مصطفی نوروزی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ دهیار قرخلر-محمد کرمی محمدرضارشیدی مصطفی نوروزی عمران میرزایی روح اله بهبهانی
آرشیو وبلاگ
      دیار تاریخی کوریجان (تاریخ و فرهنگ کوریجان)
0مسافت بین کوریجان و روستاهای همجوار -بررسی همبستگی کوریجان با شهرستان بهار نویسنده: مصطفی نوروزی - شنبه ۸ فروردین ۱۳٩٤

نام روستا

فاصله از کوریجان

تابعیت تقسیمات کشوری

نقشه مشخص کننده مسیر

 رایکان پایین

1/6

 دهستان مهاجران بخش لالجین شهرستان بهار

  نقشه

 مارهموار(راهموار)

 2/6

 دهستان مهاجران بخش لالجین شهرستان بهار

 نقشه

 رایکان بالا

 3/65

 دهستان مهاجران بخش لالجین شهرستان بهار

 نقشه

مزرعه مهدی آباد

4/4

دهستان سبز دشت بخش مرکزی شهرستان کبودراهنگ

 نقشه

مهاجران

 6/2  دهستان مهاجران بخش لالجین شهرستان بهار

نقشه

حاتم آباد

 7/2

دهستان سبز دشت بخش مرکزی شهرستان کبودراهنگ

نقشه

قرخلر

6/6

دهستان چاه دشت بخش شرا شهرستان همدان

نقشه

حسین آباد کارخانه قند

 7

 دهستان مهاجران بخش لالجین شهرستان بهار

 نقشه
 روستای یسرلو 10/2

دهستان چاه دشت بخش شرا شهرستان همدان

نقشه
روستای بیوک آباد 15

دهستان چاه دشت بخش شرا شهرستان همدان

 نقشه
روستای سماوک 19/2  دهستان چاه دشت بخش شرا شهرستان همدان  نقشه

فاصله در جدول فوق از نقشه ویکی مپیا محاسبه شده است لطفا برای مشاهده وضعیت نسبی قرار گیری روستاها زوم نقشه را کمتر نمایید

استفاده از مطلب فوق فقط با ذکر منبع (سایت دیار تاریخی کوریجان) مجاز می باشد

همانطور که مشاهده می نمایید روستای کوریجان به روستاهای بخش لالجین شهرستان بهار نزدیکتر است  با روستاهای بخش مرکزی شهرستان کبودراهنگ فاصله بیشتری دارد برای مشاهده فاصله کوریجان با مراکز دهستانها ،بخشها و شهرستانها به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
گالری عکس طایفه نوروزی نویسنده: مصطفی نوروزی - جمعه ٧ فروردین ۱۳٩٤

عکس های طایفه نوروزی

١- محمد جعفر گورانی (جعفر بیک گورانی)

2- نوروز پسر جعفر  فوت 1265(سنگ قبر دارد)

3-یوسف نوروزی پسر نوروز

نسل چهارم طایفه نوروزی

 عکس موجود نیست                  عکس موجود نیست               عکس موجود نیست                                          عکس موجود نیست                        
4-الف) 4-ب) 4-ج) 4-د)   ۴-ه)

4-الف)حاج کدخدا محمد حسین نوروزی پسر حاج کدخدا محمد ابراهم نوروزی نوه یوسف نوروزی

4-ب)میرزا حسین نوروزی پسر حاج کدخدا محمد ابراهم نوروزی نوه یوسف نوروزی

4-ج)سلطان حسین نوروزی پسر حاج کدخدا محمد ابراهم نوروزی نوه یوسف نوروزی

4-د) بیرام علی(لیسان) نوروزی پسر حاج کدخدا محمد ابراهم نوروزی نوه یوسف نوروزی 

4-د) غلام حسین نوروزی پسر حاج کدخدا محمد ابراهم نوروزی نوه یوسف نوروزی 

 نسل پنجم طایفه نوروزی

فرزندان کدخدا محمد حسین نوروزی

 نوروزی- حاج غلامرضا  
     

 5-الف-A )حاج کدخدا محمد نوروزی پسر حاج کدخدا محمد حسین نوروزی نوه حاج کدخدا محمد ابراهیم نوروزی

 5-الف-B)-حاج غلامرضا نوروزی پسر حاج کدخدا محمد حسین نوروزی نوه حاج کدخدا محمد ابراهیم نوروزی

 5-الف-C )حاج رجب علی نوروزی پسر حاج کدخدا محمد حسین نوروزی نوه حاج کدخدا محمد ابراهیم نوروزی

 فرزندان میرزا حسین نوروزی

   
 
 
    ۵ -ب-A )     5-ب-B)      ۵-ب-C     ۵-ب-d

 

  ۵-ب-A )حاج  حسن  نوروزی پسرمیرزا حسین نوروزی نوه حاج کدخدا محمد ابراهیم نوروزی

 5-ب-B)حسین آقا پسرمیرزاحسین نوروزی نوه حاج کدخدا محمد ابراهیم نوروزی

 5-ب-C )محمد باقر پسر  میرزا حسین نوروزی نوه حاج کدخدا محمد ابراهیم نوروزی

۵-ب-d ) علی اکبر پسر  میرزا حسین نوروزی نوه حاج کدخدا محمد ابراهیم نوروزی

 

فرزندان سلطان حسین

 
 
                              هادی     نوروزی    مهدی       نوروزی     
 ۵ -ج-A )  5-ج-B) ۵-ج-C ۵-ج-d

 ۵ -ج-A )  ناصرنوروزی پسر سلطان حسین نوروزی نوروزی نوه  حاج کدخدا محمدابراهیم نوروزی

  5-ج-B ) جعفر نوروزی پسر سلطان حسین نوروزی نوروزی نوه  حاج کدخدا محمدابراهیم نوروزی

۵-ج-C ) هادی نوروزی پسر سلطان حسین نوروزی نوروزی نوه حاج کدخدا محمد ابراهیم نوروزی

۵-ج-dمهدی نوروزی پسر سلطان حسین نوروزی نوروزی نوه حاج کدخدا محمد ابراهیم نوروزی

 

 فرزندان غلام حسین(قلدور)

                   
 ۵ -د-A  5-د-B)

 ۵ -د-A )  مسلم نوروزی پسر غلام  حسین نوروزی نوروزی نوه حاج کدخدا محمد ابراهیم نوروزی

  5-د-B)   یوسف نوروزی پسر غلام  حسین نوروزی نوروزی نوه حاج کدخدا محمد ابراهیم نوروزی

 

 

نسل ششم طایفه نوروزی

 

 فرزندان کدخدا محمد نوروزی

 

نوروزی-عباس  پسر حاج کدخدا محمد  
۶-١- 5-الف-A ۶-٢- 5-الف-A ۶-٣- 5-الف-A
   نوروزی-موسی  پسر حاج کدخدا محمد
۶-۴- 5-الف-A ۶-۵- 5-الف-A ۶-۶- 5-الف-A

 

 

۶-١- 5-الف-A)عباس نوروزی پسر حاج کدخدا محمد   نوه حاج کدخدا محمد حسین نوروزی

۶-٢- 5-الف-A)-زین العابدین نوروزی پسر حاج کدخدا محمد   نوه حاج کدخدا محمد حسین نوروزی

 ۶-٣- 5-الف-A)-مهندس نوروزعلی نوروزی پسر حاج کدخدا محمد  نوه حاج کدخدا محمد حسین نوروزی

 ۶-۴- 5-الف-AA-۴) شهید علی نوروزی پسر حاج کدخدا محمد  نوه حاج کدخدا محمد حسین نوروزی

۶-۵- 5-الف-A) رضا نوروزی پسر حاج کدخدا محمد  نوه حاج کدخدا محمد حسین نوروزی

 ۶-۶- 5-الف-A)محمد موسی نوروزی پسر حاج کدخدا محمد  نوه حاج کدخدا محمد حسین نوروزی

فرزندان غلام رضا نوروزی

      نوروزی-احمد پسر حاج غلامرضا  نوروزی-جلال پسر حاج غلامرضا نوروزی-مهرداد پسر حاج غلامرضا

 سعید نوروزی

احمد نوروزی

جلال نوروزی

مهرداد نوروزی

فرزندان حاج رجب علی نوروزی

                                   
مجتبی  نوروزی محمود  نوروزی

فرزندان حاج غنی نوروزی

 فرزندان حاج حسن نوروزی

                                     
داود  نوروزی روح الله نوروزی محمد نوروزی

فرزندان  حسین آقا نوروزی

 

                                      
مجتبی  نوروزی           عباس نوروزی

 

 فرزندان  محسن نوروزی

فرزندان  محمدباقر نوروزی

 

 

نسل هفتم طایفه نوروزی

 فرزندان  عباس نوروزی

 
 مصطفی نوروزی  ابراهیم نوروزی

٧-١-۶-١- 5-الف-A)-مهندس مصطفی نوروزی پسر عباس نوه حاج کدخدا محمد نوروزی

٧-٢-۶-١- 5-الف-A)-ابراهیم نوروزی پسر عباس نوه حاج کدخدا محمد نوروزی

  فرزندان زین العابدین نوروزی

                             
 امیدنوروزی نوید نوروزی

٧-١-۶-١- 5-ب-A)-مهندس امید نوروزی پسر زین العابدین نوه حاج کدخدا محمد نوروزی

٧-١-۶-١- 5-ب-A)-نوید نوروزی پسر زین العابدین نوه حاج کدخدا محمد نوروزی

فرزندان رضا نوروزی

 

 محمد سپهر نوروزی
محمد سپهر نوروزی پسر رضا نوروزی


فرزندان محمد موسی نوروزی

نوروزی - علیرضا  
علیرضا نوروزی پسر موسی نوروزی  

 

فرزندان جلال نوروزی

                             
 آریننوروزی آرمین نوروزی

فرزندان مجتبی(حاج رجبعلی) نوروزی

 

 نوروزی-حسین پسر مجتبی نوه حاج رجب علی
حسین نوروزی پسر مجتبی نوه حاج رجبعلی

فرزندان داود نوروزی

 
 نوروزی پسر داود نوه حاج حسن

فرزندان مجتبی(حسین آقا) نوروزی

 نوروزی-میثم پسر مجتبی نوه حسین آقا پسر میرزا حسین  
میثم نوروزی  

 

نسل هشتم طایفه نوروزی

فرزندان مصطفی نوروزی

محمد حسام پسر مصطفی  محمد حسین پسر مصطفی
محمد حسام نوروزی محمد حسین نوروزی

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
احوالات حضرت زهرا(س) نویسنده: مصطفی نوروزی - دوشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٤

 قویدی قدم چو عالم امکانه فاطمه

گَلدی همیشه ناله و افغانه فاطمه


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
نوحه ترکی شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) نویسنده: مصطفی نوروزی - دوشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٤

یارب بو گئجه گول سارالارکن چمن آغلار

یاس یاسه باتوب یاسمنیلن سمن آغلار


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
سال ۹۴، سال دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی نویسنده: مصطفی نوروزی - شنبه ۱ فروردین ۱۳٩٤

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۴:

سال ۹۴، سال «دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی»آرزوهای بزرگ فراروی ایران با همکاری و اعتماد متقابل دولت و ملت دست یافتنی است

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی بمناسبت آغاز سال ۱۳۹۴ هجری شمسی، با تبریک سال نو و نوروز به ملت ایران و همه ملتهایی که نوروز را گرامی می‌دارند، سال جدید را سال «دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی» نامگذاری کردند.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تقارن آغاز سال جدید با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خاطرنشان کردند: ارادت ملت ما به خاندان پیغمبر و دخت گرامی پیامبر اعظم(ص) اقتضائاتی دارد که یقیناً مردم این اقتضائات را رعایت خواهند کرد و امید است سال جدید از برکات فاطمی سرشار و برخوردار باشد و یاد آن بزرگوار تأثیرات عمیق و ماندگار خود را در زندگی مردم ما بگذارد.
ایشان در نگاه اجمالی به مسائل سال ۱۳۹۴، همکاری‌های گسترده دولت و ملت را ضروری برشمردند و تأکید کردند: برای تحقق شعار سال ۹۴ یعنی «دولت و ملت، همدلی و همزبانی»، باید هر دو کفه این شعار یعنی ملت عزیز، بزرگ، شجاع، بصیر، دانا و با همت ایران و همچنین دولت خدمتگزار، به یکدیگر اعتماد، و صمیمانه با هم همکاری کنند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای به آرزوهای فراروی ملت ایران در سال جدید اشاره کردند و گفتند: «پیشرفت اقتصادی»، «اقتدار و عزت منطقه‌ای و بین‌المللی»، «جهش‌های علمی به‌معنای واقعی»، «عدالت قضایی و اقتصادی» و از همه مهمتر، «ایمان و معنویت» آرزوهای بزرگی هستند که در این سال برای ملت ایران داریم و البته همه‌ی این خواسته‌ها و آرزوها نیز دست یافتنی است و خارج از ظرفیت عظیم ملت ایران و سیاستهای نظام نیست.
رهبر انقلاب در ادامه، تحقق این آرزوهای بزرگ را مشروط به همکاری، همدلی و صمیمیت دوسویه دولت و ملت خواندند و افزودند: دولت، کارگزار ملت، و ملت کارفرمای دولت است، و هر چه همکاری دولت و ملت بیشتر باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت، بنابراین هم دولت باید واقعاً ملت را قبول داشته باشد و ارزش، اهمیت و تواناییهای مردم را به‌درستی بپذیرد، و هم ملت باید به معنای واقعی کلمه به دولت اعتماد کند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در ارزیابی کیفیت تحقق شعار سال ۱۳۹۳، سال قبل را همراه با چالشها و پیشرفتهایی برای کشور دانستند و گفتند: شعار «عزم ملی و مدیریت جهادی» با توجه به همین چالشها برای سال ۹۳ انتخاب شد و ملت ما نیز همت و عزم راسخ خود را هم در تحمل برخی مشکلات و هم حضور در مناسبت‌های مهم از جمله راهپیمایی‌های ۲۲ بهمن و روز قدس و راهپیمایی عظیم اربعین نشان دادند.
ایشان، همچنین با اشاره به تحقق مدیریت جهادی در برخی بخشها نیز خاطرنشان کردند: هر جا مدیریت جهادی بروز داشت، پیشرفتها نیز آشکار بود، ضمن اینکه عزم ملی و مدیریت جهادی مخصوص سال ۹۳ نیست، بلکه برای امسال و همه سالهای پیش رو، مورد نیاز ملت عزیز ایران است.

  نظرات ()
مطالب قدیمی تر »
مطالب اخیر 0مسافت بین کوریجان و روستاهای همجوار -بررسی همبستگی کوریجان با شهرستان بهار گالری عکس طایفه نوروزی احوالات حضرت زهرا(س) نوحه ترکی شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) سال ۹۴، سال دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی مژده ای دیل یئنه ده گلـدی باهـارایامی گتیـریــربـــاد صبــا بولوبل اوچـون پیغامی تبریک سال نو مجموعه فعالیتهای پایگاه مقاومت شهید بهشتی وجوانان مسجد صاحب الزمان (عج)کوریجان جشن پایان سال وتقدیر از مسئول کشتی ومربی خانه رزمی نشاط کوریجان روستای قرخلر
کلمات کلیدی وبلاگ کوریجان کبودراهنگ (٦٢) خاندانها و طوایف کوریجان (٥٦) کوریجان همدان (٥۱) کوریجان (٤٠) تاریخ کوریجان (٢٩) شعر ترکی (٢٦) ادبیات ترکی (۱۸) شجره نامه (۱٧) عکس قدیمی (۱٧) محمدرضا رشیدی (۱٧) پایگاه مقاومت بسیج روستای کوریجان (۱٤) گالری عکس (۱٤) عکس (۱۳) رمضان (۱۱) شهدای کوریجان (۱۱) ورزشکاران کوریجان (۱۱) ترجمه ترکی (۱۱) سید حیدر بیات (۱۱) دعای روزهای ماه رمضان (۱٠) کبودراهنگ (٩) بخشدار مرکزی کبوداهنگ (٩) حمیدرضا زمانی (۸) پایگاه سماء کوریجان (۸) نمایندگان مجلس (۸) نوحه ترکی (۸) فتح علی حسینی (۸) شهرستان بهار (۸) بزرگان و مشاهیر (۸) یادواره شهدای کوریجان (٧) کوریجانی های مقیم تهران (٧) کوریجانی های مقیم همدان (٧) روستای قرخلر (٧) شهید مدافع حرم (٧) حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ (٧) مهندس علی یعقوبی (٦) کونگ فو کوریجان (٦) فرماندار رزن (٦) کتاب روزنامه خاطرات عین‌السلطنه (٦) آداب و رسوم و آیین ها (٦) سوگواری و آیین های مذهبی کوریجان (٦) جمعیت (٦) مصطفی نوروزی (٥) همسایه کوریجان (٥) سربازی (٥) عین السلطنه قاجار ارباب کوریجان (٥) مزار شهدای کوریجان (٥) قهرمان میرزا سالور، (٥) اخبار همدان و کوریجان (٥) سندقدیمی (٥) هیئت کونگ فوتوآ (٥) یداله ابراهیم خانی (٥) افتتاح پروژه (٥) کسب و کار در کوریجان (٤) بخش شرا (٤) سالن ورزشی امام علی کوریجان (٤) روستای یسرلو (٤) مسئول فناوری اطلاعات پایگاه سما کوریجان (٤) بسیج خواهران کوریجان (٤) راه پیمایی 22 بهمن (٤) گروه تئاتر( نمایش) (٤) روحانیون کوریجان (٤) تحصیلکردگان کوریجان (٤) تاریخچه سربازی (٤) خاندان قویون باش (٤) طایفه زمانی و علیزمانی (٤) اسناد تاریخی (٤) کتاب تاریخ و فرهنگ کوریجان (٤) فولکورها (٤) خاندان نوروزی (٤) مهاجران همدان (٤) تبریک و تهنیت (٤) شعر (٤) همدان (٤) پل تاریخی کوریجان (٤) ایام فاطمیه (٤) تبریک سال نو (۳) راهموار (۳) محرم (۳) نقشه (۳) دانلود نوحه ترکی (۳) راهدارخانه (۳) دهیار کوریجان (۳) تپه تاریخی کوریجان (۳) مکتبخانه (۳) مجلس ترحیم (۳) گالری عکس طایفه میرزایی (۳) صاحب نوری (۳) تعزیه خوانهای کوریجان (۳) احسان قنبری (۳) دانش آموزان مدرسه (۳) رایکان سفلی (۳) دهستان مهاجران (۳) حاج ولی ا کلامی زنجانی (۳) شناسنامه قدیمی (۳) مسابقات کونگ فو (۳) بخشداری کوریجان (۳) توابع کوریجان (۳) مدرسه کوریجان (۳) تبلیغات اسلامی کبودراهنگ (۳) همایش بزرگ کونگ فوکاران کوریجان (۳) راه و شهرسازی کبودراهنگ (۳) معرفی مشاغل تولیدی و خدماتی کوریجان (۳) دهه فجر 1392 (٢) یادواره شهدای ورزشکار (٢) ورزشگاه امام علی (ع) کوریجان (٢) مدیرکل میراث فرهنگی - گردشگری و صنایع دستی (٢) فرماندارکبودراهنگ (٢) مسئول میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان کب (٢) راه و شهرسازی همدان (٢) شورای اسلامی شهر همدان (٢) پاسخ به نظر (٢) گالری عکس طایفه بهبهانی (٢) همایش کوهنوردی (٢) حجت‌الاسلام مجتبی چیتگری (٢) سرپرست فرمانداری رزن (٢) اداره ورزش و جوانان کبودراهنگ (٢) سال 1363 (٢) حاج احسان قنبری (٢) عمران میرزایی (٢) اشکان جعفری (٢) مصطفی خدابنده لو (٢) تیم کشتی کوریجان (٢) مزارع و باغات تابعه کوریجان (٢) حجت‌الاسلام حسین علی قمری نیا رییس تبلیغات اسلامی (٢) راِیکان علیا (٢) گرامیداشت حماسه 9 دی (٢) خانم خدابنده لو (٢) روستای مزرعه مهدی آباد (٢) مسئولین بخش شراء (٢) مهری بهمند (٢) صنعت توریسم و گردشگری (٢) محمود نوروزی (٢) گالری عکس طایفه جعفری (٢) گالری عکس طایفه اصلانی (٢) نوحه خوانهای کوریجان (٢) اوشاق لیق شعرلری (٢) کندیمیز (٢) حاج سلیم موذن زاده (٢) تشکیل گروه هم اندیشی کوریجان (٢) عزالذوله (٢) نبرد کوریجان (٢) پل تاریخی مهاجران (٢) گالری عکس طایفه جمشیدی (٢) شجره نامه طایفه شیرازی (٢) شجره نامه طایفه بهبهانی (٢) شورای اسلامی روستای کوریجان (٢) انتخابات شوراها (٢) شهرهای استان همدان (٢) روزنامه خاطرات عین السطنه (٢) ربان فارسی (٢) سفرنامه ابوالحسن خان فخرالملک اردلان (٢) تقدیرو تشکر (٢) حاج اشرف کوریجانی (٢) کاظمی افشار (٢) فرهنگ جغرافیایی ج5 (٢) مرکز بهداشتی درمانی کوریجان (٢) حضرت آیت الله نوری همدانی (٢) طایفه غیبی (٢) فرمانداری کبودراهنگ (٢) گالری عکس طایفه عباسی (٢) گالری عکس طایفه زمانی (٢) سوگواری و آیین های مذهبی کوریجان (٢) خاندان عباسی (٢) طایفه گوران (نوروزی) (٢) طایفه حسینی (٢) هیات امنا (٢) ابوالفضل محمدی (٢) مجتمع رفاهی کوریجان (٢) ایستگاه راه آهن همدان (٢) شیخ عبدالله زاهد مهاجر (٢) پرویز اذکایی (٢) آنا یوردوم (٢) امامزاده جعفر (٢) هفته دولت (٢) مراجع تقلید (٢) ادبیات کودکان (٢) لینک (٢) روستا (٢) عاشورا (٢) پل (٢) عید نوروز (٢) شهریار (٢) شهرداری (٢) ضرب المثل (٢) وطنم (٢) مهاجران (٢) آرشیو عکس (٢) صندوق مهر امام رضا (٢) مارهموار (٢) مرد کوریجانی ٣۵٠٠ ساله (٢) اسکلت انسانی در موزه هگمتانه (٢) لغت نامه دهخدا (٢) سیزده بدر (٢) جورقان (٢) گوران (٢) آبرسانی (۱) بسیج سازندگی (۱) مدیریت بحران (۱) شهید همت (۱) حیدری (۱) مشارکت مردم (۱) عذرخواهی (۱) تنظیم خانواده (۱) درگذشت (۱) نوروزی (۱) تغذیه مصنوعی (۱) مهاجران اراک (۱) راه آهن (۱) محمود کریمی (۱) فضولی (۱) عکاس (۱) ملایر (۱) درخواست کمک (۱) جانباز شیمیایی (۱) افطاری (۱) ثبت ملی (۱) غرخلر (۱) قهاوند (۱) صفوی (۱) رشت (۱) گیلان (۱) تسلیت (۱) تعزیه (۱) چهارشنبه سوری (۱) مقام معظم رهبری (۱) ورزش بانوان (۱) نشریه (۱) ترافیک (۱) حضرت علی (ع) (۱) صنایع دستی (۱) بین الحرمین (۱) حضرت محمد (ص) (۱) ماهواره ای (۱) نمایشگاه (۱) گوروان (۱) فرزند شهید (۱) بافت مسکونی (۱) چاه دشت (۱) لالجین (۱) صنعت سفال (۱) عید قربان (۱) محوطه تاریخی (۱) حاتم آباد (۱) عثمانی (۱) حاج محمد نوروزی (۱) خانه بهداشت (۱) عکس طبیعت کوریجان (۱) تلگراف (۱) سیستم تبلیغاتی (۱) روستاهای ایران (۱) نامها (۱) نادر شاه افشار (۱) بینندگان وبلاگ (۱) محلات قدیم کوریجان (۱) قلعه ارباب (۱) ایلان داشی (۱) گفتمان دینی (۱) سعید افقی (۱) دستاوردهای انقلاب (۱) خانواده شهدا (۱) عسگری (۱) رفتاری (۱) سرشماری (۱) گالری عکس طایفه صفی ئی (۱) شماره تلفن ادارات (۱) کارکنان ادارات کبودراهنگ (۱) طایفه مرادی (۱) گالری عکس طایفه مرادی (۱) گالری عکس طایفه غیبی (۱) تودیع و معارفه (۱) قمری دربندی (۱) یادواره شهدا (۱) شاه طهماسب صفوی (۱) ملا پناه واقف (۱) کورجان (۱) مسجد ارگ (۱) گوریجان (۱) کریجان (۱) محرم1388 (۱) طایفه حسنی (شبیه خوان طایفه سی) (۱) همایش شیرخوارگان حسینی (۱) سایان (۱) علی اکبر افشار (۱) گالری عکس طایفه مهدوی (۱) میرزا علی معجز شبستری (۱) گئتمه ترسا بالاسی (۱) علی آقا واحدی (۱) نامهای جالب (۱) طایفه میرزایی (۱) نایب کوریجان (۱) عکس عروسی (۱) مسعود سالور (۱) لیست آثار تاریخی (۱) خاندان احمدی (۱) گالری عکس خاندان احمدی (۱) شجره نامه طایفه حسنی (۱) گالری عکس طایفه حسنی (۱) گالری عکس خاندان محمدی (۱) نان پحتن در خانه های کوریجان (۱) گالری عکس طایفه شیرازی (۱) قهوهخانه کوریجان (۱) کدخدامحمدحسین نوروزی (۱) عباس قهوه چی (۱) عبدالصمد میرزاعزالدوله (۱) گالری عکس طایفه آقا میرزایی (۱) زبان سومری (۱) زبان همدانی (۱) پیاده روی خانوادگی (۱) همایش پیاده روی (۱) شجره نامه سادات کوریجان (۱) راهنگ سبز (۱) محمد حسینی (۱) کوریجان رشت (۱) شال سالاماخ منجوق چیخارتماغ (۱) خاندان یا طایفه نوروزی (۱) سیلوی 80هزار تنی کوریجان (۱) روستاهای ترک (۱) گالری عکس طایفه رشیدی (۱) گالری عکس خاندان بابایی (۱) شیخ تقی طاهری (۱) سید مصطفی حسینی (۱) شجره نامه طایفه صفی یی (۱) شجره نامه طایفه مهدوی (۱) شجره نامه خاندان رستمی (۱) موضوعات اصلی وبلاگ (۱) شجره نامه طایفه حاج حسین رضا (۱) گالری عکس طایفه نظری (۱) شجره نامه خاندان احمدی (۱) شجره نامه خاندان اکبری (۱) ملاحسین بیاتی (۱) گالری عکس خاندان مینایی (۱) گالری عکس طایفه اکبری (۱) گالری عکس خاندان اکبری (۱) عبداله خان سرتیپ (۱) فرهنگ دکترمعین (۱) غازان خان تیموری (۱) شجره نامه طایفه خدایی و سلیم خانی (۱) شجره نامه طایفه نظری (۱) شجره نامه طایفه فضلی (۱) شجره نامه طایفه جوادی (۱) داریوش حق دوست کوریجانی (۱) هنذمند و هنرپیشه (۱) بازیگر، کارگردان (۱) تئاتر و یسنما (۱) آمریکایها در کوریجان (۱) شهرستان رزن (۱) نصرالله خان کوریجانی (۱) فرش بافی (۱) شورای اسلامی کوریجان (۱) خانه های روستایی (۱) معماری روستا (۱) عاملی اردبیلی (۱) یادداشت نویسنده (۱) جشن بزرگ انقلاب (۱) شهرستان کبودراهنگ (۱) پور مختار (۱) مسلم غلامی (۱) دلریش (۱) تربیت بدنی کبودراهنگ (۱) رضا فیضی پور (۱) دهیار مهاجران (۱) گورستانهای کوریجان (۱) مجتمع رفاهی امیر اشرف (۱) سید عظیم شیروانی (۱) ماران (۱) مسجد تاریخی مهاجرات(ماران) (۱) محمد کرمی (۱) محمد ابراهیم اسدی (۱) هیات امنا مسجد قمر بنی هاشم (ع (۱) پایگاه مقاومت شهید دستغیب (۱) علی اکبر افشار نایب کوریجان (۱) گالری عکس خاندان افشار (۱) عباس زمانی (۱) اگهی ترحیم (۱) روح اله بهبهانی (۱) کریدور شمالی (۱) احداث هتل کانکس (۱) حجت‌الاسلام علی محمدپور (۱) شجره نامه طایفه آقا میرزایی (۱) رایکان سفلی (پایین) (۱) امیر آقا میرزایی (۱) پایگاه بسیج شهید بهشتی کوریجان (۱) نام گذاری سال 1394 (۱) سال ۹۴، سال «دولت و ملت، همدلی و هم‌ (۱) دهیاری قرخلر (۱) احوالات حضرت زهرا(س) (۱) زینبیه کوریجان (۱) مدرسه نشاط کوریجان (۱) نظارت وبازرسی از عملکرد پایگاه سما کوریجان (۱) جشن میلاد پیامبر(ص) و امام جعفرصادق(ع) (۱) دهه فجر 1393 (۱) ورزش قرخلر (۱) سرگرد پاسدار علی رجبی (۱) نشست بصیرتی پایگاه قدس روستای یسرلو (۱) کارگاه فرزند پروری (۱) یادواره شهدای روستای مزرعه مهدی آباد کبودراهنگ (۱) سایت خبری تحلیلی کورنگ (۱) برنامه های افزایش جمعیت (۱) معاون اجرایی مرکز بهداشت استا (۱) حضرت آیت اله ملاعلی معصومی (آخوند همدانی ) (۱) ضریح حضرت ابوالفضل (ع) (۱) آیت‌الله بنی‌صدر (۱) مهد کودک مژده کوریجان (۱) بهزیستی شهرستان کبودراهنگ (۱) مسابقات طناب‌زنی بانوان (۱) مسابقات آمادگی جسمانی بانوان (۱) خانه عالم روستای قرخلر (۱) خانه عالم روستای بوبوک (۱) ساختمان دهیاری (۱) حریق یک انبار علوفه (۱) سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان (۱) میرزا محمد علیخان فریدالملک قرخلری (کبودراهنگی) (۱) مشاهیر و بزرگان روستای قرخلر (۱) وطن تورپاغیندا یئرلی بیر داشام اولمازکی هر سئله سی (۱) یاد ماندگاران (۱) مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های (۱) جاده ترانزیتی (۱) محور همدان-کوریجان (۱) سرمایه‌گذاری در شهرستان رزن (۱) تولید شاخص (۱) حد و مرز کوریجان (۱) حاج رضا عباسی (۱) زیرسازی آسفالت معابر (۱) رئیس مخابرات شهرستان کبودراهنگ (۱) اسماعیل آیینی (۱) صورت جهیزیه عروس (۱) علی اشرف فرزند کربلایی علی جان (۱) کدخدا حاج مراد علی میرزایی (۱) فرماندار فامنین (۱) ظاهر پورمجاهد (۱) سید رسول حسینی (۱) مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری همدان (۱) روستای بوبوک آباد (۱) روستای لتگاه (۱) منطقه حاجیلو قراگوزلو(روستاهای تاریخی، بیوک آباد، (۱) بحرانهای زیست محیطی (۱) it*ict (۱) وداع با مدافعِ حرم (۱) مدیریت خانه رزمی نشاط کوریجان (۱) مسابقات کشتی نونهالان کوریجان (۱) شهید امراله زمانی (۱) محور فرعی بهار به کوریجان (۱) محور فرعی لالجین به کوریجان (۱) کمربندی شمال به غرب (۱) دهستان چاه دشت (۱) شجره نامه طایفه خدابنده لو (۱) محرم 1393 (۱) خانه عالم روستای کوریجان (۱) شجره نامه طایفه حعفری (۱) شجره نامه طایفه جعفری (۱) گالری عکس طایفه خدابنده لو (۱) مراسم ارتحال حضرت امام ره (۱) 1393 عکس مناسبت (۱) مدرسه راهنمایی امام خمینی (۱) شجره نامه طایفه اصلانی (۱) میرزا علی حسینی (شیر کوریجان) (۱) پیگیریهای ویزه مدیر وبلاگ (۱) معاون فرماندار همدان (۱) معاون دام÷زشکی استان همدان (۱) محمدرضا ولدخانی (۱) گالری عکس طایفه ملکی (۱) طایفه کرمی (۱) شهر همدان (۱) هیات کوریجانی های (۱) آقامعلی رشیدی فرزند امیر بگ (۱) نصرت حسینی فرزند غلامحسین (۱) سالور (۱) ابوالقاسم نباتی (۱) حرم امام (ره) (۱) حضرت آیت اله خامنه ای (۱) راهپیمایی روزقدس (۱) خاندان کرمی (۱) خاندان کریمی (۱) طایفه جمشیدی (۱) کندیم (۱) ابوذر عباسی (۱) رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان کبودرآهنگ (۱) امامزاده مصطفی و ابراهیم (۱) حاج غلامرضا نوروزی (۱) سید بشیر حسینی (۱) مسابقات قهرمانی استان (۱) لیست کاندیدا های مورد حمایت (۱) نتایج انتخابات شورا های شهر همدان (۱) ابراهیم دهقانی خواه (۱) جنت الشهدا (۱) رسول ابراهیم خانی (۱) حیدر محمودی (۱) موسیغی استان همدان (۱) آلبوم موسیغی (۱) مهدی غلامی (۱) سهراب فتحی (۱) میرجمال حسینی (۱) فارسی ترکی (۱) ورزشهای زمستانی (۱) روستاهای بزرگ کبودراهنگ (۱) تعاونی دشت طلائی کوریجان (۱) مسلم آقامیرزائی (۱) شرکت تعاونی میخ سازی کوریجان (۱) شمیم الوند کوریجان (۱) عین اله زمانی (۱) حجت‌الاسلام حسین علی قمری نیا (۱) محسن مرادی پناه (۱) مراسم تقدیر از فرماندار پیشین (۱) معرفی فرماندار جدید (۱) مدیرعاملی بهسازی و نوسازی شهرداری همدان (۱) تفکیک حوزه انتخابیه (۱) کمیسیون شوراها و امور داخلی (۱) *اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی* (۱) قلعه چاه (۱) بخشدارگل تپه (۱) ابراهبم الهی تبار (۱)
دوستان من آپلود فایل اسدآباد افشار آموزش ترکی آذربایجانی آموزش زبان فارسی برای ترک زبانها آوای مهاجران ائل قیزی بخش مرکزی همدان بخش نوبران شهرستان ساوه بوبوک آباد -دیار محمد جعفر مجذوب علی شاه همدانی پایتخت سفال ایران لالجین پایگاه شهید مصطفی خمینی داق داق آباد پروفایل محمد حسین سعادت فر پسرخاله تبليغات وبلاگي تعاون همدان تکواندو کبودراهنگ جوانان روستای کرفس- رزن خاکریز-شهرستان اسد آباد دریافت کتاب و مقاله راهنگ سبز روستای آقداش-- نوبران ساوه روستای بابا خنجر روستای دوچشمه(کله خان) نهاوندستان روستای سامان - نوبران ساوه روستای سلیمانی نیشابور روستای سوزن -شهرستان رزن روستای سوزن-شهرستان رزن کبودراهنگ-مرکری-قاباق تپه روستای کوزره - شرا - همدان روستای گنبد روستای نینج -شهرستان رزن سازمان تبليغات اسلامي شهرستان كبودراهنگ سایانی های مقیم قم سریش آباد قروه سیاهپوشان-محرمعلی صمدی مداح اهل بیت سیراوند اسدآباد شهر زیبای من فامنین همدان شیخ جراح- گل تپه کبودراهنگ فریازان فضای اشتراک فایل رایگان قروه درجزین قشقایی بی وطن وطن پرست-بهزاد حیاتی جعفربیگی گزل کندیم دینگله کهریز همدان لالجین منیم گوزل کندیم پامبولو(پامولو)--شهرستان فامنین مهدی غلامی موسیقی ترکی همدانی نمسا همدان پایتخت تاریخ وتمدن وبلاگ فرهنگ وتاریخ مریانج شرکت بازرگانی پاسارگاد روستای فامرین شعرهای بی کتاب -مرتضی رشیدی خلیل کرد بهار-روستای بهادر بیگ پایگاه خبری تحلیلی کورنگ اخبار کبودراهنگ-مجتبی بهرامی کربلایی امیر محمد اسکندری-شهدا شرمنده ایم دهیاری مارهموار(راهموار) شرکت تعاونی دهیاریهای بخش لالجین پایگاه بسیج سما کوریجان روستای ویان-مرکز دهستان سبزدشت بصیرت ویان کتابخانه عمومی قدس ویان پرتال زیگور طراح قالب