان (٥) اخبار همدان و کوریجان (٥) مزار شهدای کوریجان (٥) پل تاریخی کوریجان (٥) همسایه کوریجان (٥) تبریک و تهنیت (٥) هفته دولت (٥) شعر (٥) سربازی (٥) محرم (٤) ایام فاطمیه (٤) سوگواری و آیین های مذهبی کوریجان (٤) فولکورها (٤) خاندان قویون باش (٤) طایفه زمانی و علیزمانی (٤) مهاجران همدان (٤) رئیس جمهور (٤) حسین افشاری (٤) کتاب تاریخ و فرهنگ کوریجان (٤) تاریخچه سربازی (٤) شورای اسلامی روستای کوریجان (٤) صاحب نوری (٤) تحصیلکردگان کوریجان (٤) تصادفات در جاده های کوریجان (٤) احمد محمدی راستی (٤) شهردار فامنین (٤) محمود نوروزی (٤) ستاد نمازجمعه کوریجان (٤) تیم کشتی کوریجان (٤) تبلیغات اسلامی کبودراهنگ (٤) شهرستان کبودراهنگ (٤) دانش آموزان مدرسه (٤) راه پیمایی 22 بهمن (٤) سالن ورزشی امام علی کوریجان (٤) گروه تئاتر( نمایش) (٤) کسب و کار در کوریجان (٤) شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید (٤) معرفی کوریجانی موفق (٤) حضرت آیت اله محمدی (٤) استقبال از سفر (٤) دهیاران همدان (۳) ذاکران اهل بیت (۳) معرفی مشاغل تولیدی و خدماتی کوریجان (۳) اداره ورزش و جوانان کبودراهنگ (۳) فرماندار بهار (۳) سال 1363 (۳) همایش بزرگ کونگ فوکاران کوریجان (۳) گالری عکس طایفه بهبهانی (۳) مسئول میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان کب (۳) احسان قنبری (۳) رایکان سفلی (۳) دهستان مهاجران (۳) حاج ولی ا کلامی زنجانی (۳) تعزیه خوانهای کوریجان (۳) شناسنامه قدیمی (۳) شهرستان فامنین (۳) انتخابات مجلس شورای اسلامی (۳) وداع با مدافعِ حرم (۳) حجت‌الاسلام حسین علی قمری نیا رییس تبلیغات اسلامی (۳) اشتغال روستایی (۳) توابع کوریجان (۳) مهری بهمند (۳) بحرانهای زیست محیطی (۳) راه و شهرسازی کبودراهنگ شهرسازی (۳) باجی خانم شاهوریلو (۳) علی تعالی فرماندار محترم شهرستان همدان (۳) بخشداری کوریجان (۳) خاندان امینی (۳) نشست روشنگری (۳) قهرمانی کونگ فو کوریجان (۳) جواد امینی (۳) گالری عکس طایفه میرزایی (۳) فرهنگ جغرافیایی ج5 (۳) شهرهای استان همدان (۳) طایفه غیبی (۳) فرمانداری کبودراهنگ (۳) ابوالفضل محمدی (۳) مجلس ترحیم (۳) راهدارخانه (۳) حضرت آیت الله نوری همدانی (۳) خاندان نوروزی (۳) امامزاده جعفر (۳) مکتبخانه (۳) دانلود نوحه ترکی (۳) تپه تاریخی کوریجان (۳) روز قدس (۳) تبریک سال نو (۳) نمازجمعه (۳) عاشورا (۳) روستا (۳) حضرت علی (ع) (۳) مقام معظم رهبری (۳) نقشه (۳) تسلیت (۳) تعزیه (٢) لینک (٢) شهرداری (٢) شهریار (٢) ورزش بانوان (٢) وطنم (٢) عید نوروز (٢) ضرب المثل (٢) پل (٢) مراجع تقلید (٢) گوران (٢) راه آهن (٢) کتابخانه عمومی (٢) سیزده بدر (٢) درگذشت (٢) جورقان (٢) مهاجران (٢) آرشیو عکس (٢) صندوق مهر امام رضا (٢) پرویز اذکایی (٢) روستاهای ایران (٢) آنا یوردوم (٢) پدافند غیر عامل (٢) طایفه گوران (نوروزی) (٢) طایفه حسینی (٢) ثبت ملی (٢) ادبیات کودکان (٢) مرد کوریجانی ٣۵٠٠ ساله (٢) اسکلت انسانی در موزه هگمتانه (٢) لغت نامه دهخدا (٢) قهاوند (٢) مجتمع رفاهی کوریجان (٢) شیخ عبدالله زاهد مهاجر (٢) ایستگاه راه آهن همدان (٢) هیات امنا (٢) خانواده شهدا (٢) خاندان عباسی (٢) گالری عکس طایفه غیبی (٢) گالری عکس طایفه عباسی (٢) گالری عکس طایفه زمانی (٢) حاج اشرف کوریجانی (٢) کاظمی افشار (٢) مرکز بهداشتی درمانی کوریجان (٢) انتخابات شوراها (٢) همایش شیرخوارگان حسینی (٢) نوحه خوانهای کوریجان (٢) تشکیل گروه هم اندیشی کوریجان (٢) عزالذوله (٢) گالری عکس طایفه نظری (٢) موضوعات اصلی وبلاگ (٢) اوشاق لیق شعرلری (٢) شجره نامه طایفه نظری (٢) نبرد کوریجان (٢) پل تاریخی مهاجران (٢) گالری عکس طایفه جمشیدی (٢) گالری عکس طایفه جعفری (٢) گالری عکس طایفه اصلانی (٢) شجره نامه طایفه شیرازی (٢) شجره نامه طایفه بهبهانی (٢) سفرنامه ابوالحسن خان فخرالملک اردلان (٢) ربان فارسی (٢) تقدیرو تشکر (٢) لیست آثار تاریخی (٢) گالری عکس طایفه رشیدی (٢) روزنامه خاطرات عین السطنه (٢) روز ملی کونگ فو (٢) پیام تشکر برای حضور در مراسم ختم و تسلیت (٢) تاریخچه برگزاری نمازجمعه (٢) ورزش بانوان کوریجان (٢) پلیس را ه همدان (٢) سید بیت اله زینتی -دهیار راهموار (٢) گزارش عملکرد دهیاری (٢) سیاست افزایش جمعیت (٢) روح اله بهبهانی (٢) it*ict (٢) صنعت توریسم و گردشگری (٢) ورزش قرخلر (٢) روستای بوبوک آباد (٢) مزارع و باغات تابعه کوریجان (٢) روستای مزرعه مهدی آباد (٢) سایت خبری تحلیلی کورنگ (٢) سرپرست فرمانداری رزن (٢) خانم خدابنده لو (٢) مسئولین بخش شراء (٢) زینبیه کوریجان (٢) مدرسه نشاط کوریجان (٢) فرماندار فامنین (٢) ظاهر پورمجاهد (٢) سرمایه‌گذاری در شهرستان رزن (٢) مصطفی خدابنده لو (٢) عمران میرزایی (٢) اشکان جعفری (٢) وزیر راه و شهر سازی (٢) دهستان چاه دشت (٢) راِیکان علیا (٢) گرامیداشت حماسه 9 دی (٢) کندیمیز (٢) مسلم غلامی (٢) همایش کوهنوردی (٢) دولت تدبیر و امید (٢) حاج سلیم موذن زاده (٢) استاندار همدان (٢) مهدی غلامی (٢) مدیرکل میراث فرهنگی - گردشگری و صنایع دستی (٢) فرماندارکبودراهنگ (٢) دهه فجر 1392 (٢) پاسخ به نظر (٢) معاون وزیر راه و شهرسازی (٢) سالور (٢) شورای اسلامی شهر همدان (٢) حاج احسان قنبری (٢) محمدرضا ولدخانی (٢) ابراهبم الهی تبار (٢) حجت‌الاسلام حسین علی قمری نیا (٢) حجت‌الاسلام مجتبی چیتگری (٢) یادواره شهدای ورزشکار (٢) ورزشگاه امام علی (ع) کوریجان (٢) محرم 1394 (٢) عادل رمضانی (٢) آموزش و پروزش (٢) دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری (٢) حاج محبعلی امینی (٢) سلطانی راد (٢) حوزه حضرت مریم(س) (٢) امام جمعه همدان (٢) رونق اقتصادی روستاها (٢) پیاده روی خانوادگی کبورداهنگ (۱) محور کوریجان به قهاوند (۱) سید حسین میرشفیع (۱) معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش لالجین (۱) حواشی روز قدس (۱) شهادت عضرت علی (۱) شجره نامه طایفه جمشیذی (۱) گالری عکس خاندان فضلی (۱) جواب پیام تبریک (۱) مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان (۱) گسترش بیابان (۱) پایین رفتن سطح آب ها (۱) یونس زمانی (۱) بخشداری صالح آباد (۱) علی عربزاده (۱) علیرضا نوربخش (۱) والیبال کوریجان (۱) حجت الاسلام والمسلمین حسینی (۱) دفتر شورای سیاست گزاری ائمه جمعه (۱) شهید محمد نجفی (۱) سید ایوب موسوی (۱) داود جعفری (۱) ایمیل رسیده (۱) معاون استاندار همدان (۱) ولیان تابش (۱) خانه قرآن نورالشفاء (۱) عاطفه زارعی (۱) مدیر کل امور کتابخانه های عمومی (۱) شورای‌عالی فضای مجازی (۱) اتحادیه مبل‌سازان و مبل‌فروشان (۱) شهرک مبل (۱) رضا بهاری (۱) امام جمعه بهار (۱) جشنواره اقوام ایرانی (۱) فتح علی حسینی علی حسینی (۱) زیغمی (۱) سوگواری و آیین های مذهبی کوریجان ع (۱) کدخدا درویش علی چراغی (۱) گالری عکس طایفه نوروزی (۱) جواب پیام تسلیت اب (۱) عبدالله خدیمی، شاعر اراکی (۱) گالری عکس طایفه رمضانی (۱) ذاکر اهل بیت حاج علی رمضانی (۱) حسینیه کوریجان (۱) میرجمال حسینی (۱) فارسی ترکی (۱) ورزشهای زمستانی (۱) تعاونی دشت طلائی کوریجان (۱) مسلم آقامیرزائی (۱) شرکت تعاونی میخ سازی کوریجان (۱) شمیم الوند کوریجان (۱) عین اله زمانی (۱) پیگیریهای ویزه مدیر وبلاگ (۱) مراسم تقدیر از فرماندار پیشین (۱) معرفی فرماندار جدید (۱) مدیرعاملی بهسازی و نوسازی شهرداری همدان (۱) تفکیک حوزه انتخابیه (۱) محسن مرادی پناه (۱) کمیسیون شوراها و امور داخلی (۱) *اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی* (۱) قلعه چاه (۱) بخشدارگل تپه (۱) معاون دام÷زشکی استان همدان (۱) شجره نامه طایفه اصلانی (۱) میرزا علی حسینی (شیر کوریجان) (۱) مسابقات قهرمانی استان (۱) لیست کاندیدا های مورد حمایت (۱) نتایج انتخابات شورا های شهر همدان (۱) گالری عکس طایفه ملکی (۱) سوباشی (۱) جنت الشهدا (۱) مسابقات قرانی (۱) ابراهیم دهقانی خواه (۱) بخش قروه درجزین (۱) حاج غلامرضا نوروزی (۱) سید بشیر حسینی (۱) محمد ناصر نیکبخت (۱) روستاهای بزرگ کبودراهنگ (۱) رسول ابراهیم خانی (۱) حیدر محمودی (۱) موسیغی استان همدان (۱) آلبوم موسیغی (۱) سهراب فتحی (۱) ابوذر عباسی (۱) رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان کبودرآهنگ (۱) امامزاده مصطفی و ابراهیم (۱) علی اکبر افشار نایب کوریجان (۱) گالری عکس خاندان افشار (۱) عباس زمانی (۱) اگهی ترحیم (۱) محمد کرمی (۱) محمد ابراهیم اسدی (۱) هیات امنا مسجد قمر بنی هاشم (ع (۱) پایگاه مقاومت شهید دستغیب (۱) مجتمع رفاهی امیر اشرف (۱) جشن میلاد (۱) سید عظیم شیروانی (۱) ماران (۱) مسجد تاریخی مهاجرات(ماران) (۱) نصرالله خان کوریجانی (۱) فرش بافی (۱) بعثت پیامبر (۱) خانه های روستایی (۱) مهدی کرمی (۱) معماری روستا (۱) عاملی اردبیلی (۱) یادداشت نویسنده (۱) سردار محمدرضا نقدی (۱) معاون فرماندار (۱) راه پیمایی روز قدس (۱) جشن بزرگ انقلاب (۱) دلریش (۱) تربیت بدنی کبودراهنگ (۱) رضا فیضی پور (۱) دهیار مهاجران (۱) توسعه روستاها (۱) آقامعلی رشیدی فرزند امیر بگ (۱) نصرت حسینی فرزند غلامحسین (۱) طایفه کرمی (۱) شهر همدان (۱) هیات کوریجانی های (۱) زهرا شعبانی (۱) حضرت آیت اله خامنه ای (۱) راهپیمایی روزقدس (۱) سردار سرلشکر محمدعلی جعفری (۱) امام جمعه همدان (۱) خاندان کرمی (۱) خاندان کریمی (۱) طایفه جمشیدی (۱) کندیم (۱) حرم امام (ره) (۱) معماری ایرانی اسلامی (۱) ابوالقاسم نباتی (۱) کارگروه اشتغال (۱) بخشدار شیرین سو (۱) پور مختار (۱) مسابقات طناب‌زنی بانوان (۱) مسابقات آمادگی جسمانی بانوان (۱) خانه عالم روستای قرخلر (۱) خانه عالم روستای بوبوک (۱) وطن تورپاغیندا یئرلی بیر داشام اولمازکی هر سئله سی (۱) یاد ماندگاران (۱) مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های (۱) جاده ترانزیتی (۱) محور همدان-کوریجان (۱) مدیریت خانه رزمی نشاط کوریجان (۱) مسابقات کشتی نونهالان کوریجان (۱) شهید امراله زمانی (۱) محور فرعی بهار به کوریجان (۱) کمربندی شمال به غرب (۱) امام جمعه رزن (۱) شجره نامه طایفه حعفری (۱) شجره نامه طایفه جعفری (۱) مراسم ارتحال حضرت امام ره (۱) 1393 عکس مناسبت (۱) دجالواره (۱) مدرسه راهنمایی امام خمینی (۱) شجره نامه طایفه خدابنده لو (۱) محرم 1393 (۱) خانه عالم روستای کوریجان (۱) تولید شاخص (۱) گالری عکس طایفه خدابنده لو (۱) سید رسول حسینی (۱) مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری همدان (۱) نظارت وبازرسی از عملکرد پایگاه سما کوریجان (۱) جشن میلاد پیامبر(ص) و امام جعفرصادق(ع) (۱) دهه فجر 1393 (۱) حاج رضا عباسی (۱) زیرسازی آسفالت معابر (۱) رئیس مخابرات شهرستان کبودراهنگ (۱) اسماعیل آیینی (۱) صورت جهیزیه عروس (۱) علی اشرف فرزند کربلایی علی جان (۱) کدخدا حاج مراد علی میرزایی (۱) سرگرد پاسدار علی رجبی (۱) نشست بصیرتی پایگاه قدس روستای یسرلو (۱) کارگاه فرزند پروری (۱) یادواره شهدای روستای مزرعه مهدی آباد کبودراهنگ (۱) ساختمان دهیاری (۱) حریق یک انبار علوفه (۱) سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان (۱) میرزا محمد علیخان فریدالملک قرخلری (کبودراهنگی) (۱) مشاهیر و بزرگان روستای قرخلر (۱) حد و مرز کوریجان (۱) روستای لتگاه (۱) منطقه حاجیلو قراگوزلو(روستاهای تاریخی، بیوک آباد، (۱) امام جمعه کوریجان (۱) گالری عکس خاندان اویسی (۱) محرم اویسی (۱) شهرجدید نهران کوریجان (۱) مرکز مدیریت راه‌های استان همدان (۱) حجت الاسلام و المسلمین حسین محقق امام جمعه محترم ق (۱) شناسنامه روستای یسرلو (۱) تولدحضرت زهرا (۱) کریدور شمالی (۱) احداث هتل کانکس (۱) حجت‌الاسلام علی محمدپور (۱) محمد رضا نظری (۱) شجره نامه طایفه آقا میرزایی (۱) رایکان سفلی (پایین) (۱) امیر آقا میرزایی (۱) پایگاه بسیج شهید بهشتی کوریجان (۱) نام گذاری سال 1394 (۱) سال ۹۴، سال «دولت و ملت، همدلی و هم‌ (۱) دهیاری قرخلر (۱) احوالات حضرت زهرا(س) (۱) برنامه های افزایش جمعیت (۱) معاون اجرایی مرکز بهداشت استا (۱) حضرت آیت اله ملاعلی معصومی (آخوند همدانی ) (۱) ضریح حضرت ابوالفضل (ع) (۱) آیت‌الله بنی‌صدر (۱) مهد کودک مژده کوریجان (۱) بهزیستی شهرستان کبودراهنگ (۱) حجت الاسلام والمسلمین قاسم اسکندری (۱) حسن غیبی (۱) بازدید دهیارن شهرستانهای همدان و فامنین از مجلس شو (۱) مدرسه رسالت کوریجان (۱) صبحانه سالم در برنامه اردویی دانش آموزان (۱) تعاونی دهیاریهای بخش (۱) رتبه عالی سایت بسیج خواهران پایگاه سما (۱) حجت الاسلام علی محمد پور (۱) جهاد کشاورزی کبودراهنگ (۱) استادابراهیم قاسمی (۱) رئیس هیات کونگ فو همدان (۱) احمدرضاشیری (۱) جمال لطیفی (۱) عباس قهرمانی (۱) جواب پیام تسلیت (۱) تپه تاریخی یسرلو (۱) گالری عکس خاندان چراغی (۱) شجره نامه خاندان چراغی (۱) نذر امام زاده (۱) قانلی یول (۱) کارگاه تخصصی مهارت های زندگی (۱) راهنگ سبز (۱) محمد حسینی (۱) کوریجان رشت (۱) خاندان یا طایفه نوروزی (۱) سعید کریمی (۱) سیلوی 80هزار تنی کوریجان (۱) روستاهای ترک (۱) گالری عکس خاندان بابایی (۱) شیخ تقی طاهری (۱) سید مصطفی حسینی (۱) گالری عکس خاندان محمدی (۱) نان پحتن در خانه های کوریجان (۱) گالری عکس طایفه شیرازی (۱) قهوهخانه کوریجان (۱) کدخدامحمدحسین نوروزی (۱) عباس قهوه چی (۱) خاندان احمدی (۱) گالری عکس خاندان احمدی (۱) شجره نامه طایفه حسنی (۱) گالری عکس طایفه حسنی (۱) مسعود سالور (۱) زبان سومری (۱) زبان همدانی (۱) عبدالصمد میرزاعزالدوله (۱) گالری عکس طایفه آقا میرزایی (۱) معاون (۱) پیاده روی خانوادگی (۱) همایش پیاده روی (۱) محسن نریمان (۱) شجره نامه سادات کوریجان (۱) شجره نامه طایفه صفی یی (۱) شجره نامه طایفه مهدوی (۱) شجره نامه خاندان رستمی (۱) شجره نامه طایفه حاج حسین رضا (۱) گورستانهای کوریجان (۱) ملاحسین بیاتی (۱) گالری عکس خاندان مینایی (۱) گالری عکس طایفه اکبری (۱) گالری عکس خاندان اکبری (۱) شجره نامه طایفه فضلی (۱) شجره نامه طایفه جوادی (۱) داریوش حق دوست کوریجانی (۱) هنذمند و هنرپیشه (۱) بازیگر، کارگردان (۱) تئاتر و یسنما (۱) آمریکایها در کوریجان (۱) شجره نامه خاندان احمدی (۱) شجره نامه خاندان اکبری (۱) عبداله خان سرتیپ (۱) فرهنگ دکترمعین (۱) غازان خان تیموری (۱) شجره نامه طایفه خدایی و سلیم خانی (۱) مدیریت پسماند (۱) محرم1388 (۱) طایفه حسنی (شبیه خوان طایفه سی) (۱) علی اکبر افشار (۱) طایفه میرزایی (۱) نایب کوریجان (۱) شال سالاماخ منجوق چیخارتماغ (۱) سایان (۱) گالری عکس طایفه مهدوی (۱) میرزا علی معجز شبستری (۱) گئتمه ترسا بالاسی (۱) علی آقا واحدی (۱) نامهای جالب (۱) رفتاری (۱) سرشماری (۱) گالری عکس طایفه صفی ئی (۱) شماره تلفن ادارات (۱) کارکنان ادارات کبودراهنگ (۱) طایفه مرادی (۱) گالری عکس طایفه مرادی (۱) شاه طهماسب صفوی (۱) ملا پناه واقف (۱) کورجان (۱) مسجد ارگ (۱) گوریجان (۱) کریجان (۱) سعید افقی (۱) گفتمان دینی (۱) قلعه ارباب (۱) ایلان داشی (۱) محلات قدیم کوریجان (۱) عکس عروسی (۱) یادواره شهدا (۱) مسابقات قهرمانی کشور (۱) پیشگیری از اعتیاد (۱) ستاد انتخابات (۱) قمری دربندی (۱) حضرت مهدی عج (۱) مهاجران اراک (۱) تغذیه مصنوعی (۱) روابط عمومی (۱) مدیریت بحران (۱) اعتبارات (۱) شهید همت (۱) جانباز شیمیایی (۱) میلادامام حسین (۱) عیسی جعفری (۱) افطاری (۱) گوروان (۱) فرزند شهید (۱) بافت مسکونی (۱) چاه دشت (۱) محوطه تاریخی (۱) حاتم آباد (۱) عید قربان (۱) دستاوردهای انقلاب (۱) عسگری (۱) نادر شاه افشار (۱) عزای عمومی (۱) بینندگان وبلاگ (۱) عثمانی (۱) خانه بهداشت (۱) عکس طبیعت کوریجان (۱) نامها (۱) پیش دبستانی (۱) تلگراف (۱) عید غدیر خم (۱) جبهه جنگ (۱) سیستم تبلیغاتی (۱) طناب زنی (۱) لالجین (۱) صنعت سفال (۱) صفوی (۱) خشکسالی (۱) حیدری (۱) مشارکت مردم (۱) چهل حدیث (۱) نوروزی (۱) عذرخواهی (۱) تقدیر و تشکر (۱) تنظیم خانواده (۱) سرمایه گزاری (۱) محمود کریمی (۱) فضولی (۱) عکاس (۱) ملایر (۱) میلاد حضرت علی (۱) درخواست کمک (۱) آبرسانی (۱) بسیج سازندگی (۱) بازار همدان (۱) نشریه (۱) فناوری اطلاعات (۱) صنایع دستی (۱) بین الحرمین (۱) حضرت محمد (ص) (۱) ترافیک (۱) نمایشگاه (۱) گیلان (۱) رشت (۱) اعتکاف (۱) گزارش عملکرد (۱) چهارشنبه سوری (۱) ماهواره ای (۱) تیراندازی (۱)
دوستان من بسیج فامنین اداره ورزش و جوانان فامنین حوزه علمیه امیرالمومنین (ع )فامنین مجمع شیفتگان ابی عبداله شهرستان فامنین هیات حضرت امیرالمومنین (ع) شهرستان فامنین انجمن ادبی شوق قلم شهرستان فامنین وبلاگ اختصاصی انجمن اندیشه و پیشرفت فامنین کتابخانه شهید مطهری فامنین آموزش و پرورش شهرستان فامنین هنرستان دخترانه حضرت زهرا (س) فامنین شبکه بهداشت و درمان شهرستان فامنین پیشرفت و توسعه فامنین هیات فوتبال شهرستان فامنین بخشداری پیشخور فامنین وبلاگ حقوقی ماماهان فامنین سحر رایانه ماماهان تعزیه خوانی ثاراله ماماهان ائل قیزی آوای مهاجران بخش مرکزی همدان بخش نوبران شهرستان ساوه بوبوک آباد -دیار محمد جعفر مجذوب علی شاه همدانی پایتخت سفال ایران لالجین پایگاه شهید مصطفی خمینی داق داق آباد تبليغات وبلاگي تعاون همدان جوانان روستای کرفس- رزن خاکریز-شهرستان اسد آباد دریافت کتاب و مقاله راهنگ سبز روستای آقداش-- نوبران ساوه روستای بابا خنجر روستای دوچشمه(کله خان) نهاوندستان روستای سامان - نوبران ساوه روستای سلیمانی نیشابور روستای سوزن -شهرستان رزن روستای سوزن-شهرستان رزن کبودراهنگ-مرکری-قاباق تپه روستای کوزره - شرا - همدان روستای گنبد روستای نینج -شهرستان رزن سازمان تبليغات اسلامي شهرستان كبودراهنگ سایانی های مقیم قم سریش آباد قروه سیاهپوشان-محرمعلی صمدی مداح اهل بیت سیراوند اسدآباد شهر زیبای من فامنین همدان شیخ جراح- گل تپه کبودراهنگ فریازان فضای اشتراک فایل رایگان قروه درجزین قشقایی بی وطن وطن پرست-بهزاد حیاتی جعفربیگی گزل کندیم دینگله کهریز همدان لالجین منیم گوزل کندیم پامبولو(پامولو)--شهرستان فامنین مهدی غلامی موسیقی ترکی همدانی نمسا همدان پایتخت تاریخ وتمدن وبلاگ فرهنگ وتاریخ مریانج شرکت بازرگانی پاسارگاد روستای فامرین شعرهای بی کتاب -مرتضی رشیدی خلیل کرد بهار-روستای بهادر بیگ پایگاه خبری تحلیلی کورنگ اخبار کبودراهنگ-مجتبی بهرامی کربلایی امیر محمد اسکندری-شهدا شرمنده ایم دهیاری مارهموار(راهموار) شرکت تعاونی دهیاریهای بخش لالجین پایگاه بسیج سما کوریجان روستای ویان-مرکز دهستان سبزدشت بصیرت ویان کتابخانه عمومی قدس ویان سایت تابناک همدان اسدآباد افشار آموزش ترکی آذربایجانی آموزش زبان فارسی برای ترک زبانها جهاد پرس پرتال زیگور طراح قالب