کتاب روزنامه خاطرات عین‌السلطنه

قهرمان میرزا عین‌السلطنه دوّمین فرزند ذکور عبدالصمد میرزا عزالدوله (فرزند محمد شاه قاجار و برادر ناصرالدین‌شاه) و نیای خاندان سالور است. او در 10 ذیقعده 1288 ق. برابر با اوّل بهمن 1250 ش. به دنیا آمد و در 9 مهر 1324 ش. در تهران فوت کرد. آن‌چه عین‌السلطنه را از دیگر اعضای خاندان قاجار متمایز می‌کند ذوق عجیب او به نگارش خاطرات است. آن هم نه از آن نوع که معمولاً ما می‌نویسیم بلکه توصیف دقیق بسیاری از جزئیات آن هم در یک دوره طولانی 65 ساله. او از یازده سالگی خاطره‌نویسی را شروع کرد و تا یک ماه پیش از فوت ادامه داد. در نتیجه، این یادداشت‌ها، که به همت پسرش، آقای مسعود سالور، و با همکاری آقای ایرج افشار منتشر شده، دائرة‌المعارفی ارزشمند از تاریخ ایران، از دوره ناصری تا اوائل سلطنت محمدرضا شاه، را تشکیل داده است. خاطرات عین‌السلطنه یکی از مفیدترین منابعی است که تاکنون دیده‌ام. تصوّر می‌کنم حضور آن در کتابخانه‌های شخصی ایرانیان از واجبات باشد. امیدوارم که آقایان سالور و افشار هر چه زودتر فهرست اعلام کتاب را نیز به عنوان جلد یازدهم منتشر کنند

روزنامه خاطرات عین السلطنه: روزگار نیابت سلطنت عضدالملک قاجار
عین السلطنه هنگام نگارش این بخش از کتاب که مشتمل بر وقایع روزانه ایران در روزگار نیابت سلطنت «عضدالملک قاجار» است، در ناحیه «الموت» اقامت داشته، از این رو، افزون بر شرح وقایع یاد شده از آداب و رسوم مردم حوالی «الموت» نیز سخن گفته است. کتاب با تصاویری از رجال سیاسی دوره قاجار و مشروطه، نیز پاره ای اسناد و مکاتبات همراه است.

در این کتاب عین السلطنه اشاراتی به وقایع کوریجان در این عصر دارد  از جمله در مورد حد و حدود کوریجان  درآمد کوریجان  غنات کوریجان  کدخداهای کوریجان و...

جذابیت این کتاب برای اهالی کوریجان به حدی است که اکثر کوریجانی ها اهل مطالعه مجلدهایی که بیشتر به کوریجان مربوط است را دارند و مطالعه می نمایند

/ 0 نظر / 5 بازدید