نویسنده (های) وبلاگ دهیار بوبوک آباد دهیار یسرلو-احمدعلی کمنذی شورای قرخلر-مهدی کرمی محمدرضارشیدی شورای کوریجان -روح اله بهبهانی دهیار راهموار-سید بیت اله زینتی مصطفی نوروزی
آرشیو وبلاگ
      دیار تاریخی کوریجان (اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل)
نماینده مردم تویسرکان در مجلس: بهسازی در 50 روستای تویسرکان هنوز آغاز نشده است نویسنده: مصطفی نوروزی - چهارشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٥

نماینده مردم تویسرکان در مجلس با بیان اینکه انجام بهسازی در روستاهای تویسرکان از متوسط هم پایین‌تر است، گفت: بهسازی در بیش از 50 روستای تویسرکان هنوز آغاز نشده است.

 انماینده تویسرکان-محمد مهدی مفتح
دیارتاریخی کوریجان
  به گزارش دیار تاریخی کوریجان

به نقل از خبرگزاری فارس  از تویسرکان، محمد‌مهدی مفتح ظهر امروز در نشست با معاون عمرانی بنیاد مسکن کشور به منظور بررسی وضعیت بهسازی روستاهای تویسرکان با اشاره به اینکه وضعیت بهسازی در روستاهای تویسرکان از متوسط هم پایین‌تر است، اظهار کرد: بهسازی در بیش از 50 روستای تویسرکان هنوز آغاز نشده است.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
شجره نامه طایفه خدابنده لو نویسنده: مصطفی نوروزی - چهارشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۳

  نظرات ()
شجره نامه طایفه نظری نویسنده: مصطفی نوروزی - جمعه ۱٠ مهر ۱۳٩٤

 

 

شجره نامه طایفه نظری-سایت دیار تاریخی کوریجانبرای مشاهده کامل شجره نامه روی آن کلیک نمایید

  نظرات ()
شجره نامه طایفه جوادی نویسنده: مصطفی نوروزی - دوشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٩

برای مشاهده کامل شجره نامه روی آن کلیک نمایید

 

  نظرات ()
شجره نامه خاندان فضلی نویسنده: مصطفی نوروزی - شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٩

 

برای مشاهده کامل شجره نامه روی آن کلیک نمایید

  نظرات ()
شجره نامه طایفه خدایی و سلیم خانی نویسنده: مصطفی نوروزی - یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢

 

 

برای مشاهده کامل شجره نامه روی آن کلیک نمایید

  نظرات ()
شجره نامه خاندان رستمی نویسنده: مصطفی نوروزی - سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢

 

 

برای مشاهده کامل شجره نامه  روی آن کلیک نمایید

  نظرات ()
شجره نامه طایفه صفی یی و مهدوی نویسنده: مصطفی نوروزی - پنجشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٩

برای مشاهده کامل شجره نامه روی آن کلیک نمایید

  نظرات ()
شجره نامه طایفه شیرازی نویسنده: مصطفی نوروزی - پنجشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٩

برای مشاهذه کامل شجره نامه روی آن کلیک نمایید

  نظرات ()
شجره نامه طایفه آقا میرزایی نویسنده: مصطفی نوروزی - پنجشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٩

شجره نامه طایفه آقا میرزایی

برای مشاهذه کامل شجره نامه روی آن کلیک نمایید

 

برای مشاهده گالری عکس آقا میرزایی ها اینجا کلیک نمایید

  نظرات ()
شجره نامه خاندان احمدی نویسنده: مصطفی نوروزی - پنجشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٩

خاندان احمدی

  نظرات ()
شجره نامه خاندان اکبری نویسنده: مصطفی نوروزی - چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٩

  خانذان اکبری

 

 

  نظرات ()
شجره نامه سادات کوریجان نویسنده: مصطفی نوروزی - سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٩

سادات کوریجان

روستای کوریجان از گذشته دور محل سکونت و آبادی و آبادانی بوده و وجود آثار تاریخی و امامزادها دلیل این مدعاست

سادات کوریجان خصوصا سادات حسینی (اولاد سید  صدر الدین و سید ابوالقاسم  از سادات جلیل اقدر بودند که در کو.ریجان بر مزارشان گنبدی از خشت وگل ساخته شده بود و صاحب کراماتی بودند

شجره نامه سادات حسینی از تیره صدرالدین

 

 

شجره نامه سادات حسینی

  نظرات ()
شجره نامه طایفه نوروزی (گوران) نویسنده: مصطفی نوروزی - جمعه ٦ آذر ۱۳۸۸

 

شجره نامه های اقوام و طوایف کوریجان به صورت منظومه ای در آینده در کتاب تاریخ کوریجان چاپ خواهد شد در ادامه شعر شجره نامه خاندان نوروزی را مشاهده نمایید


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
شجره نامه طایفه حسینی(حسین پنولی) نویسنده: مصطفی نوروزی - سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٧

 

شجره نامه طایفه حسینی

نسل اول

ا- حسین {پنولی }

نسل دوم

٢- ا-   عرب علی

٢-٢-  شیخ علی

٢-٣-  چراغ علی

نسل سوم

فرزندان عرب علی

 ٣-٢- ا- (ا)  لطف علی   پسر  عرب علی   پسر حسین

٣-٢- ا- (٢)  رستم علی  پسر عرب علی  پسر حسین

٣-٢- ا- (٣)  شبان علی  پسر عرب علی  پسر حسین

٣-٢- ا- (۴)  غیب  علی  پسر عرب علی  پسر حسین

فرزندان شیخ علی

٣-٢- ٢- (ا)  غیب  علی  پسر شیخ علی پسر حسین

٣-٢- ٢- (٢)  رضا  علی  پسر شیخ علی پسر حسین

٣-٢- ٢- (٣)  اکبر          پسر شیخ علی پسر حسین

فرزندان چراغ علی

فرزند ذکور نداشت

نسل چهارم

فرزندان لطف علی

فرزند ذکور نداشت

فرزندان رستم علی

۴-٣-٢- ا- (٢) { ا }  کربلایی حسینعلی   پسر  رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

۴-٣-٢- ا- (٢)  {٢}   کربلایی  کتابعلی   پسر   رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

فرزندان شبان علی

۴-٣-٢- ا- (٣) { ا }  آقام علی   پسر  شبان علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

۴-٣-٢- ا- (٣) {٢ }  غیاث علی پسر  شبان علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

فرزندان غیب علی

۴-٣-٢- ا- (۴) { ا }   برات  علی    پسر  غیب علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

۴-٣-٢- ا- (۴) { ٢} کوچک  علی   پسر  غیب علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

۴-٣-٢- ا- (۴) { ٣}  قربان  علی   پسر  غیب علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

۴-٣-٢- ا- (۴) { ۴} صفر  علی   پسر  غیب علی  پسر عرب علی   پسر  حسین

فرزندان غلام حسین

۴-٣-٢-٢- (ا ) { ا }   سلطانحسین    پسر  غلامحسین  پسر عرب علی  پسر  حسین

۴-٣-٢-٢- (ا ) {٢}   محمد حسین    پسر  غلامحسین  پسر عرب علی  پسر  حسین

۴-٣-٢-٢- (ا ) {٣}    نصرت الله        پسر  غلامحسین  پسر عرب علی  پسر  حسین

۴-٣-٢-٢- (ا ) {۴}   حاج  حسین    پسر  غلامحسین  پسر عرب علی  پسر  حسین

فرزندان رضا علی

۴-٣-٢-٢- (٢) { ا }   رجب  علی    پسر  رضا علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

فرزندان اکبر

۴-٣-٢-٢- (٣) { ا }   اصغر    پسر  اکبر  پسر عرب علی  پسر  حسین

نسل پنچم

فرزندان کربلایی حسین علی

5- ۴-٣-٢- ا- (٢) { ا } -1-  مشهدی  عبدالله    پسر  کربلایی حسینعلی   پسر  رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (٢) { ا } -2 - کربلایی اسماعیل   پسر  کربلایی حسینعلی   پسر  رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (٢) { ا } -3  -   حیدر               پسر   کربلایی حسینعلی   پسر  رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (٢) { ا } -4 - حاج  لطف الله       پسر  کربلایی حسینعلی   پسر  رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (٢) { ا } -5 - مشهدی سیف الله پسر  کربلایی حسینعلی   پسر  رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (٢) { ا } -6 - مشهدی حبیب الله پسر  کربلایی حسینعلی   پسر  رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (٢) { ا } -7 - مشهدی محمد آقا  پسر  کربلایی حسینعلی   پسر  رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

فرزندان کتاب علی

5- ۴-٣-٢- ا- (٢) { ٢} -1-  حاج علی پسر  کتابعلی   پسر  رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (٢) { ٢} -2-  سبز علی پسر  کتابعلی   پسر  رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (٢) { ٢} -3-  میرزا علی پسر  کتابعلی   پسر  رستم علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

فرزندان آقا علی

5- ۴-٣-٢- ا- (٣) { ا } -1-  آقام علی پسر  آقا علی   پسر  شبان علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

فرزندان غیاث علی

5- ۴-٣-٢- ا- (٣) { ٢} -1- حکومت علی پسر  غیاث علی   پسر  شبان علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (٣) { ٢} -2-  بیرام  علی پسر  غیاث علی   پسر  شبان علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (٣) { ٢} -3- محرم  علی پسر  غیاث علی   پسر  شبان علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

فرزندان برات علی

5- ۴-٣-٢- ا- (۴) { ا } -1- یعقوب  پسر  برات علی   پسر  غیب علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (۴) { ا } -2- مختار  پسر  برات علی   پسر  غیب علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (۴) { ا } -3- حنیف  پسر  برات علی   پسر  غیب علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (۴) { ا } -4-رضا    پسر  برات علی   پسر  غیب علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

فرزندان کوچک علی

5- ۴-٣-٢- ا- (۴) {٢} -1- حمید  پسر  کوچک علی   پسر  غیب علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

فرزندان قربان علی

فرزندان صفر علی

5- ۴-٣-٢- ا- (۴) {۴} -1- جعفر   پسر  صفر علی   پسر  غیب علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (۴) {۴} -2- مظفر   پسر  صفر علی   پسر  غیب علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢- ا- (۴) {۴} -3- خان   پسر  صفر علی   پسر  غیب علی  پسر عرب علی  پسر  حسین

فرزندان سلطان حسین

5- ۴-٣-٢-٢- (ا) { ا } -1-محمد     پسر  سلطانحسین   پسر  غلام حسین  پسر شیخ علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢-٢- (ا) { ا } -1-علی آقا   پسر  سلطانحسین   پسر  غلام حسین  پسر شیخ علی  پسر  حسین

فرزندان محمد حسین

5- ۴-٣-٢-٢- (ا) {٢} -1- حسن    پسر  محمدحسین   پسر  غلام حسین  پسر شیخ علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢-٢- (ا) {٢} -2- یوسف    پسر  محمدحسین   پسر  غلام حسین  پسر شیخ علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢-٢- (ا) {٢} -3- صادق    پسر  محمدحسین   پسر  غلام حسین  پسر شیخ علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢-٢- (ا) {٢} -4-  باقر     پسر  محمدحسین   پسر  غلام حسین  پسر شیخ علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢-٢- (ا) {٢} -5- جواد    پسر  محمدحسین   پسر  غلام حسین  پسر شیخ علی  پسر  حسین

فرزندان حاج حسین

5- ۴-٣-٢-٢- (ا) {۴} -1- اکبر     پسر  حاج حسین   پسر  غلام حسین  پسر شیخ علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢-٢- (ا) {۴} -2- اصغر    پسر  حاج حسین   پسر  غلام حسین  پسر شیخ علی  پسر  حسین

فرزندان رجب علی

فرزندان اصغر

5- ۴-٣-٢-٢- (ا) { ا } -1-  حسن آقا  پسر اصغر    پسر    اکبر  پسر شیخ علی  پسر  حسین

5- ۴-٣-٢-٢- (ا) { ا } -2-  حسین آقا پسر اصغر    پسر    اکبر  پسر شیخ علی  پسر  حسین

 برای مشاهده گالری عکس این طایفه کلیک نمایید

برای مشاهده ادامه شجره نامه روی ادامه مطلب کلیک نمایید


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
شجره نامه طایفه غیبی نویسنده: مصطفی نوروزی - جمعه ٢٧ شهریور ۱۳۸۸

شجره نامه طایفه غیبی

نسل اول

ا- کربلایی غیب علی

نسل دوم

٢-کربلایی حسن

نسل سوم

٣- کربلایی محمد علی

نسل چهارم

۴- صفر

نسل پنچم

0-    ا- حاج اسد الله

             0-٢- یدالله


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
شجره نامه طایفه عباسی (قویون باشلار طایفه سی ) نویسنده: مصطفی نوروزی - یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧

طایفه عباسی (قویون باشلار طایفه سی )بزرگترین طایفه کوریجان است و شجره نامه این خاندان در کتاب تاریخ کوریجان آمده است

 جد بزرگ این خاندان  به نام اسکندر در نیمه اول سده یازدهم هجری از اصفهان (وبه قولی از خرقان ) به کوریجان کوچیده  و تمام عباسی های کوریجان(قویون باشلار طایفه سی ) از نسل پسر بزرگ اسکندر به نام کربلایی عباس می باشند و به نام همین کربلایی عباسی این طایفه به نام عباسی شهرت یافته اند و اکثریت این طایفه(غیر از خانواده که فامیلی اسماعیلی و حسینی دارند) فامیلی عباسی دارند

شجره نامه این طایفه

نسل اول

ا-اسکندر(قبر او گلزارشهدای کوریجان مشخص است)

نسل دوم

٢-کربلایی عباس(قبر او نجف اشرف است)

نسل سوم

٣-١-کربلایی ابراهیم

٣-٢-کربلایی ااسماعیل

٣-٣-کربلایی

نسل چهارم

۴-٣-١-سبز علی پسرکربلایی ابراهیم  پسرکربلایی عباس 

۴-٣-٢-امین علی پسرکربلایی ابراهیم پسرکربلایی عباس 

۴-٣-٣-فتح علی پسرکربلایی ابراهیم پسرکربلایی عباس 

۴-٣-۴-حسن علی پسرکربلایی ابراهیم پسرکربلایی عباس 

نسل پنچم 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
شجره نامه طایفه زمانی نویسنده: مصطفی نوروزی - یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٧

خاندان زمانی چند تیره هستند که  یک تیره از آنها معروف به علیزمانی هستند  این تیره  طایفه  مادرم  از بزرگان این طایفه 

و فضل علی زمانی (پدر بزرگم) را می توان نامبرد که شجره نامه آنها در کتاب تاریخ کوریجان آمده است

تیر دیگر تیره حاج شعبان که آن رامی توان تیره صفرخانی نیز می توان نامید حاج سالار حاج کوچکعلی و فرزندان آنها و... که شجره آنها در کتاب تاریخ کوریجان آمده است

 

  نظرات ()
مطالب اخیر ضمیری کامل مدیر کار و رفاه اجتماعی بهار شد فرمانده نیروی انتظامی خبر داد؛ کشف ۸۲۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در شش‌ماهه نخست فرماندار بهار:برجام یکی از مهمترین افتخارات تاریخ کشور است. فرمانده سپاه روح‌الله: شناسایی و مسدودسازی ۳۵ شبکه مدلینگ در استان مرکزی کشف دام وطیور غیر بهداشتی و قاچاق در بهار باز شدن چشمان یک کودک 300 سال پس از مرگ +عکس رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان: ظرفیت جذب دانشجوی خارجی در همدان افزایش می‎یابد رئیس شورای شهر همدان: پوشش گنبد تالار قرآن همدان اوایل سال ۹۶ آغاز شود ⭕️برکناری شهردار همدان توسط استانداری کلید خورد مرد یخی 5300 ساله به حرف آمد!
کلمات کلیدی وبلاگ کوریجان همدان (۸٥) محمدرضا رشیدی (٦٠) خاندانها و طوایف کوریجان (٦٠) کوریجان کبودراهنگ (٥٩) کوریجان (٤٦) ورزشکاران کوریجان (٤۳) تاریخ کوریجان (۳٢) شعر ترکی (٢٩) فتح علی حسینی (٢٧) فرماندار رزن (٢٥) شهرستان بهار (٢٢) کونگ فو کوریجان (٢٢) پایگاه سماء کوریجان (٢۱) ادبیات ترکی (٢٠) نمایندگان مجلس (۱٩) عکس قدیمی (۱٩) شجره نامه (۱۸) هفته دولت (۱٧) همدان (۱٧) پایگاه مقاومت بسیج روستای کوریجان (۱٦) شهرستان رزن (۱٦) افتتاح پروژه (۱٦) استان همدان (۱٥) نمازجمعه (۱٥) گالری عکس (۱٥) عکس (۱٤) شهرستان ملایر (۱٤) بخشدار مرکزی کبوداهنگ (۱٤) رمضان (۱۳) کبودراهنگ (۱۳) شهدای کوریجان (۱٢) شهید مدافع حرم (۱٢) مسئول فناوری اطلاعات پایگاه سما کوریجان (۱٢) حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ (۱۱) دعای روزهای ماه رمضان (۱۱) ترجمه ترکی (۱۱) سید حیدر بیات (۱۱) راه و شهرسازی کبودراهنگ (۱٠) بزرگان و مشاهیر (۱٠) راه و شهرسازی همدان (۱٠) کوریجانی های مقیم تهران (٩) کتاب روزنامه خاطرات عین‌السلطنه (۸) استاندار همدان (۸) شهر جدید حورا (۸) نوحه ترکی (۸) ملایر (۸) مصطفی نوروزی (۸) جمعیت (۸) روستای قرخلر (۸) صنعت توریسم و گردشگری (۸) حمیدرضا زمانی (۸) حضرت آیت اله محمدی (۸) علی تعالی فرماندار محترم شهرستان همدان (٧) سردار شهید حاج حسین همدانی (٧) روستای یسرلو (٧) بسیج خواهران کوریجان (٧) اسناد تاریخی (٧) تبریک و تهنیت (٧) کبود راهنگ (٧) دهیار کوریجان (٧) کوریجانی های مقیم همدان (٧) تودیع و معارفه (٧) یادواره شهدای کوریجان (٧) اسد آباد (٧) قهرمان میرزا سالور، (٦) روحانیون کوریجان (٦) شهرستان فامنین (٦) انتخابات مجلس شورای اسلامی (٦) اقتصاد مقاومتی (٦) مسابقات کونگ فو (٦) آداب و رسوم و آیین ها (٦) عین السلطنه قاجار ارباب کوریجان (٦) راهموار (٦) مارهموار (٦) سوگواری و آیین های مذهبی کوریجان (٦) فرماندار بهار (٦) یداله ابراهیم خانی (٦) اداره ورزش و جوانان کبودراهنگ (٦) مهندس علی یعقوبی (٦) امام جمعه همدان (٦) شهرداری همدان (٦) مسجد صاحب الزمان کوریجان (٥) کسب و کار در کوریجان (٥) معاون فرماندار همدان (٥) مدرسه کوریجان (٥) اشتغال روستایی (٥) همسایه کوریجان (٥) پل تاریخی کوریجان (٥) سوگواری و آیین های مذهبی کوریجان (٥) مزار شهدای کوریجان (٥) عید غدیر خم (٥) حسین افشاری (٥) ایام فاطمیه (٥) مقام معظم رهبری (٥) شهرداری (٥) روستا (٥) سربازی (٥) شعر (٥) شهرستان کبودراهنگ (٥) دانش آموزان مدرسه (٥) احسان قنبری (٥) گروه تئاتر( نمایش) (٥) سندقدیمی (٥) هیئت کونگ فوتوآ (٥) شورای شهر همدان (٥) بخش شرا (٥) همایش بزرگ کونگ فوکاران کوریجان (٥) اخبار همدان و کوریجان (٥) یادواره شهدا (٥) تاریخچه سربازی (٤) فرمانداری کبودراهنگ (٤) شورای اسلامی روستای کوریجان (٤) صاحب نوری (٤) سالن ورزشی امام علی کوریجان (٤) شهر همدان (٤) تبلیغات اسلامی کبودراهنگ (٤) راه پیمایی 22 بهمن (٤) تحصیلکردگان کوریجان (٤) محرم (٤) ورزش بانوان (٤) لالجین (٤) کتاب تاریخ و فرهنگ کوریجان (٤) خاندان قویون باش (٤) طایفه زمانی و علیزمانی (٤) فولکورها (٤) قهاوند (٤) مهاجران همدان (٤) رئیس جمهور (٤) تیم کشتی کوریجان (٤) مدیرکل میراث فرهنگی - گردشگری و صنایع دستی (٤) معرفی کوریجانی موفق (٤) احمد محمدی راستی (٤) شهردار فامنین (٤) شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید (٤) تصادفات در جاده های کوریجان (٤) محمود نوروزی (٤) ستاد نمازجمعه کوریجان (٤) راه و شهرسازی کبودراهنگ شهرسازی (٤) آموزش و پروزش (٤) استقبال از سفر (٤) شهر لالجین (٤) شهر جهانی (٤) سید مصطفی موسوی (٤) سمن های مدیریت شهری (٤) شهرداری منطقه 2 (٤) ذاکران اهل بیت (۳) حوزه حضرت مریم(س) (۳) دهیاران همدان (۳) بحرانهای زیست محیطی (۳) نشست روشنگری (۳) روز ملی کونگ فو (۳) قهرمانی کونگ فو کوریجان (۳) باجی خانم شاهوریلو (۳) خاندان امینی (۳) رونق اقتصادی روستاها (۳) رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان کبودرآهنگ (۳) گالری عکس طایفه بهبهانی (۳) مسئول میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان کب (۳) معرفی مشاغل تولیدی و خدماتی کوریجان (۳) سال 1363 (۳) وداع با مدافعِ حرم (۳) حجت‌الاسلام حسین علی قمری نیا رییس تبلیغات اسلامی (۳) سرمایه‌گذاری در شهرستان رزن (۳) توابع کوریجان (۳) مهری بهمند (۳) بخشداری کوریجان (۳) رئیس اوقاف و امور خیریه استان همدان (۳) دانشگاه جامع علمی کاربردی (۳) امام جمعه ملایر (۳) راه آهن (۳) بنیاد شهید (۳) تپه تاریخی کوریجان (۳) دانلود نوحه ترکی (۳) تویسرکان (۳) مکتبخانه (۳) امامزاده جعفر (۳) خاندان نوروزی (۳) عید قربان (۳) روز قدس (۳) تبریک سال نو (۳) نماز جمعه (۳) تسلیت (۳) تامین اجتماعی (۳) کتابخانه عمومی (۳) عاشورا (۳) نمایشگاه (۳) حضرت علی (ع) (۳) خبرنگار (۳) نقشه (۳) حاج ولی ا کلامی زنجانی (۳) کارگروه اشتغال (۳) شناسنامه قدیمی (۳) پلیس فتا (۳) رایکان سفلی (۳) دهستان مهاجران (۳) شهرستان نهاوند (۳) شهرستان اسد آباد (۳) بخش لالجین (۳) تعزیه خوانهای کوریجان (۳) شهرهای استان همدان (۳) فرهنگ جغرافیایی ج5 (۳) جواد امینی (۳) مجلس ترحیم (۳) طایفه غیبی (۳) گالری عکس طایفه میرزایی (۳) فرمانده سپاه (۳) حضرت آیت الله نوری همدانی (۳) راهدارخانه (۳) ابوالفضل محمدی (۳) خانواده شهدا (٢) هیات امنا (٢) شیخ عبدالله زاهد مهاجر (٢) ایستگاه راه آهن همدان (٢) حاج اشرف کوریجانی (٢) میرزا علی معجز شبستری (٢) سرشماری (٢) گالری عکس طایفه غیبی (٢) گالری عکس طایفه عباسی (٢) گالری عکس طایفه زمانی (٢) مرکز بهداشتی درمانی کوریجان (٢) کاظمی افشار (٢) رزن (٢) همایش شیرخوارگان حسینی (٢) نوحه خوانهای کوریجان (٢) مجتمع رفاهی کوریجان (٢) انتخابات شوراها (٢) گالری عکس طایفه رشیدی (٢) روزنامه خاطرات عین السطنه (٢) سفرنامه ابوالحسن خان فخرالملک اردلان (٢) معاون (٢) نبرد کوریجان (٢) پل تاریخی مهاجران (٢) ربان فارسی (٢) تقدیرو تشکر (٢) لیست آثار تاریخی (٢) گالری عکس طایفه جمشیدی (٢) گالری عکس طایفه جعفری (٢) گالری عکس طایفه اصلانی (٢) شجره نامه طایفه شیرازی (٢) گالری عکس طایفه نظری (٢) شجره نامه طایفه بهبهانی (٢) بخش قروه درجزین (٢) شهرستان همدان (٢) محمد ناصر نیکبخت (٢) همایش کوهنوردی (٢) دولت تدبیر و امید (٢) سالور (٢) شورای اسلامی شهر همدان (٢) معاون وزیر راه و شهرسازی (٢) بخشدار شیرین سو (٢) امام جمعه نهاوند (٢) اصحاب رسانه (٢) شهید مدنی (٢) کندیمیز (٢) حاج سلیم موذن زاده (٢) مسلم غلامی (٢) مسجد مهدیه (٢) موضوعات اصلی وبلاگ (٢) اوشاق لیق شعرلری (٢) تشکیل گروه هم اندیشی کوریجان (٢) عزالذوله (٢) شجره نامه طایفه نظری (٢) مشهد (٢) صنایع دستی (٢) شهریار (٢) رئیس دانشگاه (٢) لاریجانی (٢) پل (٢) لینک (٢) درگذشت (٢) جورقان (٢) بیمارستان (٢) درمانگاه (٢) مشارکت مردم (٢) مراجع تقلید (٢) تعزیه (٢) شورای شهر (٢) ضرب المثل (٢) نوروزی (٢) مهاجران (٢) سیزده بدر (٢) آرشیو عکس (٢) صندوق مهر امام رضا (٢) وطنم (٢) هفته دفاع مقدس (٢) آنا یوردوم (٢) دحوالارض (٢) جشواره (٢) پدافند غیر عامل (٢) طایفه گوران (نوروزی) (٢) طایفه حسینی (٢) خاندان عباسی (٢) پرویز اذکایی (٢) روستاهای ایران (٢) صنعت سفال (٢) فرمانده انتظامی (٢) عید نوروز (٢) ثبت ملی (٢) ادبیات کودکان (٢) مرد کوریجانی ٣۵٠٠ ساله (٢) اسکلت انسانی در موزه هگمتانه (٢) لغت نامه دهخدا (٢) اعتبارات (٢) سرمایه گزاری (٢) ثبت نام (٢) هاشمی رفسنجانی (٢) گوران (٢) حفاظت محیط زیست (٢) شرکت غله وخدمات بازرگانی (٢) رنجبر ضرابی (٢) نماینده تویسرکان (٢) آیت‌الله علم الهدی (٢) سرهنگ اکبر امینی (٢) تخصیص اعتبار (٢) فرماندار همدان (٢) صنعت مهدن تجارت (٢) نیروهای مصلح (٢) فرماندار فامنین (٢) ظاهر پورمجاهد (٢) قهورد علیا (٢) روستای بوبوک آباد (٢) ورزش قرخلر (٢) خانم خدابنده لو (٢) حوادث شهری (٢) روستای مزرعه مهدی آباد (٢) سایت خبری تحلیلی کورنگ (٢) زینبیه کوریجان (٢) مدرسه نشاط کوریجان (٢) مزارع و باغات تابعه کوریجان (٢) مصطفی خدابنده لو (٢) سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان (٢) مسئولین بخش شراء (٢) دهستان چاه دشت (٢) راِیکان علیا (٢) گرامیداشت حماسه 9 دی (٢) حاج احسان قنبری (٢) اشکان جعفری (٢) وزیر راه و شهر سازی (٢) عمران میرزایی (٢) محمدرضا ولدخانی (٢) دهه فجر 1392 (٢) سرپرست فرمانداری رزن (٢) ابراهبم الهی تبار (٢) حجت‌الاسلام حسین علی قمری نیا (٢) حجت‌الاسلام مجتبی چیتگری (٢) ورزشگاه امام علی (ع) کوریجان (٢) یادواره شهدای ورزشکار (٢) مهدی غلامی (٢) ابوذر عباسی (٢) پاسخ به نظر (٢) فرماندارکبودراهنگ (٢) سیاست افزایش جمعیت (٢) پلیس را ه همدان (٢) سید بیت اله زینتی -دهیار راهموار (٢) گزارش عملکرد دهیاری (٢) جهاد کشاورزی کبودراهنگ (٢) ورزش بانوان کوریجان (٢) عباس قهرمانی (٢) تاریخچه برگزاری نمازجمعه (٢) پیام تشکر برای حضور در مراسم ختم و تسلیت (٢) it*ict (٢) روح اله بهبهانی (٢) دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری (٢) سید ایوب موسوی (٢) سلطانی راد (٢) حاج محبعلی امینی (٢) جشنواره اقوام ایرانی (٢) محرم 1394 (٢) معاون استاندار همدان (٢) عادل رمضانی (٢) فرماندار کبود راهنگ (٢) علی مالمیر (٢) شورا اسلامی کوریجان (۱) معاون امور عمرانی (۱) پلیس اگاهی (۱) مصوبات سفر (۱) حامد صالحی (۱) شهدای همدان (۱) بخشداری مرکزی همدان (۱) چشمه قصابان (۱) تقسیمات سیاسی (۱) دادستان کبود راهنگ (۱) غلامرضا ناصر تبار (۱) کمسیون صنایع و معادن (۱) سپاه انصارالحسین استان همدان (۱) نعاون روستایی (۱) ان صلاح همدانی (۱) معاون اجتماعی ، فرهنگی و گردشگری (۱) صنعت مرغداری، دامپروری و شیلات (۱) محمد رودباری (۱) ابرار خرم (۱) کلاه برادر (۱) سید مصطفی رسولی (۱) سوگواری و آیین های مذهبی کوریجان ع (۱) کدخدا درویش علی چراغی (۱) گالری عکس طایفه نوروزی (۱) تلگرام تاریخ و فرهنگ کوریجان (۱) اعزام زائرین به کربلا (۱) دهه فجر94 (۱) شمارش آرا کاندیاها (۱) جشن 13 فروردین (۱) ولیان تابش (۱) خانه قرآن نورالشفاء (۱) حسینیه کوریجان (۱) پیام تبریک (۱) مدیر کل ورزش و جوانان همدان (۱) حمید اسماعیلی (۱) فتح علی حسینی علی حسینی (۱) زیغمی (۱) اربعین 94 (۱) جواب پیام تسلیت اب (۱) عبدالله خدیمی، شاعر اراکی (۱) گالری عکس طایفه رمضانی (۱) ذاکر اهل بیت حاج علی رمضانی (۱) عاطفه زارعی (۱) مدیر کل امور کتابخانه های عمومی (۱) شورای‌عالی فضای مجازی (۱) اتحادیه مبل‌سازان و مبل‌فروشان (۱) شهرک مبل (۱) رضا بهاری (۱) امام جمعه بهار (۱) شهید محمد نجفی (۱) داود جعفری (۱) ایمیل رسیده (۱) بخشداری صالح آباد (۱) علی عربزاده (۱) علیرضا نوربخش (۱) والیبال کوریجان (۱) حجت الاسلام والمسلمین حسینی (۱) دفتر شورای سیاست گزاری ائمه جمعه (۱) شهرستان تویسرکان (۱) کریدور شمالی (۱) احداث هتل کانکس (۱) حجت‌الاسلام علی محمدپور (۱) محمد رضا نظری (۱) شجره نامه طایفه آقا میرزایی (۱) رایکان سفلی (پایین) (۱) امیر آقا میرزایی (۱) پایگاه بسیج شهید بهشتی کوریجان (۱) نام گذاری سال 1394 (۱) سال ۹۴، سال «دولت و ملت، همدلی و هم‌ (۱) دهیاری قرخلر (۱) احوالات حضرت زهرا(س) (۱) شهرجدید نهران کوریجان (۱) مرکز مدیریت راه‌های استان همدان (۱) امام جمعه کوریجان (۱) گالری عکس خاندان اویسی (۱) محرم اویسی (۱) جواب پیام تسلیت (۱) حجت الاسلام و المسلمین حسین محقق امام جمعه محترم ق (۱) شناسنامه روستای یسرلو (۱) تولدحضرت زهرا (۱) نذر امام زاده (۱) تپه تاریخی یسرلو (۱) گالری عکس خاندان چراغی (۱) شجره نامه خاندان چراغی (۱) یونس زمانی (۱) شهادت عضرت علی (۱) حواشی روز قدس (۱) استادابراهیم قاسمی (۱) رئیس هیات کونگ فو همدان (۱) احمدرضاشیری (۱) جمال لطیفی (۱) شجره نامه طایفه جمشیذی (۱) گالری عکس خاندان فضلی (۱) جواب پیام تبریک (۱) مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان (۱) گسترش بیابان (۱) پایین رفتن سطح آب ها (۱) رتبه عالی سایت بسیج خواهران پایگاه سما (۱) حجت الاسلام علی محمد پور (۱) قانلی یول (۱) کارگاه تخصصی مهارت های زندگی (۱) حسن غیبی (۱) بازدید دهیارن شهرستانهای همدان و فامنین از مجلس شو (۱) مدرسه رسالت کوریجان (۱) صبحانه سالم در برنامه اردویی دانش آموزان (۱) تعاونی دهیاریهای بخش (۱) پیاده روی خانوادگی کبورداهنگ (۱) محور کوریجان به قهاوند (۱) سید حسین میرشفیع (۱) معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش لالجین (۱) امامزاده مصطفی و ابراهیم (۱) سهراب فتحی (۱) سلطانی فر (۱) رسول ابراهیم خانی (۱) حیدر محمودی (۱) موسیغی استان همدان (۱) آلبوم موسیغی (۱) ورزشهای زمستانی (۱) روستاهای بزرگ کبودراهنگ (۱) میرجمال حسینی (۱) فارسی ترکی (۱) پیگیریهای ویزه مدیر وبلاگ (۱) محسن مرادی پناه (۱) تعاونی دشت طلائی کوریجان (۱) مسلم آقامیرزائی (۱) شرکت تعاونی میخ سازی کوریجان (۱) شمیم الوند کوریجان (۱) عین اله زمانی (۱) تلگرام (۱) معاون دام÷زشکی استان همدان (۱) مراسم تقدیر از فرماندار پیشین (۱) معرفی فرماندار جدید (۱) مدیرعاملی بهسازی و نوسازی شهرداری همدان (۱) تفکیک حوزه انتخابیه (۱) کمیسیون شوراها و امور داخلی (۱) *اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی* (۱) قلعه چاه (۱) بخشدارگل تپه (۱) مراسم ارتحال حضرت امام ره (۱) 1393 عکس مناسبت (۱) دجالواره (۱) مدرسه راهنمایی امام خمینی (۱) شهردار بهار (۱) امام جمعه رزن (۱) گالری عکس طایفه خدابنده لو (۱) خندوانه (۱) شجره نامه طایفه حعفری (۱) شجره نامه طایفه جعفری (۱) شجره نامه طایفه اصلانی (۱) میرزا علی حسینی (شیر کوریجان) (۱) مبل و منبت (۱) مسابقات طناب‌زنی بانوان (۱) مسابقات آمادگی جسمانی بانوان (۱) خانه عالم روستای قرخلر (۱) خانه عالم روستای بوبوک (۱) وطن تورپاغیندا یئرلی بیر داشام اولمازکی هر سئله سی (۱) یاد ماندگاران (۱) مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های (۱) جاده ترانزیتی (۱) محور همدان-کوریجان (۱) سرگرد پاسدار علی رجبی (۱) نشست بصیرتی پایگاه قدس روستای یسرلو (۱) کارگاه فرزند پروری (۱) یادواره شهدای روستای مزرعه مهدی آباد کبودراهنگ (۱) میرزا محمد علیخان فریدالملک قرخلری (کبودراهنگی) (۱) مشاهیر و بزرگان روستای قرخلر (۱) ساختمان دهیاری (۱) حریق یک انبار علوفه (۱) شجره نامه طایفه خدابنده لو (۱) محرم 1393 (۱) خانه عالم روستای کوریجان (۱) حد و مرز کوریجان (۱) تولید شاخص (۱) مدیریت خانه رزمی نشاط کوریجان (۱) مسابقات کشتی نونهالان کوریجان (۱) شهید امراله زمانی (۱) محور فرعی بهار به کوریجان (۱) کمربندی شمال به غرب (۱) نظارت وبازرسی از عملکرد پایگاه سما کوریجان (۱) جشن میلاد پیامبر(ص) و امام جعفرصادق(ع) (۱) دهه فجر 1393 (۱) حاج رضا عباسی (۱) زیرسازی آسفالت معابر (۱) رئیس مخابرات شهرستان کبودراهنگ (۱) اسماعیل آیینی (۱) صورت جهیزیه عروس (۱) علی اشرف فرزند کربلایی علی جان (۱) روستای لتگاه (۱) منطقه حاجیلو قراگوزلو(روستاهای تاریخی، بیوک آباد، (۱) کدخدا حاج مراد علی میرزایی (۱) سید رسول حسینی (۱) مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری همدان (۱) برنامه های افزایش جمعیت (۱) معاون اجرایی مرکز بهداشت استا (۱) حضرت آیت اله ملاعلی معصومی (آخوند همدانی ) (۱) ضریح حضرت ابوالفضل (ع) (۱) آیت‌الله بنی‌صدر (۱) مهد کودک مژده کوریجان (۱) بهزیستی شهرستان کبودراهنگ (۱) حجت الاسلام والمسلمین قاسم اسکندری (۱) سردار قدیر نظامی (۱) محمد ن (۱) عملیات قراویز (۱) محمد خاکی (۱) سید هاشم موسوی (۱) محمد جواد ظریق (۱) محمدتقی صوفیان (۱) رضا حقی (۱) معاون سازمان ورزش و جوانان (۱) اسد الله ربانی مهر (۱) 12 نماز جمعه، 12 سخنران (۱) قراویز (۱) یخشدار قهاوند (۱) تعاون کار و رفاه اجتماعی (۱) مهدیه همدان (۱) بزرگداشت شهدای دولت (۱) حجت الاسلام مسلم اسدی (۱) مدیر عامل شرکت مخابرات (۱) نظری پویا (۱) وازگونی (۱) بلوار بهشت (۱) شورای اقامه نماز (۱) فراکسیون شاهد (۱) رضا قیامت (۱) مدیر گیزمیز (۱) خانه عالم روستای جنار (۱) قادر آباد (۱) رنجبر زاده (۱) مریانج (۱) کارخانه آرد (۱) سلامتکده (۱) فرمانداری اسد آباد (۱) حوزه شهید خادپر (۱) تخفیف مالیات (۱) ایسنا همدان (۱) ÷ذیرش دانشجو (۱) ارتقا بخش به شهرستان (۱) شهر مریانج (۱) داور همدانی (۱) بیژن حیدری (۱) ورزش و جوانان همدان (۱) مسئول بسیج (۱) عمل به واجبات (۱) امام جمعه کبودر آهنگ (۱) شهرکبودراهنگ (۱) شهر ملایر (۱) رئیس قوه قضایی (۱) تهیه لباس (۱) تخلف اخلاقیومالی (۱) امور اقتصادی و دارایی استان همدان (۱) دوبانده (۱) امام جمعه فامنین (۱) فرمانده پایگاه نورژه (۱) فرد نخبه (۱) حجت الاسلام محمدباقر برقراری (۱) حاکمی (۱) بخشدار لالجین (۱) رضا میرزایی (۱) جذب دانشجوی خارجی (۱) حمل دام (۱) کشف مواد مخدر (۱) مدیر کار و رفاه اجتماعی (۱) مجمع فعالان رسانه های انقلاب اسلامی (۱) شورای شهر بهار (۱) کار تعاون و رفاه اجتماعی (۱) هفته ازدواج (۱) کار گردان (۱) بهروز بیگی (۱) حجت الاسلام رنجبر (۱) تیم تشریفات (۱) اسکیت یو (۱) مدیر کل اوقاف (۱) مهر تندرستی (۱) فرمانده سپاه قهاوند (۱) کلیه (۱) آبرسانی (۱) حساب بانکی (۱) محیط زیست (۱) منافقین (۱) رئیس مجلس (۱) پیام نور (۱) انقلاب اسلامی (۱) مجمع عمومی (۱) بسیج سازندگی (۱) روابط عمومی (۱) اردو های جهادی (۱) جمعیت هلال احمر (۱) مدیریت بحران (۱) لیگ برتر (۱) دادستان (۱) وزارت نفت (۱) منابع آب (۱) نابینایان (۱) محمود کریمی (۱) فضولی (۱) رئیس مجمع تشخیص مصلحت (۱) عکاس (۱) شهید همت (۱) کابل (۱) تلفن همراه (۱) وزارت کشور (۱) مواد مخدر (۱) فنی و حرفه ای (۱) تغذیه مصنوعی (۱) مهاجران اراک (۱) دستگیری (۱) میلاد حضرت علی (۱) کما (۱) درخواست کمک (۱) مومیایی (۱) نخبه (۱) کمیسیون فرهنگی (۱) حضرت مهدی عج (۱) گوروان (۱) فرزند شهید (۱) بافت مسکونی (۱) مدال (۱) عیسی جعفری (۱) افطاری (۱) جانباز شیمیایی (۱) شوراهای اسلامی (۱) میلادامام حسین (۱) بخشدار مرکزی همدان (۱) بخش صالح آباد (۱) نادر شاه افشار (۱) عزای عمومی (۱) بینندگان وبلاگ (۱) نامها (۱) عثمانی (۱) عسگری (۱) عمرانی (۱) ارباب رجوع (۱) رزمندگان (۱) دستاوردهای انقلاب (۱) حفاظت شده (۱) امام زاده (۱) خجسته (۱) بقاع متبرکه (۱) سارق (۱) چاه دشت (۱) وزیر امور خارجه (۱) طناب زنی (۱) سال تحصیلی (۱) محوطه تاریخی (۱) حاتم آباد (۱) نیروی هوایی (۱) نیروی مقاومت بسیج (۱) آخرین خبر (۱) خانه بهداشت (۱) لباس مدرسه (۱) تلگراف (۱) پیش دبستانی (۱) عکس طبیعت کوریجان (۱) اقامه نماز (۱) جبهه جنگ (۱) پرورش بلدرچین (۱) علی مطهری (۱) پیکر (۱) سیستم تبلیغاتی (۱) رشت (۱) اعتکاف (۱) روزنامه (۱) رضا طلایی نیک (۱) پزشکی (۱) صفوی (۱) نیروهای مسلح (۱) شبکه اجتماعی (۱) پیام نوروزی (۱) چهل حدیث (۱) گیلان (۱) تیراندازی (۱) امامت (۱) هزینه (۱) حامیان (۱) بانک (۱) محسن رضایی (۱) شهدا (۱) فرودگاه (۱) بیانیه (۱) شهرسازی (۱) استان مرکزی (۱) نوزاد (۱) اجبار (۱) متین (۱) وقف (۱) انتظامی (۱) پور محمدی (۱) روز جمهوری اسلامی (۱) خشکسالی (۱) منطقه (۱) میهمان (۱) حیدری (۱) سالن ورزشی (۱) عذرخواهی (۱) قلیان (۱) تقدیر و تشکر (۱) تنظیم خانواده (۱) بدون کنکور (۱) صالحین (۱) قشم (۱) عراقی (۱) غیر مجاز (۱) فضای سبز (۱) ساخت (۱) بازار همدان (۱) شهردار (۱) تسهیلات (۱) ونزوئلا (۱) طرح (۱) گندم (۱) امنیت (۱) طب سنتی (۱) اعتماد به نفس (۱) ترافیک (۱) معتاد (۱) مهربان (۱) کودک (۱) معجـزه (۱) کشاورزی (۱) اطلاعیه (۱) زندان (۱) مسجد (۱) تولد (۱) مرگ (۱) ازدواج (۱) تبلیغات (۱) نشریه (۱) هاشمی (۱) آزادی (۱) فوتبال (۱) فناوری اطلاعات (۱) مجلس (۱) شهادت (۱) نخبگان (۱) امتحان (۱) امام حسین (ع) (۱) خودرو (۱) محیط بان (۱) چهارشنبه سوری (۱) جاده (۱) امام رضا (ع) (۱) گزارش عملکرد (۱) گردشگری (۱) رهبری (۱) اربعین (۱) دانشمندان (۱) مجلس شورای اسلامی (۱) بین الحرمین (۱) تئاتر (۱) یهود (۱) اشتباه (۱) حضرت محمد (ص) (۱) ولایت (۱) ماهواره ای (۱) قتل (۱) وهابیت (۱) المپیک (۱) نیروی انتظامی (۱) شجره نامه طایفه فضلی (۱) شجره نامه طایفه جوادی (۱) داریوش حق دوست کوریجانی (۱) هنذمند و هنرپیشه (۱) بازیگر، کارگردان (۱) تئاتر و یسنما (۱) آمریکایها در کوریجان (۱) عبداله خان سرتیپ (۱) فرهنگ دکترمعین (۱) غازان خان تیموری (۱) شجره نامه طایفه خدایی و سلیم خانی (۱) نصرالله خان کوریجانی (۱) فرش بافی (۱) بعثت پیامبر (۱) خانه های روستایی (۱) مهدی کرمی (۱) معماری روستا (۱) مجتمع رفاهی امیر اشرف (۱) 31 شهریور (۱) کمیسیون اجتماعی مجلس (۱) جشن میلاد (۱) سید عظیم شیروانی (۱) ماران (۱) مسجد تاریخی مهاجرات(ماران) (۱) دلریش (۱) کبدی (۱) تربیت بدنی کبودراهنگ (۱) معاینه فنی (۱) محمد کرمی (۱) محمد ابراهیم اسدی (۱) هیات امنا مسجد قمر بنی هاشم (ع (۱) پایگاه مقاومت شهید دستغیب (۱) سردار محمدرضا نقدی (۱) معاون فرماندار (۱) راه پیمایی روز قدس (۱) جشن بزرگ انقلاب (۱) بخش گل تپه (۱) اکبر رنجبر زاده (۱) علی اکبر نظری (۱) پور مختار (۱) عاملی اردبیلی (۱) یادداشت نویسنده (۱) ال سعود (۱) عباس زمانی (۱) اگهی ترحیم (۱) علی اکبر افشار نایب کوریجان (۱) گالری عکس خاندان افشار (۱) رضا فیضی پور (۱) دهیار مهاجران (۱) آیت اله بروجردی (۱) آرامستان (۱) ورزش و جوانان (۱) فرماندار نهاوند (۱) فرماندار کبودراهنگ (۱) رضا داوود نژاد (۱) حرم امام (ره) (۱) معماری ایرانی اسلامی (۱) سید حسین جعفری (۱) ابوالقاسم نباتی (۱) محسن کوهکن (۱) تولید دارو (۱) گالری عکس طایفه ملکی (۱) امیر خجسته (۱) سردار سرلشکر محمدعلی جعفری (۱) سید نورالدین عافی (۱) حضرت آیت اله خامنه ای (۱) راهپیمایی روزقدس (۱) کالای قاچاق (۱) خاندان کرمی (۱) خاندان کریمی (۱) طایفه جمشیدی (۱) کندیم (۱) حسن لطفی (۱) عبدلی (۱) امام جمعه همدان (۱) مسابقات قهرمانی استان (۱) لیست کاندیدا های مورد حمایت (۱) نتایج انتخابات شورا های شهر همدان (۱) سوباشی (۱) نفوس و مسکن (۱) جنت الشهدا (۱) فعالان فرهنگی (۱) توسعه روستاها (۱) شبکه بهداشت و درمان (۱) آقامعلی رشیدی فرزند امیر بگ (۱) نصرت حسینی فرزند غلامحسین (۱) بابک زنجانی (۱) طایفه کرمی (۱) هیات کوریجانی های (۱) زهرا شعبانی (۱) مسابقات قرانی (۱) ابراهیم دهقانی خواه (۱) رسول منعم (۱) سد تالوار (۱) رضا قیاسی (۱) شهر صالح آباد (۱) حاج غلامرضا نوروزی (۱) سید بشیر حسینی (۱) شجره نامه طایفه صفی یی (۱) شجره نامه طایفه مهدوی (۱) شجره نامه خاندان رستمی (۱) شجره نامه خاندان احمدی (۱) شجره نامه خاندان اکبری (۱) شجره نامه طایفه حاج حسین رضا (۱) گورستانهای کوریجان (۱) کاروند (۱) ملاحسین بیاتی (۱) گالری عکس خاندان مینایی (۱) گالری عکس طایفه اکبری (۱) گالری عکس خاندان اکبری (۱) خاندان احمدی (۱) گالری عکس خاندان احمدی (۱) شجره نامه طایفه حسنی (۱) گالری عکس طایفه حسنی (۱) مسعود سالور (۱) زبان سومری (۱) زبان همدانی (۱) عبدالصمد میرزاعزالدوله (۱) گالری عکس طایفه آقا میرزایی (۱) پیاده روی خانوادگی (۱) همایش پیاده روی (۱) محسن نریمان (۱) شجره نامه سادات کوریجان (۱) راهنگ سبز (۱) محمد حسینی (۱) انسانهای اولیه (۱) ماموران انتظامی (۱) کوریجان رشت (۱) خاندان یا طایفه نوروزی (۱) سعید کریمی (۱) سیلوی 80هزار تنی کوریجان (۱) گنج نامه (۱) روستاهای ترک (۱) گالری عکس خاندان بابایی (۱) سرمازدگی باغات (۱) شیخ تقی طاهری (۱) سید مصطفی حسینی (۱) گالری عکس خاندان محمدی (۱) نان پحتن در خانه های کوریجان (۱) گالری عکس طایفه شیرازی (۱) قهوهخانه کوریجان (۱) کدخدامحمدحسین نوروزی (۱) عباس قهوه چی (۱) شال سالاماخ منجوق چیخارتماغ (۱) علی اکبر افشار (۱) آسفالت جاده (۱) سایان (۱) مدیریت پسماند (۱) محرم1388 (۱) اشتغالزایی (۱) طایفه حسنی (شبیه خوان طایفه سی) (۱) رفتاری (۱) تحصیلکردگان (۱) گالری عکس طایفه صفی ئی (۱) یالثارات (۱) گئتمه ترسا بالاسی (۱) علی آقا واحدی (۱) نامهای جالب (۱) گالری عکس طایفه مهدوی (۱) طایفه میرزایی (۱) نایب کوریجان (۱) تصادفات جاده ای (۱) تعطیلی مدارس (۱) کیو کوشین (۱) عکس عروسی (۱) شماره تلفن ادارات (۱) کارکنان ادارات کبودراهنگ (۱) فصل مدرسه (۱) طایفه مرادی (۱) گالری عکس طایفه مرادی (۱) شهر بازی (۱) شاه طهماسب صفوی (۱) ملا پناه واقف (۱) کورجان (۱) مسجد ارگ (۱) گوریجان (۱) کریجان (۱) وزیر داد گستری (۱) سی تی اسکن (۱) قلعه ارباب (۱) محلات قدیم کوریجان (۱) ایرانی کشی (۱) همدانی (۱) مسابقات قهرمانی کشور (۱) پیشگیری از اعتیاد (۱) حسین شریعت مداری (۱) ستاد انتخابات (۱) قمری دربندی (۱) دولومیت (۱) اختر شناسی (۱) ایلان داشی (۱) گفتمان دینی (۱) سعید افقی (۱) حسن عباسی (۱) محسن ترکاشوند (۱)
دوستان من بسیج فامنین اداره ورزش و جوانان فامنین حوزه علمیه امیرالمومنین (ع )فامنین مجمع شیفتگان ابی عبداله شهرستان فامنین هیات حضرت امیرالمومنین (ع) شهرستان فامنین انجمن ادبی شوق قلم شهرستان فامنین وبلاگ اختصاصی انجمن اندیشه و پیشرفت فامنین کتابخانه شهید مطهری فامنین آموزش و پرورش شهرستان فامنین هنرستان دخترانه حضرت زهرا (س) فامنین شبکه بهداشت و درمان شهرستان فامنین پیشرفت و توسعه فامنین هیات فوتبال شهرستان فامنین بخشداری پیشخور فامنین وبلاگ حقوقی ماماهان فامنین سحر رایانه ماماهان تعزیه خوانی ثاراله ماماهان ائل قیزی آوای مهاجران بخش مرکزی همدان بخش نوبران شهرستان ساوه بوبوک آباد -دیار محمد جعفر مجذوب علی شاه همدانی پایتخت سفال ایران لالجین پایگاه شهید مصطفی خمینی داق داق آباد تبليغات وبلاگي تعاون همدان جوانان روستای کرفس- رزن خاکریز-شهرستان اسد آباد دریافت کتاب و مقاله راهنگ سبز روستای آقداش-- نوبران ساوه روستای بابا خنجر روستای دوچشمه(کله خان) نهاوندستان روستای سامان - نوبران ساوه روستای سلیمانی نیشابور روستای سوزن -شهرستان رزن روستای سوزن-شهرستان رزن کبودراهنگ-مرکری-قاباق تپه روستای کوزره - شرا - همدان روستای گنبد روستای نینج -شهرستان رزن سازمان تبليغات اسلامي شهرستان كبودراهنگ سایانی های مقیم قم سریش آباد قروه سیاهپوشان-محرمعلی صمدی مداح اهل بیت سیراوند اسدآباد شهر زیبای من فامنین همدان شیخ جراح- گل تپه کبودراهنگ فریازان فضای اشتراک فایل رایگان قروه درجزین قشقایی بی وطن وطن پرست-بهزاد حیاتی جعفربیگی گزل کندیم دینگله کهریز همدان لالجین منیم گوزل کندیم پامبولو(پامولو)--شهرستان فامنین مهدی غلامی موسیقی ترکی همدانی نمسا همدان پایتخت تاریخ وتمدن وبلاگ فرهنگ وتاریخ مریانج شرکت بازرگانی پاسارگاد روستای فامرین شعرهای بی کتاب -مرتضی رشیدی خلیل کرد بهار-روستای بهادر بیگ پایگاه خبری تحلیلی کورنگ اخبار کبودراهنگ-مجتبی بهرامی کربلایی امیر محمد اسکندری-شهدا شرمنده ایم دهیاری مارهموار(راهموار) شرکت تعاونی دهیاریهای بخش لالجین پایگاه بسیج سما کوریجان روستای ویان-مرکز دهستان سبزدشت بصیرت ویان کتابخانه عمومی قدس ویان سایت تابناک همدان اسدآباد افشار آموزش ترکی آذربایجانی آموزش زبان فارسی برای ترک زبانها جهاد پرس پرتال زیگور طراح قالب