نویسنده (های) وبلاگ دهیار بوبوک آباد دهیار یسرلو-احمدعلی کمنذی شورای قرخلر-مهدی کرمی محمدرضارشیدی شورای کوریجان -روح اله بهبهانی دهیار راهموار-سید بیت اله زینتی مصطفی نوروزی
آرشیو وبلاگ
      دیار تاریخی کوریجان (اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال)
تلگراف رعایای کوریجان نویسنده: مصطفی نوروزی - یکشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٩

دوشنبه سلخ شهر جمادی الأول [1313 Ú ق ] دیشب را خانه حضرت والا بودم تلگراف مجددی از رعایای کوریجان و مزرعه رسیده بود که حکومت معاودت ، نصراله در حبس ، جمعی دیگر در لتگاه و شورین محبوس ، سایر پراکنده و متواری ، جمعی دیگر در شهر هستیم ، اضطراراً به خانه حجت الاسلام آقای ملاعبداله متحصن شدیم و مأمور مخصوص آخوند به قریتین مزبورتین رفته آنجا بی عصمتی و نهب و تاراج شده صورت برداشته چندین طفل هم ساقط شده از برای خدا به داد ما برسید .

مأمورین در ده محشر می کنند و هیچ کس حکم نمی کند . تلگراف را حضرت والا به درب خانه برده و به نظر صدر اعظم رسانید . باز جواب تلگرافها نیامد ه ، نمی دانند چه جواب بدهند ، اغلب تقصیر ساعدالسلطنه است ، اگر میل او نبود حکومت سهل است مأمور مخصوص شاه هم که می رفت نمیتوانست کاری بکند اقتدار آنها بیش از اندازه است و حکومت کل باید به امضاء و صلاحدید آنها مأمور روانه کند خودمان بوده ایم  و از وضع همدان کاملاً مطلع هستیم ، الان هم مأمورین همان پدر سوخته [ساعدالسلطنه] با جمعی سوارو الواط در کوریجان هستند و در سراموال کوریجانیها  میاندو سه نفر نزاع شده ، یک نفر از خود کشته اند و حالا آنرا هم بر گردن کوریجانی گذاشته اند . باری تلگراف را صدراعظم روانه کرد و صدر تلگراف دست خط شده بود ، تلگراف و حکم مخصوص به عضدالدوله ینویسید رعایا و نصراله خان را مرخص و آسوده کند چرا تا حال مرخص نکرده ، صدراعظم هم در زیر آن با مداد به امین خلوت مرقوم داشته به شاه عرض کنید هر چه تلگراف می کنیم عضدالدوله جواب نمی دهد و نصراله خان را هم مرخص نمی کند. دستخط تلگرافی بشود شاید اثر کند . شاه هم دستخط سختی تلگرافاً فرمودند صدراعظم هم بر طبق آن سختی به ریس تلگرافخانه همدان کرد که نصراله خان را از حبس بیرون آورده محترماًبه کوریجان روانه کن . سایر رعایا را مطمئن کرده مأمورین هر کس در آنجاست خارج کن ....(1)

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.       روزنامه خاطرات عین السلطنه ج 1 ص 859

  نظرات ()
سئولات ناصرالدین شاه از عین السلطنه در مورد کوریجان نویسنده: مصطفی نوروزی - شنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٩

عین السلطنه در روز پنچشنبه 17 ربیع الأول [سنه 1309 ] حضور ناصرالدین شاه عید مولود خاتم الأنبیاء علیه الصلوة والسلام می رسد چنانچه می نویسد « خود اعلیحضرت منزل به منزل طوری که هیچ گمان نمی کردم استفارفرمایند پرسیدند ، مثلا˝ ده زره مالک که بود ؟ چه قدر ضبط می دهد ؟ خاکو کجاست ؟ چند خانوار است ؟ سرباز چقدر دارد ؟ آبش از قنات است یا رودخانه است؟ باصفاست یا بی صفا است؟ بیشه دارد یا نه ؟ همین طور تمام منازل عرض راه را استفار فرمودند و از این مشروحتر جواب عرض کردم ، از کوریجان و از لتگاه زیاد عرض کردم ؛ تمام جزئیات را استفار فرمودند ، فرمودند کوریجان سالی هزار به شاهزاده می دهد ؟ عرض کردم اگر نقد و جنس دیوانش کم شود می دهد . از لتگاه وخانه ساعدالسلطنه استفار فرمودند عرض کردم که خانه ساعدالسلطنه آنجا است ، عمارت تازه می سازد نقد و جنس دیوان و مالک را پرسیدند ، عرض کردم خالصۀ دیوان بود از آن جهت نقد و جنس زیاد می دهد ......» (1)  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.       روزنامه خاطرات عین السلطنه ج 1 ص 413

  نظرات ()
مریض خانه آمریکایی ها نویسنده: مصطفی نوروزی - شنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٩

قبل از ساخت راهدار خانه کوریجان کمی پائین تر از پل کوریجان در کنار جاده همدان به تهران جای راهدار خانه ، مریض خانه ای توسط انجمن های خیریۀ آمریکایی ها در کوریجان ساخته شده بود گویا همزمان ، مریض خانۀ دیگری توسط  آمریکایی ها در همدان  (بیمارستان اکباتان امروزی ) ساخته شده بود . این دو مریض خانه اولین بیمارستان های استان همدان هستند که به شیوه ی جدید(حدود سال 1254Ú ق) ساخته شده بودند .(1) بعد از مدتی کار ؛ آمریکایی ها این مریض خانه را تعطیل کردند و به جای آن ادارۀ راه و ترابری در این محل راهدار خانه تأسیس کرد. (2)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.     در کتاب تاریخ بی دروغ شیخ علیخان ظهیر الدوله به ساخت مریض خانه آمریکایی ها در همدان اشاره شده است .

2.     زمینهای پشت راهدار خانه متعلق به خاندان نوروزی است و حالا هم به زمینهای مریض خانه دالی یئرلر(یعنی زمینهای پشت مریض خانه )

معروف است .

  نظرات ()
آمدن عین السلطنه به کوریجان به همراه ساعدالسلطنه 1309 ق /1891 م نویسنده: مصطفی نوروزی - شنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٩

یکشنبه 7 ربیع الاول (1309 ه ق /1270 ه ش /1891 م ) همانطور که عین السلطنه در کتاب  روزنامه خاطراتش می نویسد  طبق قراری که شب قبل با ساعدالسلطنه گذاشته بودند راهی لتگاه می شوند تا از آنجا به کوریجان بروند که ملک  حضرت والا عزالدوله پدر عین السلطنه بوده است .(1)

عین السلطنه می نویسد « امشب باید به لتگاه برویم  ]و[ بنه کوریجان رفت . نزدیک چاپارخانه جناب ساعدالسلطنه رسیدند ، شریف الملک هم آمد ،تمام را رجعت داده با ساعدالسلطنه و طاهر خان محبت کنان رفتیم نیم ساعت به غروب مانده لتگاه وارد شدیم . خانه ساعدالسلطنه در این ده است . پایتخت حاجیلو است ، عمارت و قلعۀ خوبی می سازد کلاه فرنگی بدی نبود .»(2)

در خاطرات روز دوشنبه 8 ربیع الأول می نویسد « آخر ساعد السلطنه را راضی کرده که با هم به کوریجان برویم ، باران ساکت شد سوار شدیم . دو هزار به (شیر یا خط ) که هیج بازی نکرده بودم به ساعدالسلطنه باختم . بازی غریبی بود تماشا داشت . از ده مارهموار که چهار دانگش به مناصفه ملک حضرت والا ] عزالدوله [ و نواب علیه ]          [    است گذاشتیم . رعایا جلو آمده بودند ، باران قطره قطره می آمد ، مغرب وارد کوریجان شدیم . کوریجان پنچ دانگش ملک حضرت والا و یک دانگش ملکی ساعدالسلطنه است . پانصد خانوار است ، صد و هشتاد جفت دارد (3) مالیات و سربازش زیاد است ، تیول خود حضرت والا است . بیست و پنج سرباز دارد ده خوبی است .(4) در ادامه از محمد حسین بیک نایب کوریجان نام می برد و باختن در بازی شیر یا خط را شرح می دهد .

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.       روز نامه خاطرات عین السلطنه  ج 1 ص 403

2.       همان  ص 404  :( در ادامه آن می نویسد تاقت آوردیم و به حسین آباد ده ساعدالسلطنه رسیدیم پیاده شدیم و به منزل ظابط رفتیم .)

3.       کوریجان 180 جفت { یا 360 سقراکن (گاومیش )}بوده است ،هریک  جفت در واقع مقدار زمینی بوده که 2 رأس گاو شخم می زده است . هر 5/7 جفت را یک جوق می گفتند و هر جوق زیر نظر یک جوق باشی اداره می شد.

4.       همان ص 405

  نظرات ()
داریوش حق دوست کوریجانی نویسنده: مصطفی نوروزی - چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٩

تاریخ و محل تولد: تهران ـ 1367‏
تخصص: بازیگر، کارگردان
تحصیلات: دانشجوی کارشناسی نمایش ـ بازیگری

 
اجراها:
نمایش
کارگردان:‏
‏"شاید نجات یابیم" (ساموئل گوسیان) اراک، دانشگاه آزاد؛ 1385‏
‏"قوی تر" (آگوست استریندبرگ) تهران، دانشکده هنر و معماری؛ 1386‏

بازی:‏
‏"گوریل پشمالو" (علی فرجام فر) تهران، تالار هنر، خانه کوچک نمایش، دانشکده هنر و ‏معماری، جشنواره تئاتر دانشگاهی؛ 1387‏
‏"یادگار وزیران" (قطب الدین صادقی) تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1387‏
‏"لحظه‌های زنانه" (آیلار نوشهری) تهران، تالار مولوی، سالن اصلی، نمایشنامه خوانی مولوی؛ ‏‏1387‏
‏"با من حرف بزن دیوونه" (احمد ارجمندی) تهران، فرهنگسرای بهمن، تالار تجربه؛ 1387‏
‏"باغ شکر پاره" (قطب الدین صادقی) تهران، تئاترشهر، سالن اصلی، جشنواره آئینی سنتی؛ ‏‏1388‏
‏"سرزمین هشتم" (سیاوش طهمورث) تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو، هشتمین جشنواره ‏رضوی؛ 1388‏

دستیار صحنه:‏
‏"مردان بیوه" (مجید زارع زاده) تهران، تالار ارسباران، جشنواره کانونها؛ 1386‏
‏"داستان خرس‌های پاندا" (مرتضی میرمنتظمی) تهران، دانشگاه تهران، سالن صمیمی مفخم، ‏جشنواره دانشگاهی؛ 1388‏

مدیرصحنه:‏
‏"سه روزابدی" (رهام مخدومی) تهران، اداره تئاتر؛ 1388‏

تلویزیون
بازی:‏
‏"کیمیاگر" (محمد رضا ورزی) تهران؛ 88 ـ 87‏
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
***از کوریجان استان گیلان است***
  نظرات ()
جومه گورکان یا کوریجان نویسنده: مصطفی نوروزی - سه‌شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٩

در سالمرگ غازان خان یاد شده :  روز 14 ع  2/703  ]هجری قمری [  به سرای جومه گورکان در حدود همدان رسید در اواخر شعبان در یک منزلی آنجا حدود قلعه جوق فرود آمد که حوالی آن تا کوههای خرقان و مزدقان ( یعنی همان دشت شراء = سپردا باستان = چرگاه / مرغزار ) به شکار پرداخت.(1)

   قشلاق « جومه گورکان » یا مقام گورکان مذکور که هم در فاصله چند فرسخی از قلعه جوق یاد گردیده اگر همان جورقان اکراد (2) همدان  نباشد ،یحتمل قریه کنونی کوریجان درغرب آنجا  ]شمال درست است [ ابتدا دشت شراء مذکور و شاید به معنی کمین گاه یا «گومه » گورخران بوده است .(3) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.       رشید الدین فضل اله همدانی - تاریخ مبارک غازانی طبع کامل بیان – لندن 1940 صفحه 151 و 158

2.       شهرک جورقان در سده های 5 و 6 محل سکونت اقوام کرد گورانی بوده است و نام خود رااز این قوم گرفته است در تاریخ کامل       ابن اثیر از تزاء و ستیز بین علاءالدوله حاکم همدان و اکراد جورقان یاد شده است مراجه شود به کامل جلد 16 صفحه 66 (از ترجمه فارسی آن کتاب) باید متدکر شویم نام درست این شهرک جدید باید گوروان باشد همانطور که در زبان محلی (چه فارسی همدانی و چه ترکی محلی) تلفظ می شود و جورقان معرب آن است که به غلط مصطلح شذه است

 

 

  نظرات ()
کوریجان از نگاه دیگران نویسنده: مصطفی نوروزی - دوشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٩

در کتاب تاریخ مفصل همدان تألیف شیخ حاج احمد صابر همدانی آمده است :

« کورجان در نوشته ها کوریجان نوشته می شود ولی مردم ضبط اول را تلفظ می کنند از ابادیهای نسبت قابل توجه است که در شمال غربی همدان در سی  کیلومتری قرار دارد و رو به توسعه است که خود را به کنار جاده تهران برساند ، دهخدا نام کوریجان را با گاف ضبط کرده است و وجه ان معلوم نشده در جغرافیای قدیم ذکری از آن به میان نیامده ولی در عصر ما از علماء و مروجین بدان جا منصوب است مانند عالم صالح ¸مروج شیخ عبداله کوریجانی بن شیخ علی مهاجرانی »(1)

چون در کتابهای گذشته از کوریجان با نامهای دیگری نام برده شده است مؤلف ارجمند کتاب تاریخ مفصل همدان (حاج احمد صابر همدانی )به خطا نوشته اند که از کوریجان در جغرافیای قدیم نامی به میان نیامده است

درفرهنگ معین به واقعه جنگ شاه طهماسب دوم صفوی ، سپاه عثمانی در کوریجان اشاره شده است .

«کوریجان دهی است از دهستان حاجیلو بخش کبودراهنگ شهرستان همدان واقع در 21 کیلومتری جنوب باختری قصبه کبودر اهنگ جلگه وسردسیر و دارای 1900 تن سکنه، این ده محل جنگ شاه طهماسب دوم صفوی با سپاه عثمانی در سال 1143 هجری قمری بوده است محصول غله ، انگور، بلشن و صنعت دستی قالی بافی »(2)

در فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5 (استان پنجم ) مطالب فوق تقریباّ به همان صورت آمده و اضافه بر آن اشاره شده است که راه اتومبیل رو، دبستان و رستوران و قهوخانه کنارشوسه و ده باب دکان دارد                   و بنای امامزاده آن قدیمی است .(3)

در کتاب درگزین تا کاشان دکتر پرویز اذکایی نیز واقعۀ جنگ شاه طهماسب دوم صفوی در کوریجان را اینگونه بیان کرده است : «شاه طهماسب با جمع قوای قزلباش به شتافت و از راه درجزین عازم همدان شده و دوباره به جمع اوری قشون و چریک همدان وولایات و نواحی پرداخته و درقریه مرسوم به کردخان (کوریجان ) ازاعمال همدان اردو زد احمد پاشا پیشنهاد صلح کرد وی اعتنا نکرده جنگ در گرفت که منجر به شکست دیگر شاه طهماسب شد. اوایل شعبان 1143  سپاه قزلباش منهدم گردید باقی لشکریان گریخت عثمانلوها به تعقیب پرداختند بلاخره طهماسب مجبور به صلح می شود و نادر شاه خشمگین می شود و در پی آزاد سازی نواحی از دست رفته می افتد.(4)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.       تاریخ مفصل همدان حاج احمد صابر همدانی

2.       فرهنگ معین جلد پنجم

3.       فرهنگ جغرافیای ایران جلد پنجم (استان پنجم )

4.       از در گزین تا کاشان پرویز اذکایی  صفحه 43  /  جهانگشای نادری صفحه 171 الی 175 /  عالم ارای نادری جلد اول صفحه 345الی 347 / مجمع التواریخ مرعشی صفحه 81 / تاریخ حزینی صفحه 95

  نظرات ()
سفر نامه ابوالحسن خان فخرالملک نویسنده: مصطفی نوروزی - دوشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٩

سفر نامه ابوالحسن خان فخرالملک و توصیف کوریجان (1)

در تاریخ 13 رجب 1304 مصادف با 18 فروردین 1266  /7 اوریل 1887  ابوالحسن خان فخرالملک در بازگشت از عتبات از کوریجان عبور کرده و در کتاب از حریم تا حرم شرح سفر خود را نوشته است در این سفر نامه به نام عزالدوله(٢) و عبداله خان سر تیب(٣) مالکان کوریجان اشاره شده و همچنین وضعیت رودخانه  کوریجان و جمعیت کوریجان در آن زمان اشاره شده است «امروز باید به کوریجان که ملک سر کار عزالدوله است برویم مسافت چهار فرسنگ است ....و روز عید حضرت امیرالمؤمنین (ع) و روز بسیار مبارکی است شش ساعت به غروب مانده سوار می شویم و سه فرسنگ در جلگه رو به شمال حرکت کردیم بعد کم کم دره ماهور شد می گفتند این جا سابقاٌ محل دزدگاه بوده حالا از اقبال بی زوال  شاهنشاه جمجماه روحنا فدا در کمال امنیت است یک فرسنگ که از میان دره ماهور گذشتیم در انتها ی ماهورها باز جلگه شد و به قریه کوریجان رسیدیم آدم های حضرت والاعزالدوله استقبال کرده بودند و در خانه ضابط منزل گرفته بودند بد خانه] ای [نبود قریه کوریجان در اصل چهارصد خانوار می شود امروز در راه یک رود خانه عظیمی بود که دویست سنگ آب داشت و پل نداشت و کمال زحمت گذشتیم......امروز در راه باران سختی امد......»

  در خاطرات روز جمعه 14 رجب اینگونه می نویسد « امروز در کوریجان متوقف هستیم رود خانه ای از نزدیکی کوریجان می گذرد که حالا دو هزار سنگ آب دارد پلش خراب شده ناچار باید از راه غیر معمول برویم و...» در خاطرات روز شنبه 15 رجب می نویسد« منزل امروز سرابیگ است و مسافت 5 فرسنگ است صبح را سوار شدیم  چند تن از گماشتگان سر کار عزالدوله برای بلدیت همراه آمده بودند از پل رودخانه کوریجان که واقعاٌ شطی بود گذشتیم عجیب این است که می گویند این رودخانه بکلی خشک می شود نیم فرسنگ که آمدیم به قریه مزرعه که قدریش ملک سرکار عزالدوله است رعایا بره تعارف آورده بودند.»

از دورودخانه که پی چوبی داشت عبور کردیم به قریه داق داق آباد ،از انجا آدمهای سرکار عزالدوله برگشتند ویک نفر بلد همراه کردند ما را به سرابیک ببرد از قراری که میرزا زمان(۴) گماشته سرکار عزالدوله صحبت می کرد در چند روز قبل عبداله خان سرتیب اسبهای خودش را خواسته بود که سان ببیند ....به همراهی بلد سه فرسنگ و نیم بیراهه امدیم  زمین همه جا خارو ورک بود یک ساعت به غروب مانده وارد سرابیک شدیم قریه ای است مخروبه تقریباٌپنجاه خانوار می شود ملک دختر نگار خانم خاله است در یک خانه منزل گرفتیم . (۵)

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1.             ابوالحسن خان فخرالملک اردلان از حکام و خوانیین دوره قاجار که سفرنامه اش با عنوان از حریم تا حرم چا پ  شده است

2.       عزالدوله: عبد الصمد میرزا عزالدوله برادر ناصرالدین شاه  (پدر قهرمان میرزا عین السطنه  ونیای خاندان سالور اربابان کوریجان)

3.       عبداله خان سرتیپ مالک دو دانگ کوریجان بوده است .(اراضی این دو دانگ در کوریجان به ایکی دانگ یا سرتیپ لی لر معروف است)

 

4.       میرزا زمان پدر ملا خاور و از کسان عطاءاله بیک بوده که گماشته عزالدوله نیز بوده است

5.       کتاب از حریم تا حرم ابوالحسن خان فخرالملک صفحه 109

 

  نظرات ()
موضوعات اصلی وبلاگ کوریجان نویسنده: مصطفی نوروزی - پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٩
  نظرات ()
ایکی خروز الشدی --اوشا ق شعرلری( اشعار کودکانه) نویسنده: مصطفی نوروزی - چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩

ایکی خوروز اللشدی.

بیری قانا بلشدی.

 قان گئتدی چایا دوشدو.

 چایدان گؤگرچین اوشدو.

 گؤگرچینی حاخلارام.

 حسن بگه ساخلارام.

 حسن بگین نه یی وار؟ ...

  نظرات ()
الیمی پیچاق کسیبدی --اوشا ق شعرلری( اشعار کودکانه) نویسنده: مصطفی نوروزی - چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩

الیمی پیچاق کسیبدی

 

الیمی پیچاق کسیبدی

دسته پیچاق کسیبدی

یاغ گتیرین یاغلییاق

دسمال گتیرین باغلییاق

دسمال دوه بوینوندا

دوه شیروان یولوندا

شیروان یولو بیز باغلار

دووره سی یارپیز باغلار

او یارپیزدان اوزئیدیم

بویون باغی دوزئیدیم

قارداشیمین تویوندا

بیرجه دابان سوزئیدیم

  نظرات ()
افتتاح مجتمع خدماتی رفاهی امیر اشرف در محور همدان -قزوین نویسنده: مصطفی نوروزی - سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٩

مجتمع خدماتی – رفاهی،بین راهی امیر اشرف با حضور استاندار و جمعی از مسئولان استان همدان در محور همدان به قزوین به بهره‌برداری رسید.

 
مجتمع خدماتی – رفاهی،بین راهی امیر اشرف با حضور استاندار و جمعی از مسئولان استان همدان در محور همدان به قزوین به بهره‌برداری رسید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ معاون اداری، مالی و برنامه‌ریزی اداره ‌کل حمل و نقل و پایانه‌های استان همدان درخصوص این مجتمع گفت: استان همدان با احداث 20 واحد مجتمع خدماتی – رفاهی،بین راهی جزو استان‌های برتر شناخته شده که از این تعداد، 12 مجتمع در سال‌های 1386 تا 1388 افتتاح شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
وی افزود: هم‌اکنون در استان همدان 30 موافقت اصولی صادر که از این تعداد، 16 مجتمع خدماتی – رفاهی،بین راهی به بهره‌برداری رسیده است، 4 مجتمع دیگر نیز تا پایان سال افتتاح می‌شود، و0 1 مجتمع خدماتی - رفاهی دیگر نیز از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردار هستند.
مجتمع خدماتی – رفاهی،بین راهی امیراشرف در زمینی به مساحت 3 هکتار و دارای 1800 متر زیر بنا است که در کیلومتر 25 محور همدان – قزوین و با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد ریال تاسیس شده است که شامل جایگاه پمپ بنزین، CNG، رستوران و فروشگاه موادغذایی است.
  نظرات ()
شجره نامه طایفه جوادی نویسنده: مصطفی نوروزی - دوشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٩

برای مشاهده کامل شجره نامه روی آن کلیک نمایید

 

  نظرات ()
نقشه استان همدان نویسنده: مصطفی نوروزی - شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٩

برای دریافت نقشه شهرستانهای شمالی استان همدان (کبودراهنگ رزن و فامنیین) روی لینک زیز کلیک نمایید

http://www2.irgeo.ir/freemap/FreeMapNI/ni39-1kabudarahang.jpg

برای دریافت نقشه شهرستانهای  جنوبی استان همدان ( ملایر تویسرکان و نهاوند) روی لینک زیز کلیک نمایید

http://www2.irgeo.ir/freemap/FreeMapNI/ni39-5hamedan.jpg

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www2.irgeo.ir/freemap/FreeMapNI/ni39-1kabudarahang.jpg&imgrefurl=http://dl.irgeo.ir/%3Fp%3D78&usg=__4WmZ5yz3KISbU549fYaHsaohDAw=&h=2235&w=2658&sz=1518&hl=en&start=104&sig2=E3wk1nhu1sosIVLVsLJOYw&um=1&itbs=1&tbnid=qZGol6Tc20x_lM:&tbnh=126&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3D%25DA%25A9%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2587%25D9%2586%25DA%25AF%26start%3D100%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=X50ATMuTNo6uMrv8gDw

  نظرات ()
شجره نامه خاندان فضلی نویسنده: مصطفی نوروزی - شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٩

 

برای مشاهده کامل شجره نامه روی آن کلیک نمایید

  نظرات ()
شجره نامه طایفه صفی یی و مهدوی نویسنده: مصطفی نوروزی - پنجشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٩

برای مشاهده کامل شجره نامه روی آن کلیک نمایید

  نظرات ()
شجره نامه طایفه شیرازی نویسنده: مصطفی نوروزی - پنجشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٩

برای مشاهذه کامل شجره نامه روی آن کلیک نمایید

  نظرات ()
شجره نامه طایفه آقا میرزایی نویسنده: مصطفی نوروزی - پنجشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٩

شجره نامه طایفه آقا میرزایی

برای مشاهذه کامل شجره نامه روی آن کلیک نمایید

 

برای مشاهده گالری عکس آقا میرزایی ها اینجا کلیک نمایید

  نظرات ()
شجره نامه خاندان احمدی نویسنده: مصطفی نوروزی - پنجشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٩

خاندان احمدی

  نظرات ()
گالری عکس طایفه آقا میرزایی نویسنده: مصطفی نوروزی - پنجشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٩

میرزایی های کوریجان در اصل دو طایفه هستند آقا میرزایی ها و میرزایی ها که در اینجا عکسهای طایفه آقا میرزایی آورده شده است و برای مشاهده عکسهای طایفه میرزایی به لینک مراجعه نمایید (کلیک نمایید)

http://kourijan.persianblog.ir/post/72/

فرزندان غلام پسر کربلایی ذوقعلی

   
رمضانعلی میرزایی پسر غلام امامعلی میرزایی پسر غلام حسین آقا میرزایی پسر غلام
   mirzaee  
حسن میرزایی پسر غلام  رضا میرزایی  پسر غلام ابوالفضل میرزایی  پسر غلام
  mirzaee  
  یاشار میرزایی پسر حسن نوه غلام  

 

فرزندان بیرامعلی پسرکربلایی ذوقعلی

     
  مجتبی میرزایی  احمد میرزایی

فرزندان آقا پسر علی رضا

فرزندان آقام پسر علی رضا

  نظرات ()
شجره نامه طایفه شیرازی نویسنده: مصطفی نوروزی - دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٩

  نظرات ()
گورستانها و مزار شهدای کوریجان نویسنده: مصطفی نوروزی - یکشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٩

کوریجان از روستاهای تاریخی استان همدان و شهرستان کبودراهنگ می باشد وجود پل تاریخی که به همت میراث فرهنگی تعمیر شده است کشف اسکلت 3500 ساله و...همه نشان از قدمت این روستا است ولی بسیاری ار آثار تاریخی و باستانی کوریجان در اثر عدم اطلاع رسانی در سالهای گدشته از بین رفته و از هر کوریجانی بالای 40 سال در مورد آن سوال شود آه آمیخته با حسرت و افسوس می کشد و از  زیبایی های آن یاد می کند.

    نکته دیگری که نشان از قدمت و آبادانی کوریجان در سده های اخیر است وجود مزارات و گورستانهای بسیار در اطراف کوریجان است که بسیاری سنگ قبرهای قدیمی داشت که بسیاری از گونه های ارزشمند و زیبای آن در سالهای گدشته  به غارت رفته است (سنگ قبرهای مرمر سفید و زرذ با خطوط برجسته به زبانهای فارسی و عربی و ترکی )

نمونه هایی با ارزش هنری و تاریخی کمتر  هنوز در گوشه کنار گورستانهای کوریجان وجود دارد که جا دارد به نوعی حفاظت شود

    

http://up./Files/fd7ec4fbe25d4fb2be63.JPG

http://up./Files/4d88b32a228543e78029.JPG

http://up./Files/fed9d87c99804bc282ac.JPG

 

گویا پیرو کم توجهی هایی که در زمینه های دیگر به کوریجان شده است به گورستانهای کوریجان نیز کم توجهی شده است حتی با توجه به اینکه از محل خود یاری مرذم روستا یکی از گورستانهای کوریجان که در کنار جاده فرعی کوریجان لالجین واقع شده دیوار کشی شده و.. آمادگی لازم برای زیبا سازی و ساماندهی را ذارد. از بنیاد شهید شهرستان کبودراهنگ درخواست می شود که به در راستای ساماندهی مزار شهدا روستا ها به مزار شهدای کوریجان توجه ویژه داشته باشد

ورودی مزار شهدا

http://up./Files/bb2c412f765a43f4bc5c.JPG

http://up./Files/1261fc1467ff43c79741.JPG

هرگونه کپی برداری بدون ذکر نام منبع پیگرد قانونی دارد

  نظرات ()
مطالب اخیر ثبت‌نام‌ بی‌حساب کاندیداهای ریاست جمهوری موردتمسخر قرار گرفته است جمعه ٢٥ فروردین ۱۳٩٦ اعضای هیئت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در همدان مشخص شدند بکارگیری توان برای توسعه ایران/شناسایی۲میلیون ۵۸۷ هزار مسکن خالی نماینده مردم اسدآباد در مجلس:بهسازی و تعریض گردنه اسدآباد ۷۵ میلیارد ریال اعتبار استاندار همدان:۲۱۴ پروژه نیمه تمام استان همدان به بخش خصوصی واگذار شده است افشای جزئیات تازه‌ای از زندگی سرکرده داعش تعریف تازه ای از «رجل سیاسی» که بقایی ارائه کرد اصغر فرهادی به روحانی جواب منفی داد؟ زبان درازی زن، شغل شوهر دیپلماتش را برباد داد!
کلمات کلیدی وبلاگ کوریجان همدان (۸٦) محمدرضا رشیدی (٦۱) خاندانها و طوایف کوریجان (٦٠) کوریجان کبودراهنگ (٥٩) کوریجان (٤٦) ورزشکاران کوریجان (٤٤) استان همدان (۳٦) شهرستان بهار (۳٥) نمایندگان مجلس (۳٤) تاریخ کوریجان (۳٢) شعر ترکی (٢٩) نماز جمعه (٢٩) فتح علی حسینی (٢۸) فرماندار رزن (٢٦) نمازجمعه (٢٥) همدان (٢۳) شهرستان رزن (٢٢) کونگ فو کوریجان (٢٢) افتتاح پروژه (٢۱) شهرستان ملایر (٢۱) استاندار همدان (٢۱) پایگاه سماء کوریجان (٢۱) ادبیات ترکی (٢٠) عکس قدیمی (۱٩) شجره نامه (۱۸) هفته دولت (۱٧) حضرت آیت اله محمدی (۱٧) امام جمعه همدان (۱٧) اقتصاد مقاومتی (۱٧) پایگاه مقاومت بسیج روستای کوریجان (۱٦) گالری عکس (۱٥) عکس (۱٤) بخشدار مرکزی کبوداهنگ (۱٤) شهید مدافع حرم (۱۳) رمضان (۱۳) کبودراهنگ (۱۳) آمریکا (۱٢) شهدای کوریجان (۱٢) اسد آباد (۱٢) مسئول فناوری اطلاعات پایگاه سما کوریجان (۱٢) راه و شهرسازی همدان (۱۱) حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ (۱۱) محمد ناصر نیکبخت (۱۱) ترجمه ترکی (۱۱) شهر همدان (۱۱) سید حیدر بیات (۱۱) دعای روزهای ماه رمضان (۱۱) یادواره شهدا (۱۱) بزرگان و مشاهیر (۱٠) ملایر (۱٠) شهرستان فامنین (۱٠) راه و شهرسازی کبودراهنگ (۱٠) شهرستان نهاوند (۱٠) شهرداری همدان (۱٠) سردار شهید حاج حسین همدانی (٩) صنعت توریسم و گردشگری (٩) علی تعالی فرماندار محترم شهرستان همدان (٩) شهرستان اسد آباد (٩) مدیرکل میراث فرهنگی - گردشگری و صنایع دستی (٩) راه پیمایی 22 بهمن (٩) حسین افشاری (٩) تودیع و معارفه (٩) کوریجانی های مقیم تهران (٩) جمعیت (٩) فرماندار همدان (٩) امام جمعه ملایر (٩) دهه فجر 1395 (۸) مصطفی نوروزی (۸) اعتبارات (۸) کتاب روزنامه خاطرات عین‌السلطنه (۸) نوحه ترکی (۸) شهر جدید حورا (۸) کبود راهنگ (۸) ورزش و جوانان (۸) معاون فرماندار همدان (۸) روستای قرخلر (۸) حمیدرضا زمانی (۸) گرامیداشت حماسه 9 دی (٧) روستای یسرلو (٧) مهندس علی یعقوبی (٧) بسیج خواهران کوریجان (٧) امام جمعه نهاوند (٧) اداره ورزش و جوانان کبودراهنگ (٧) شهرستان همدان (٧) شهرستان کبودراهنگ (٧) تبریک و تهنیت (٧) دهیار کوریجان (٧) کوریجانی های مقیم همدان (٧) اسناد تاریخی (٧) یادواره شهدای کوریجان (٧) آموزش و پرورش (٧) هاشمی رفسنجانی (٧) مقام معظم رهبری (٧) نماز جمعه همدان (٧) محمد جواد ظریق (٦) انقلاب اسلامی (٦) ریاست جمهوری (٦) انتخابات ریاست جمهوری (٦) قهرمان میرزا سالور، (٦) فرمانده سپاه (٦) سوگواری و آیین های مذهبی کوریجان (٦) راهموار (٦) مارهموار (٦) رئیس جمهور (٦) فرمانده انتظامی (٦) عین السلطنه قاجار ارباب کوریجان (٦) آداب و رسوم و آیین ها (٦) وزیر امور خارجه (٦) انتخابات مجلس شورای اسلامی (٦) احسان قنبری (٦) دانش آموزان مدرسه (٦) مسابقات کونگ فو (٦) گروه تئاتر( نمایش) (٦) روحانیون کوریجان (٦) یداله ابراهیم خانی (٦) فرماندار بهار (٦) همایش بزرگ کونگ فوکاران کوریجان (٦) شورای شهر همدان (٦) علی مالمیر (٦) سمن های مدیریت شهری (٦) برجام (٦) معاون استاندار همدان (٦) استقبال از سفر (٥) مسجد صاحب الزمان کوریجان (٥) شهرداری منطقه 2 (٥) سید مصطفی موسوی (٥) شهر لالجین (٥) شهر جهانی (٥) اشتغال روستایی (٥) راه و شهرسازی کبودراهنگ شهرسازی (٥) مدرسه کوریجان (٥) هیئت کونگ فوتوآ (٥) کسب و کار در کوریجان (٥) بخش شرا (٥) معاون (٥) اخبار همدان و کوریجان (٥) اصحاب رسانه (٥) سندقدیمی (٥) کارگروه اشتغال (٥) 13 آبان (٥) عید غدیر خم (٥) تویسرکان (٥) سوگواری و آیین های مذهبی کوریجان (٥) همسایه کوریجان (٥) پل تاریخی کوریجان (٥) راه آهن (٥) مزار شهدای کوریجان (٥) احمدی نژاد (٥) ایام فاطمیه (٥) غار علیصدر (٥) ورزش بانوان (٥) سربازی (٥) خبرنگار (٥) روستا (٥) شعر (٥) دانشگاه (٥) شهرداری (٥) روحانی (٥) ورزش و جوانان همدان (٥) اربعین 95 (٥) امام جمعه اسد آباد (٥) علی تعالی (٥) خادمان زائران اربعین همدان (٤) نماز جمعه ملایر (٤) امام جمعه فامنین (٤) حجت الاسلام محمدباقر برقراری (٤) اربعین (٤) رئیس دانشگاه (٤) خودرو (٤) مجلس شورای اسلامی (٤) محرم (٤) فوتبال (٤) نمایشگاه (٤) سفیر (٤) نوروزی (٤) آزمون (٤) کتابخانه عمومی (٤) تامین اجتماعی (٤) محیط زیست (٤) سرمایه گزاری (٤) ثبت نام (٤) کتاب تاریخ و فرهنگ کوریجان (٤) سردار سلیمانی (٤) تاریخچه سربازی (٤) راهدارخانه (٤) حضرت آیت الله نوری همدانی (٤) شورای اسلامی روستای کوریجان (٤) فرمانداری کبودراهنگ (٤) سرشماری (٤) قهاوند (٤) بنیاد شهید (٤) مهاجران همدان (٤) لالجین (٤) فولکورها (٤) خاندان قویون باش (٤) طایفه زمانی و علیزمانی (٤) پلیس فتا (٤) دانشگاه علوم پزشکی همدان (٤) صاحب نوری (٤) تحصیلکردگان کوریجان (٤) مسئول میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان کب (٤) داعش (٤) امام جمعه همدان (٤) تبلیغات اسلامی کبودراهنگ (٤) سالن ورزشی امام علی کوریجان (٤) رژیم صهیونستی (٤) دولت تدبیر و امید (٤) شبکه بهداشت و درمان (٤) تیم کشتی کوریجان (٤) تصادفات در جاده های کوریجان (٤) محمود نوروزی (٤) ستاد نمازجمعه کوریجان (٤) امام جمعه رزن (٤) رئیس اوقاف و امور خیریه استان همدان (٤) اعزام زائرین به کربلا (٤) حفاظت محیط زیست (٤) احمد محمدی راستی (٤) شهردار فامنین (٤) شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید (٤) شورای‌عالی فضای مجازی (٤) معرفی کوریجانی موفق (٤) دهیاران همدان (۳) شهرستان تویسرکان (۳) حوزه حضرت مریم(س) (۳) رونق اقتصادی روستاها (۳) خاندان امینی (۳) روز ملی کونگ فو (۳) قهرمانی کونگ فو کوریجان (۳) دانشگاه جامع علمی کاربردی (۳) فرماندار کبود راهنگ (۳) عاطفه زارعی (۳) مدیر کل امور کتابخانه های عمومی (۳) ذاکران اهل بیت (۳) مدیر کل ورزش و جوانان همدان (۳) مهری بهمند (۳) بخشداری کوریجان (۳) بحرانهای زیست محیطی (۳) باجی خانم شاهوریلو (۳) نشست روشنگری (۳) وداع با مدافعِ حرم (۳) حجت‌الاسلام حسین علی قمری نیا رییس تبلیغات اسلامی (۳) سرمایه‌گذاری در شهرستان رزن (۳) توابع کوریجان (۳) سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان (۳) سال 1363 (۳) وزیر راه و شهر سازی (۳) فعالان فرهنگی (۳) امام جمعه موقت (۳) امیر خجسته (۳) حمید عبدلی (۳) مراکز بهداشتی درمانی (۳) بخش لالجین (۳) مهدی غلامی (۳) رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان کبودرآهنگ (۳) گالری عکس طایفه بهبهانی (۳) معرفی مشاغل تولیدی و خدماتی کوریجان (۳) حاج ولی ا کلامی زنجانی (۳) تقدیرو تشکر (۳) شناسنامه قدیمی (۳) رایکان سفلی (۳) دهستان مهاجران (۳) نماینده ملایر (۳) دانلود نوحه ترکی (۳) صنعت سفال (۳) تپه تاریخی کوریجان (۳) روز قدس (۳) خاندان نوروزی (۳) امامزاده جعفر (۳) عید قربان (۳) طایفه غیبی (۳) مجلس ترحیم (۳) گالری عکس طایفه میرزایی (۳) فرهنگ جغرافیایی ج5 (۳) جواد امینی (۳) انتخابات شوراها (۳) شهرهای استان همدان (۳) تعزیه خوانهای کوریجان (۳) وزیر فرهنگ و ارشاد (۳) خانواده شهدا (۳) مکتبخانه (۳) ابوالفضل محمدی (۳) وزیر داد گستری (۳) جمعیت هلال احمر (۳) فنی و حرفه ای (۳) دکتری (۳) امام جمعه (۳) نوزاد (۳) بیمارستان (۳) تبریک سال نو (۳) بانک (۳) اقتصاد (۳) عاشورا (۳) زن (۳) جاده (۳) گردشگری (۳) نقشه (۳) امنیت (۳) حضرت علی (ع) (۳) ترکیه (۳) نیروی انتظامی (۳) مشهد (۳) محیط بان (۳) سوریه (۳) نهاوند (۳) تسلیت (۳) شورای شهر (۳) کشف مواد مخدر (۳) صنعت مهدن تجارت (۳) حجت الاسلام احد آزادیخواه ها (۳) بخشدار مرکزی بهار (۳) بولدینگ و بیلیارد (۳) رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی (۳) حمدالله چاروسایی (٢) سازمان میراث فرهنگی کشور (٢) حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی (٢) سید حبیب‌الله موسوی‌بهار (٢) حجت الاسلام سید حسن فاضلیان (٢) آیت اله هاشمی (٢) نماز جمعه رزن (٢) فرماندار اسد آباد (٢) محمود رضا عراقی (٢) حجت الاسلام عباسعلی مغیثی (٢) تخصیص اعتبار (٢) حجت الاسلام سید هاشم موسوی (٢) نماز جمعه اسد آباد (٢) حمید رضا حاجی بابایی (٢) اسد الله ربانی مهر (٢) شرکت غله وخدمات بازرگانی (٢) رنجبر ضرابی (٢) امام جمعه کبودر آهنگ (٢) فرمانده سپاه قهاوند (٢) نماینده تویسرکان (٢) نیروهای مصلح (٢) رضا میرزایی (٢) سید اسد (٢) محله حسین بابا (٢) رئیس قوه قضایی (٢) سمن های استان همدان (٢) اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان، (٢) کنوانسیون راهنمایان گردشگری (٢) حضرت آیت الله محمدی (٢) ضرب المثل (٢) العالم (٢) تعزیه (٢) فدراسیون فوتبال (٢) لاریجانی (٢) نخبگان (٢) صنایع دستی (٢) تصادف (٢) تئاتر (٢) شهریار (٢) نشست خبری (٢) شهادت (٢) اصغر فرهادی (٢) ماه محرم (٢) کودک (٢) پل (٢) عارف (٢) قتل (٢) لینک (٢) محسن رضایی (٢) روسیه (٢) اعتکاف (٢) امریکا (٢) وطنم (٢) عید نوروز (٢) آرشیو عکس (٢) صندوق مهر امام رضا (٢) مهاجران (٢) امر به معروف (٢) فتنه (٢) سیزده بدر (٢) درگذشت (٢) جورقان (٢) روز جمهوری اسلامی (٢) پور محمدی (٢) مراجع تقلید (٢) وزیر نیرو (٢) مشارکت مردم (٢) وقف (٢) انتظامی (٢) میهمان (٢) نیروگاه (٢) درمانگاه (٢) پرستار (٢) غیر مجاز (٢) قلیان (٢) آبرسانی (٢) گوران (٢) وزارت کشور (٢) مواد مخدر (٢) دادستان (٢) مدیریت بحران (٢) روابط عمومی (٢) اردو های جهادی (٢) رئیس مجلس (٢) سازمان سنجش (٢) مجتمع رفاهی کوریجان (٢) هیات امنا (٢) حسن عباسی (٢) حضرت زینب (س) (٢) خاندان عباسی (٢) ستاد انتخابات (٢) نتانیاهو (٢) شیخ عبدالله زاهد مهاجر (٢) ایستگاه راه آهن همدان (٢) رزن (٢) همایش شیرخوارگان حسینی (٢) نوحه خوانهای کوریجان (٢) اشتغالزایی (٢) روزنامه خاطرات عین السطنه (٢) ربان فارسی (٢) گالری عکس طایفه رشیدی (٢) سعید کریمی (٢) مرکز بهداشتی درمانی کوریجان (٢) مدیریت پسماند (٢) کاظمی افشار (٢) حاج اشرف کوریجانی (٢) میرزا علی معجز شبستری (٢) تعطیلی مدارس (٢) گالری عکس طایفه غیبی (٢) گالری عکس طایفه عباسی (٢) گالری عکس طایفه زمانی (٢) جشواره (٢) ثبت ملی (٢) مدال (٢) ادبیات کودکان (٢) بقاع متبرکه (٢) تشییع (٢) سخنران (٢) مرد کوریجانی ٣۵٠٠ ساله (٢) اسکلت انسانی در موزه هگمتانه (٢) بخشدار مرکزی همدان (٢) لغت نامه دهخدا (٢) رئیس مجمع تشخیص مصلحت (٢) هفته دفاع مقدس (٢) دحوالارض (٢) آنا یوردوم (٢) بدهکار (٢) علی مطهری (٢) نشر (٢) خانه بهداشت (٢) پرویز اذکایی (٢) روستاهای ایران (٢) کار آفرینی (٢) عزاداری حسینی (٢) پدافند غیر عامل (٢) طایفه گوران (نوروزی) (٢) طایفه حسینی (٢) سواد آموزی (٢) شهید مدنی (٢) کندیمیز (٢) بخشدار شیرین سو (٢) نماز جمعه نهاوند (٢) مسلم غلامی (٢) حاج سلیم موذن زاده (٢) مسجد مهدیه (٢) جشن بزرگ انقلاب (٢) سفرنامه ابوالحسن خان فخرالملک اردلان (٢) لیست آثار تاریخی (٢) نبرد کوریجان (٢) پل تاریخی مهاجران (٢) گالری عکس طایفه جمشیدی (٢) گالری عکس طایفه جعفری (٢) گالری عکس طایفه اصلانی (٢) شجره نامه طایفه شیرازی (٢) شجره نامه طایفه بهبهانی (٢) تشکیل گروه هم اندیشی کوریجان (٢) عزالذوله (٢) گالری عکس طایفه نظری (٢) موضوعات اصلی وبلاگ (٢) اوشاق لیق شعرلری (٢) شجره نامه طایفه نظری (٢) حجت‌الاسلام حسین علی قمری نیا (٢) حجت‌الاسلام مجتبی چیتگری (٢) فرماندارکبودراهنگ (٢) راه و شهرسازی (٢) یادواره شهدای ورزشکار (٢) ورزشگاه امام علی (ع) کوریجان (٢) ابوذر عباسی (٢) رضا قیاسی (٢) پاسخ به نظر (٢) بخش مرکزی همدان (٢) بخش قروه درجزین (٢) جشنواره تئاتر کودک و نوجوان (٢) مسابقات قرانی (٢) نتایج انتخابات شورا های شهر همدان (٢) رسول منعم (٢) همایش کوهنوردی (٢) حسن لطفی (٢) سردار سرلشکر محمدعلی جعفری (٢) معاون وزیر راه و شهرسازی (٢) سالور (٢) شورای اسلامی شهر همدان (٢) مسابقات قهرمانی استان (٢) شهر نهاوند (٢) گرانی خودرو (٢) کالای قاچاق (٢) عمران میرزایی (٢) حاج احسان قنبری (٢) کاهش آب (٢) اشکان جعفری (٢) محمدرضا ولدخانی (٢) دهه فجر 1392 (٢) سرپرست فرمانداری رزن (٢) ابراهبم الهی تبار (٢) تلگرام (٢) امامزادگان همدان (٢) مسئولین بخش شراء (٢) دهستان چاه دشت (٢) راِیکان علیا (٢) مزارع و باغات تابعه کوریجان (٢) مصطفی خدابنده لو (٢) تاریخچه برگزاری نمازجمعه (٢) مرکز مدیریت راه‌های استان همدان (٢) پیام تشکر برای حضور در مراسم ختم و تسلیت (٢) حضرت آیت اله ملاعلی معصومی (آخوند همدانی ) (٢) روح اله بهبهانی (٢) it*ict (٢) روستای بوبوک آباد (٢) قهورد علیا (٢) فرماندار فامنین (٢) ظاهر پورمجاهد (٢) حوادث شهری (٢) روستای مزرعه مهدی آباد (٢) سایت خبری تحلیلی کورنگ (٢) زینبیه کوریجان (٢) مدرسه نشاط کوریجان (٢) خانم خدابنده لو (٢) دهه فجر 1393 (٢) ورزش قرخلر (٢) تخفیف مالیات (٢) پلیس اگاهی (٢) محرم 1394 (٢) کلان شهر ها (٢) عادل رمضانی (٢) سرهنگ اکبر امینی (٢) سپاه انصارالحسین استان همدان (٢) آیت‌الله علم الهدی (٢) تعاون کار و رفاه اجتماعی (٢) ورزش بانوان کوریجان (٢) پلیس را ه همدان (٢) سید بیت اله زینتی -دهیار راهموار (٢) گزارش عملکرد دهیاری (٢) سیاست افزایش جمعیت (٢) جهاد کشاورزی کبودراهنگ (٢) حمید چیت‌چیان (٢) عباس قهرمانی (٢) پایین رفتن سطح آب ها (٢) سلطانی راد (٢) سید ایوب موسوی (٢) دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری (٢) امام جمعه بهار (٢) جشنواره اقوام ایرانی (٢) حجت الاسلام والمسلمین حسینی (٢) حاج محبعلی امینی (٢) شهید محمد نجفی (۱) سید رضا صالحی امیری (۱) دفتر شورای سیاست گزاری ائمه جمعه (۱) داود جعفری (۱) ایمیل رسیده (۱) ولیان تابش (۱) خانه قرآن نورالشفاء (۱) فتح علی حسینی علی حسینی (۱) زیغمی (۱) اربعین 94 (۱) اتحادیه مبل‌سازان و مبل‌فروشان (۱) شهرک مبل (۱) رضا بهاری (۱) حواشی روز قدس (۱) شهادت عضرت علی (۱) یونس زمانی (۱) والیبال کوریجان (۱) بخشداری صالح آباد (۱) علی عربزاده (۱) علیرضا نوربخش (۱) معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش لالجین (۱) شجره نامه طایفه جمشیذی (۱) گالری عکس خاندان فضلی (۱) جواب پیام تبریک (۱) مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان (۱) گسترش بیابان (۱) استادابراهیم قاسمی (۱) رئیس هیات کونگ فو همدان (۱) احمدرضاشیری (۱) جمال لطیفی (۱) پیاده روی خانوادگی کبورداهنگ (۱) محور کوریجان به قهاوند (۱) سید حسین میرشفیع (۱) حسن غیبی (۱) بازدید دهیارن شهرستانهای همدان و فامنین از مجلس شو (۱) کارتن خوابها (۱) مدرسه رسالت کوریجان (۱) صبحانه سالم در برنامه اردویی دانش آموزان (۱) تعاونی دهیاریهای بخش (۱) رتبه عالی سایت بسیج خواهران پایگاه سما (۱) حجت الاسلام علی محمد پور (۱) حضور ایران در سوریه (۱) قانلی یول (۱) کارگاه تخصصی مهارت های زندگی (۱) مهدیه همدان (۱) بزرگداشت شهدای دولت (۱) حجت الاسلام مسلم اسدی (۱) مدیر عامل شرکت مخابرات (۱) نظری پویا (۱) وازگونی (۱) بلوار بهشت (۱) حوزه شهید خادپر (۱) ایسنا همدان (۱) ارتقا بخش به شهرستان (۱) شورای اقامه نماز (۱) فراکسیون شاهد (۱) رضا قیامت (۱) مدیر گیزمیز (۱) خانه عالم روستای جنار (۱) قادر آباد (۱) رنجبر زاده (۱) مریانج (۱) کارخانه آرد (۱) سلامتکده (۱) فرمانداری اسد آباد (۱) نعاون روستایی (۱) ان صلاح همدانی (۱) معاون اجتماعی ، فرهنگی و گردشگری (۱) صنعت مرغداری، دامپروری و شیلات (۱) محمد رودباری (۱) ابرار خرم (۱) کلاه برادر (۱) سید مصطفی رسولی (۱) سوگواری و آیین های مذهبی کوریجان ع (۱) کدخدا درویش علی چراغی (۱) موگرینی (۱) گالری عکس طایفه نوروزی (۱) تلگرام تاریخ و فرهنگ کوریجان (۱) دهه فجر94 (۱) شمارش آرا کاندیاها (۱) جشن 13 فروردین (۱) حسینیه کوریجان (۱) جواب پیام تسلیت اب (۱) عبدالله خدیمی، شاعر اراکی (۱) گالری عکس طایفه رمضانی (۱) ذاکر اهل بیت حاج علی رمضانی (۱) مصوبات سفر (۱) حامد صالحی (۱) شهدای همدان (۱) بخشداری مرکزی همدان (۱) چشمه قصابان (۱) تقسیمات سیاسی (۱) دادستان کبود راهنگ (۱) غلامرضا ناصر تبار (۱) کمسیون صنایع و معادن (۱) پیام تبریک (۱) حمید اسماعیلی (۱) شورا اسلامی کوریجان (۱) معاون امور عمرانی (۱) حاج رضا عباسی (۱) زیرسازی آسفالت معابر (۱) رئیس مخابرات شهرستان کبودراهنگ (۱) اسماعیل آیینی (۱) صورت جهیزیه عروس (۱) علی اشرف فرزند کربلایی علی جان (۱) نظارت وبازرسی از عملکرد پایگاه سما کوریجان (۱) جشن میلاد پیامبر(ص) و امام جعفرصادق(ع) (۱) سید رسول حسینی (۱) مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری همدان (۱) کدخدا حاج مراد علی میرزایی (۱) روستای لتگاه (۱) منطقه حاجیلو قراگوزلو(روستاهای تاریخی، بیوک آباد، (۱) برنامه های افزایش جمعیت (۱) معاون اجرایی مرکز بهداشت استا (۱) کریدور شمالی (۱) احداث هتل کانکس (۱) حجت‌الاسلام علی محمدپور (۱) محمد رضا نظری (۱) شجره نامه طایفه آقا میرزایی (۱) رایکان سفلی (پایین) (۱) امیر آقا میرزایی (۱) پایگاه بسیج شهید بهشتی کوریجان (۱) نام گذاری سال 1394 (۱) سال ۹۴، سال «دولت و ملت، همدلی و هم‌ (۱) دهیاری قرخلر (۱) احوالات حضرت زهرا(س) (۱) ضریح حضرت ابوالفضل (ع) (۱) آیت‌الله بنی‌صدر (۱) مهد کودک مژده کوریجان (۱) بهزیستی شهرستان کبودراهنگ (۱) حجت الاسلام والمسلمین قاسم اسکندری (۱) امام جمعه کوریجان (۱) گالری عکس خاندان اویسی (۱) محرم اویسی (۱) جواب پیام تسلیت (۱) شهرجدید نهران کوریجان (۱) حجت الاسلام و المسلمین حسین محقق امام جمعه محترم ق (۱) شناسنامه روستای یسرلو (۱) تولدحضرت زهرا (۱) نذر امام زاده (۱) تپه تاریخی یسرلو (۱) گالری عکس خاندان چراغی (۱) شجره نامه خاندان چراغی (۱) شجره نامه طایفه خدابنده لو (۱) محرم 1393 (۱) خانه عالم روستای کوریجان (۱) حد و مرز کوریجان (۱) تولید شاخص (۱) مدیریت خانه رزمی نشاط کوریجان (۱) مسابقات کشتی نونهالان کوریجان (۱) شهید امراله زمانی (۱) محور فرعی بهار به کوریجان (۱) کمربندی شمال به غرب (۱) وطن تورپاغیندا یئرلی بیر داشام اولمازکی هر سئله سی (۱) یاد ماندگاران (۱) مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های (۱) جاده ترانزیتی (۱) محور همدان-کوریجان (۱) مسابقات طناب‌زنی بانوان (۱) مسابقات آمادگی جسمانی بانوان (۱) خانه عالم روستای قرخلر (۱) خانه عالم روستای بوبوک (۱) سرگرد پاسدار علی رجبی (۱) نشست بصیرتی پایگاه قدس روستای یسرلو (۱) کارگاه فرزند پروری (۱) یادواره شهدای روستای مزرعه مهدی آباد کبودراهنگ (۱) میرزا محمد علیخان فریدالملک قرخلری (کبودراهنگی) (۱) مشاهیر و بزرگان روستای قرخلر (۱) ساختمان دهیاری (۱) حریق یک انبار علوفه (۱) معاون دام÷زشکی استان همدان (۱) محسن مرادی پناه (۱) میرزا علی حسینی (شیر کوریجان) (۱) مبل و منبت (۱) اکنلو (۱) خندوانه (۱) شجره نامه طایفه حعفری (۱) شجره نامه طایفه جعفری (۱) ابوبکر بغدادی (۱) شجره نامه طایفه اصلانی (۱) مراسم ارتحال حضرت امام ره (۱) 1393 عکس مناسبت (۱) روغن پالم (۱) دجالواره (۱) مدرسه راهنمایی امام خمینی (۱) گرمخانه (۱) شهردار بهار (۱) گالری عکس طایفه خدابنده لو (۱) حیوانات درنده (۱) خاندان کرمی (۱) خاندان کریمی (۱) طایفه جمشیدی (۱) افشا گری (۱) کندیم (۱) طایفه کرمی (۱) بابک زنجانی (۱) هیات کوریجانی های (۱) زهرا شعبانی (۱) لیست کاندیدا های مورد حمایت (۱) توسعه روستاها (۱) آقامعلی رشیدی فرزند امیر بگ (۱) نصرت حسینی فرزند غلامحسین (۱) سوباشی (۱) نفوس و مسکن (۱) علی جنتی (۱) رئیس سازمان برنامه و بودجه (۱) جنت الشهدا (۱) سیدرضا صالحی امیری (۱) ولی الله سیف (۱) محمدباقر نوبخت (۱) مدافعان حرم (۱) گالری عکس طایفه ملکی (۱) معماری ایرانی اسلامی (۱) سید نورالدین عافی (۱) تجمع مردم (۱) حضرت آیت اله خامنه ای (۱) راهپیمایی روزقدس (۱) ارتش آزاد (۱) سران قوا (۱) عبدلی (۱) بلوار کاشانی (۱) حرم امام (ره) (۱) فرماندار کبودراهنگ (۱) رضا داوود نژاد (۱) فرماندار نهاوند (۱) حجت الاسلام طاهری (۱) ابوالقاسم نباتی (۱) محسن کوهکن (۱) تولید دارو (۱) سید حسین جعفری (۱) کمسیون امنیت ملی (۱) پیکرشهید (۱) ابراهیم دهقانی خواه (۱) شهرداری ملایر (۱) نایب رئیس (۱) حسین فریدون (۱) صالحی امیری (۱) حاج غلامرضا نوروزی (۱) سید بشیر حسینی (۱) شهر صالح آباد (۱) 30 مهر (۱) سد تالوار (۱) امامزاده مصطفی و ابراهیم (۱) حمید کیانی (۱) شهردار همدان (۱) لایه روبی (۱) عباسعلی مغیثی (۱) سهراب فتحی (۱) میرجمال حسینی (۱) فارسی ترکی (۱) ورزشهای زمستانی (۱) روستاهای بزرگ کبودراهنگ (۱) سلطانی فر (۱) حیدر محمودی (۱) موسیغی استان همدان (۱) آلبوم موسیغی (۱) رسول ابراهیم خانی (۱) پیگیریهای ویزه مدیر وبلاگ (۱) تعاونی دشت طلائی کوریجان (۱) مسلم آقامیرزائی (۱) شرکت تعاونی میخ سازی کوریجان (۱) شمیم الوند کوریجان (۱) عین اله زمانی (۱) مراسم تقدیر از فرماندار پیشین (۱) معرفی فرماندار جدید (۱) مدیرعاملی بهسازی و نوسازی شهرداری همدان (۱) تفکیک حوزه انتخابیه (۱) کمیسیون شوراها و امور داخلی (۱) *اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی* (۱) برزول (۱) قلعه چاه (۱) بخشدارگل تپه (۱) شجره نامه طایفه فضلی (۱) شجره نامه طایفه جوادی (۱) داریوش حق دوست کوریجانی (۱) هنذمند و هنرپیشه (۱) بازیگر، کارگردان (۱) تئاتر و یسنما (۱) آمریکایها در کوریجان (۱) مجتبی زارعی (۱) شجره نامه خاندان احمدی (۱) شجره نامه خاندان اکبری (۱) عبداله خان سرتیپ (۱) فرهنگ دکترمعین (۱) غازان خان تیموری (۱) شجره نامه طایفه خدایی و سلیم خانی (۱) دلریش (۱) جان کری (۱) آبهای زیر زمینی (۱) کبدی (۱) فرآورده های لبنی (۱) شجره ملعونه (۱) تربیت بدنی کبودراهنگ (۱) نصرالله خان کوریجانی (۱) فرش بافی (۱) سردار آبنوش (۱) بعثت پیامبر (۱) خانه های روستایی (۱) مهدی کرمی (۱) معماری روستا (۱) شجره نامه طایفه صفی یی (۱) شجره نامه طایفه مهدوی (۱) شجره نامه خاندان رستمی (۱) شهدای گمنام (۱) شجره نامه طایفه حاج حسین رضا (۱) گورستانهای کوریجان (۱) کاروند (۱) ملاحسین بیاتی (۱) گالری عکس خاندان مینایی (۱) گالری عکس طایفه اکبری (۱) گالری عکس خاندان اکبری (۱) خاندان احمدی (۱) گالری عکس خاندان احمدی (۱) شجره نامه طایفه حسنی (۱) گالری عکس طایفه حسنی (۱) گالری عکس خاندان محمدی (۱) نان پحتن در خانه های کوریجان (۱) گالری عکس طایفه شیرازی (۱) قهوهخانه کوریجان (۱) کدخدامحمدحسین نوروزی (۱) عباس قهوه چی (۱) عبدالصمد میرزاعزالدوله (۱) گالری عکس طایفه آقا میرزایی (۱) مسعود سالور (۱) پیاده روی خانوادگی (۱) همایش پیاده روی (۱) محسن نریمان (۱) شجره نامه سادات کوریجان (۱) محمد علی محمدی (۱) قصور پزشکی (۱) یادداشت نویسنده (۱) اکبر رنجبر زاده (۱) پارک علم و فناوری (۱) بخش گل تپه (۱) سردار محمدرضا نقدی (۱) کمیته برنامه ریزی (۱) معاون فرماندار (۱) راه پیمایی روز قدس (۱) عاملی اردبیلی (۱) گریبایدوف (۱) پوشاک اسلامی (۱) هیئت اجرایی (۱) پور مختار (۱) معلم ورزش (۱) جامعه روحانیت (۱) علی اکبر نظری (۱) معابر (۱) حجت الاسلام جوادی (۱) محمد کاظمی (۱) ال سعود (۱) باشگاه خبرنگاران (۱) عباس زمانی (۱) اگهی ترحیم (۱) رضا فیضی پور (۱) دهیار مهاجران (۱) آیت اله بروجردی (۱) آل خلیفه (۱) حوزه علمیه خواهران (۱) آرامستان (۱) محمد کرمی (۱) سید رضا موسوی (۱) محمد ابراهیم اسدی (۱) هیات امنا مسجد قمر بنی هاشم (ع (۱) پایگاه مقاومت شهید دستغیب (۱) مجتمع رفاهی امیر اشرف (۱) 31 شهریور (۱) علی اکبر افشار نایب کوریجان (۱) گالری عکس خاندان افشار (۱) معاینه فنی (۱) موکب (۱) کنتور آب (۱) کمیسیون اجتماعی مجلس (۱) جشن میلاد (۱) ویکی لیکس (۱) سید عظیم شیروانی (۱) ماران (۱) مسجد تاریخی مهاجرات(ماران) (۱) رزمندگان (۱) اساتید دانشگاه (۱) دستاوردهای انقلاب (۱) حفاظت شده (۱) آخوندی (۱) راه اهن (۱) نادر شاه افشار (۱) مخزن آب (۱) عزای عمومی (۱) بینندگان وبلاگ (۱) نامها (۱) اتاق اصناف (۱) نیروگاه خورشیدی (۱) نماینده تهران (۱) بخش صالح آباد (۱) شهید مفتح (۱) عسگری (۱) هفته پژوهش (۱) طرح تفصیلی (۱) پیکر (۱) سیستم تبلیغاتی (۱) لباس مدرسه (۱) پول ملی (۱) کارت هوشمند (۱) نیروی مقاومت بسیج (۱) زنان و زایمان (۱) آخرین خبر (۱) موتلفه اسلامی (۱) تبلیغات اسلامی (۱) هفته بسیج (۱) استعفاء (۱) عثمانی (۱) میترا حجار (۱) خزانه (۱) جمهوریخواه (۱) بادامچیان (۱) تلگراف (۱) محمد علی نجفی (۱) خوابگاه دانشجویی (۱) اقامه نماز (۱) انتحاری (۱) جبهه جنگ (۱) پرورش بلدرچین (۱) نخجوان (۱) رکود (۱) زورخانه (۱) پیش دبستانی (۱) وزارت بهداشت (۱) عکس طبیعت کوریجان (۱) فیلم مستند (۱) وزیر دفاع (۱) رجل سیاسی (۱) مرگ مغزی (۱) عکاس (۱) کابل (۱) دستگیری (۱) پاس همدان (۱) میلاد حضرت علی (۱) راهنمایی و رانندگی (۱) کما (۱) درخواست کمک (۱) تغذیه مصنوعی (۱) مهاجران اراک (۱) کمیسیون فرهنگی (۱) حضرت مهدی عج (۱) فضای مجازی (۱) فرهاد فخرالدینی (۱) جانباز شیمیایی (۱) علی اکبر جوانفکر (۱) شوراهای اسلامی (۱) میلادامام حسین (۱) کمیته امداد (۱) اردوغان (۱) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱) مومیایی (۱) نخبه (۱) موشک بالستیک (۱) بروجردی (۱) ماشین عروس (۱) محوطه تاریخی (۱) حاتم آباد (۱) نیروی هوایی (۱) اقتصاد جهانی (۱) حجاریان (۱) طناب زنی (۱) خراسان شمالی (۱) دیوان عالی کشور (۱) نتایج انتخابات (۱) سال تحصیلی (۱) محمدرضا شجریان (۱) شناسایی (۱) گوروان (۱) فرزند شهید (۱) بافت مسکونی (۱) عیسی جعفری (۱) افطاری (۱) چاه دشت (۱) مجاهدت (۱) خجسته (۱) سارق (۱) رفتاری (۱) تحصیلکردگان (۱) یالثارات (۱) رحمانی فضلی (۱) گالری عکس طایفه صفی ئی (۱) کیو کوشین (۱) عکس عروسی (۱) تصادفات جاده ای (۱) چزابه (۱) شماره تلفن ادارات (۱) کارکنان ادارات کبودراهنگ (۱) ترامپ (۱) فصل مدرسه (۱) طایفه مرادی (۱) گالری عکس طایفه مرادی (۱) گئتمه ترسا بالاسی (۱) علی آقا واحدی (۱) نامهای جالب (۱) گالری عکس طایفه مهدوی (۱) طایفه میرزایی (۱) نایب کوریجان (۱) علی اکبر افشار (۱) آسفالت جاده (۱) سایان (۱) پذیرش دانشجو (۱) محرم1388 (۱) سیلوی 80هزار تنی کوریجان (۱) گنج نامه (۱) روستاهای ترک (۱) گالری عکس خاندان بابایی (۱) سرمازدگی باغات (۱) شیخ تقی طاهری (۱) سید مصطفی حسینی (۱) زبان سومری (۱) زبان همدانی (۱) خاندان یا طایفه نوروزی (۱) کشت کلزا (۱) عزاداران حسینی (۱) گرانی گوشت (۱) راهنگ سبز (۱) کنگره آمریکا (۱) هوشنگ کامکار (۱) ده فجر (۱) محمد حسینی (۱) انسانهای اولیه (۱) ماموران انتظامی (۱) کوریجان رشت (۱) طایفه حسنی (شبیه خوان طایفه سی) (۱) شال سالاماخ منجوق چیخارتماغ (۱) محلات قدیم کوریجان (۱) ایلان داشی (۱) ایرانی کشی (۱) دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱) همدانی (۱) قمری دربندی (۱) دولومیت (۱) اختر شناسی (۱) پلاکت (۱) پیشگیری از اعتیاد (۱) سر مربی (۱) حسین شریعت مداری (۱) شهر بازی (۱) شاه طهماسب صفوی (۱) ملا پناه واقف (۱) کورجان (۱) مسجد ارگ (۱) گوریجان (۱) کریجان (۱) معاون رئیس جمهور (۱) حمید بقایی (۱) آیت‌الله خاتمی (۱) مسابقات قهرمانی کشور (۱) بسیج دانش آموزی (۱) امام زاده (۱) عمرانی (۱) ارباب رجوع (۱) محسن ترکاشوند (۱) سعید افقی (۱) خبر آنلاین (۱) نماینده نهاوند (۱) گفتمان دینی (۱) سی تی اسکن (۱) ستاد اسکان (۱) قلعه ارباب (۱) مجمع عمومی (۱) بسیج سازندگی (۱) پیام نور (۱) انرژی هسته ای (۱) بخش خصوصی (۱) لیگ برتر (۱) مهرداد بذرپاش (۱) وزارت نفت (۱) نایب رئیس مجلس (۱) منابع آب (۱) نابینایان (۱) محمود کریمی (۱) فضولی (۱) امارات متحده عربی (۱) شهید همت (۱) تلفن همراه (۱) مسجد جامع (۱) بازار همدان (۱) اصناف (۱) شهردار (۱) بوم گردی (۱) فروشنده (۱) حساب بانکی (۱) کلیه (۱) منافقین (۱) وزارت اطلاعات (۱) تقدیر و تشکر (۱) تنظیم خانواده (۱) بزرگراه (۱) بدون کنکور (۱) فراری (۱) صالحین (۱) اهداء عضو (۱) سفرهای استانی (۱) تجمل گرایی (۱) قشم (۱) عراقی (۱) ساخت (۱) عذرخواهی (۱) ناطق نوری (۱) فضای سبز (۱) زیرساخت (۱) نیروهای مسلح (۱) علی جعفری (۱) حیدری (۱) سالن ورزشی (۱) عربستان (۱) اجبار (۱) متین (۱) جریمه (۱) کابینه (۱) پوکی استخوان (۱) خشکسالی (۱) صادرات (۱) میزان (۱) مشاور (۱) منطقه (۱) شفیعی (۱) تروریستی (۱) فرهنگ اسلامی (۱) همسایه (۱) حاشیه (۱) کوهنورد (۱) نهی از منکر (۱) شبکه اجتماعی (۱) صفوی (۱) رشت (۱) مهدی هاشمی (۱) روزنامه (۱) اسکواش (۱) پیام نوروزی (۱) چهل حدیث (۱) سازمان ملل (۱) ارزانفود (۱) رضا طلایی نیک (۱) گردهمایی (۱) شهدا (۱) عراق (۱) فرودگاه (۱) بیانیه (۱) جنگ جهانی (۱) شهرسازی (۱) استان مرکزی (۱) آمازون (۱) تسهیلات (۱) حادثه (۱) تهران (۱) گندم (۱) آذربایجان (۱) کشاورزی (۱) اطلاعیه (۱) زندان (۱) معجـزه (۱) ونزوئلا (۱) طرح (۱) مهربان (۱) مادر (۱) استقلال (۱) دست (۱) اصلاحات (۱) تبلیغات (۱) زایمان (۱) سلامت (۱) بیماری (۱) اعتیاد (۱) نماز (۱) چین (۱) تسنیم (۱) قیمت (۱) رد صلاحیت (۱) فناوری اطلاعات (۱) اسرائیل (۱) مجلس (۱) مرگ (۱) انقلاب (۱) اجتماعی (۱) ازدواج (۱) شیرین (۱) جوانان (۱) نشریه (۱) آمار (۱) ادبی (۱) هاشمی (۱) ایران (۱) آزادی (۱) سفر (۱) مسجد (۱) تولد (۱) اهواز (۱) کتاب (۱) ورزش (۱) بسیج (۱) بین الحرمین (۱) رهبری (۱) امام رضا (ع) (۱) گزارش عملکرد (۱) یهود (۱) اشتباه (۱) حضرت محمد (ص) (۱) ولایت (۱) صفر (۱) پارک (۱) ماهواره ای (۱) اعتماد به نفس (۱) ترافیک (۱) مهاجرت (۱) معتاد (۱) کشتی (۱) طب سنتی (۱) اتاق بازرگانی (۱) اعدام (۱) وهابیت (۱) دولت (۱) ورزش باستانی (۱) المپیک (۱) امتحان (۱) پزشکیان (۱) تجاوز به عنف (۱) راه (۱) امام حسین (ع) (۱) گرگ (۱) آسیب های اجتماعی (۱) وزارت خارجه (۱) پرچم (۱) مسافران نوروزی (۱) اسکار (۱) دانشمندان (۱) چهارشنبه سوری (۱) هزینه (۱) جهاد کشاورزی (۱) امامت (۱) گیلان (۱) تیراندازی (۱) امام شناسی (۱) شکار (۱) حامیان (۱) اوباما (۱) پزشکی (۱) حجت الاسلام آزادی خواه (۱) علی نصیرزاده (۱) منصور رضوانی جلال (۱) مدیر امور آبفا (۱) یخزدگی (۱) محمدرضا بیاناتی (۱) فرمانده تیپ 32 انصارالحسین(ع) (۱) سردار مهدی فرجی (۱) چورمق (۱) ثبت احوال شهرستان همدان (۱) رضا زمانی (۱) معاون برنامه ریزی و امور عمرانی (۱) نلگرام (۱) حجت‌الاسلام حسین گروسی (۱) راه نمایی و رانندگی (۱) رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان نهاوند (۱) حجت الاسلام اسدپور (۱) به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، " کارل (۱) اقتصاد آنلاین ایران (۱) حجت الاسلام حسینی مجد (۱) 10 مسجد 10 سخنران (۱) حجت الاسلام ناصر نقوی (۱) خودرو گران قیمت (۱) حمیدرضا نیکداد (۱) آب و فاضلاب استان همدان (۱) حجت الاسلام سید رضا فاضلیان (۱) همدانی های مقیم تهران (۱) آقا محمدی (۱) زمردیان (۱) میعاد یاران (۱) ورزش بدنسازی (۱) سرهنگ بزرگعلی توری (۱) رقیق دوست (۱) حجت الاسلام سیدموسی حسنی مجد (۱) حاجی رضا تیموری (۱) تصفغیه خانه (۱) سید هادی حسینی بیدار (۱) شرکت هواپیماسازی بوئینگ (۱) موسوی اصفهانی (۱) مدیر حوزه های علمیه استان همدان (۱) نماینده رزن (۱) جدو (۱) حجت الاسلام مولا زاده (۱) حجت الاسلام حسنی حلم (۱) رئیس ستاد اقامه نماز استان همدان (۱) مصطفی پناهنده (۱) بدهکار کلان بانکی (۱) شواری شهر همدان (۱) شواری شهر ملایر (۱) رضا زنگنه (۱) مدیر کل امور اجتماعی استانداری همدان (۱) مهرداد نادری فر (۱) تهیه لباس (۱) تخلف اخلاقیومالی (۱) امور اقتصادی و دارایی استان همدان (۱) دوبانده (۱) حاکمی (۱) بخشدار لالجین (۱) فرمانده پایگاه نورژه (۱) فرد نخبه (۱) حمیدرضا رهبر (۱) دهستان ترک شرقی (۱) جذب دانشجوی خارجی (۱) حمل دام (۱) مدیر کار و رفاه اجتماعی (۱) سردار مظاهر مجیدی (۱) عبدالعظیم رضایی (۱) پل آهنی (۱) زندگی بخشید (۱) حجت الاسلام محمد کاوندی (۱) ارزشهای دینی (۱) مسجد و حسینیه (۱) بسیج استان (۱) آب منطقه ای همدان (۱) مرتضی عزالدین (۱) شرکت آبفار همدان (۱) سیدمصطفی هاشمی (۱) حاج میرزا سلگی (۱) روستای ایرو (۱) آزمایش dna (۱) روستای مهبار (۱) شهر چوب (۱) سردار قدیر نظامی (۱) محمد ن (۱) عملیات قراویز (۱) محمد خاکی (۱) سید هاشم موسوی (۱) حجت الاسلام رنجبر (۱) تیم تشریفات (۱) اسکیت یو (۱) مدیر کل اوقاف (۱) مهدیان نسب (۱) مهر تندرستی (۱) شهر مریانج (۱) داور همدانی (۱) بیژن حیدری (۱) شهرکبودراهنگ (۱) شهر ملایر (۱) مسئول بسیج (۱) عمل به واجبات (۱) مجمع فعالان رسانه های انقلاب اسلامی (۱) شورای شهر بهار (۱) کار تعاون و رفاه اجتماعی (۱) هفته ازدواج (۱) کار گردان (۱) بهروز بیگی (۱) 12 نماز جمعه، 12 سخنران (۱) قراویز (۱) یخشدار قهاوند (۱) محمدتقی صوفیان (۱) رضا حقی (۱) معاون سازمان ورزش و جوانان (۱) ماماهان (۱) مدیرکل فنی و حرفه ای (۱) علیرضا مهرابی (۱) شورای عالی خانه موسیغی (۱) سردار حاج‌میرزا سلگی (۱) بیر جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی (۱) محمد جواد بربریان (۱) سایت خبری اعتدال (۱) مدیرجهاد کشاورزی (۱) سرهنگ دوم پاسدارمحمدتقی امیدی (۱) سید روح الله حسینی (۱) امام جمعه ملایر اما (۱) نماینده همدان و فامنین (۱) سرشماری نفوس و مسکن 1395 (۱) امیدعلی پارسا (۱) هادی گل محمدی (۱) حجت الاسلام محمد کاروند (۱) شهید محمد حسین بشیری (۱) علی حاجی‌زاده (۱) کانون اسلامی همدان (۱) دامپزشکی استان همدان (۱) محمد جواد سیف (۱) هاشم اسکندری (۱) دهیاران بهار (۱) روستاهای بخش مرکزی (۱) اهانت آمیز (۱) یازانه (۱) حواددث غیر مترقبه (۱) استاد حوزه علمیه قم (۱) حجت‌الاسلام حسین شریفی (۱) همایش ائمه جماعات شهرستان همدان (۱) محمداسماعیل مطل (۱) مدیرکل سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت (۱) شرکت پشتیبانی امور دام (۱) جواد نگاهداری (۱) دیرکل راه و شهرسازی استان همدان: (۱) معاونت غذار و دارو (۱) جوان ورزشکار (۱) بخش مرکزی بهار (۱) فاطمه‌السادات شبیری (۱) حضرت آیت اله آملی لاریجانی (۱) سرهنگ داوود قاسمیان (۱) حجت‌الاسلام‌والمسلمین عباسعلی مغیثی (۱) مسعود اقلامی (۱) کنار گذر (۱) میثم مصطفی جوکار (۱) معاون سیاسی سپاه (۱) محمدرضا عبادیان (۱) حصار امام خمینی (ره) (۱) حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی (۱) جهاد کشاورزی رزن (۱) محمود فتحی (۱) کریمی قدوسی (۱) معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم الانبیا (۱) فارسپان (۱) حفاظت هواپیمایی سپاه (۱) فرهاد فراهانی (۱) تبر اندازی (۱)
دوستان من بسیج فامنین اداره ورزش و جوانان فامنین حوزه علمیه امیرالمومنین (ع )فامنین مجمع شیفتگان ابی عبداله شهرستان فامنین هیات حضرت امیرالمومنین (ع) شهرستان فامنین انجمن ادبی شوق قلم شهرستان فامنین وبلاگ اختصاصی انجمن اندیشه و پیشرفت فامنین کتابخانه شهید مطهری فامنین آموزش و پرورش شهرستان فامنین هنرستان دخترانه حضرت زهرا (س) فامنین شبکه بهداشت و درمان شهرستان فامنین پیشرفت و توسعه فامنین هیات فوتبال شهرستان فامنین بخشداری پیشخور فامنین وبلاگ حقوقی ماماهان فامنین سحر رایانه ماماهان تعزیه خوانی ثاراله ماماهان ائل قیزی آوای مهاجران بخش مرکزی همدان بخش نوبران شهرستان ساوه بوبوک آباد -دیار محمد جعفر مجذوب علی شاه همدانی پایتخت سفال ایران لالجین پایگاه شهید مصطفی خمینی داق داق آباد تبليغات وبلاگي تعاون همدان جوانان روستای کرفس- رزن خاکریز-شهرستان اسد آباد دریافت کتاب و مقاله راهنگ سبز روستای آقداش-- نوبران ساوه روستای بابا خنجر روستای دوچشمه(کله خان) نهاوندستان روستای سامان - نوبران ساوه روستای سلیمانی نیشابور روستای سوزن -شهرستان رزن روستای سوزن-شهرستان رزن کبودراهنگ-مرکری-قاباق تپه روستای کوزره - شرا - همدان روستای گنبد روستای نینج -شهرستان رزن سازمان تبليغات اسلامي شهرستان كبودراهنگ سایانی های مقیم قم سریش آباد قروه سیاهپوشان-محرمعلی صمدی مداح اهل بیت سیراوند اسدآباد شهر زیبای من فامنین همدان شیخ جراح- گل تپه کبودراهنگ فریازان فضای اشتراک فایل رایگان قروه درجزین قشقایی بی وطن وطن پرست-بهزاد حیاتی جعفربیگی گزل کندیم دینگله کهریز همدان لالجین منیم گوزل کندیم پامبولو(پامولو)--شهرستان فامنین مهدی غلامی موسیقی ترکی همدانی نمسا همدان پایتخت تاریخ وتمدن وبلاگ فرهنگ وتاریخ مریانج شرکت بازرگانی پاسارگاد روستای فامرین شعرهای بی کتاب -مرتضی رشیدی خلیل کرد بهار-روستای بهادر بیگ پایگاه خبری تحلیلی کورنگ اخبار کبودراهنگ-مجتبی بهرامی کربلایی امیر محمد اسکندری-شهدا شرمنده ایم دهیاری مارهموار(راهموار) شرکت تعاونی دهیاریهای بخش لالجین پایگاه بسیج سما کوریجان روستای ویان-مرکز دهستان سبزدشت بصیرت ویان کتابخانه عمومی قدس ویان سایت تابناک همدان اسدآباد افشار آموزش ترکی آذربایجانی آموزش زبان فارسی برای ترک زبانها جهاد پرس پرتال زیگور طراح قالب