سربازان اعزامی از کوریجان در سال 1361 پادگان بیرجند

سربازان اعزامی از کوریجان در سال 1361 پادگان بیرجند

sarbaz

ایستاده از سمت راست :١- محمد شیرازی ف حاج امامعلی ٢   محمود ف ابراهیم(عاشق) ٣-احمد محمدی ف شیرزاد ۴-مرحوم مسلم میرزایی ف حاج حسن ۵- محمد زمانی ف حاج صفر ۶-حاج صفر اکبری ف اسماعیل ٧ -مرحوم سید اصغر سید کاظمی ف سید نصراله ٨-مرحوم مجتبی عباسی ف حاج نورعلی

نشسته از سمت راست :ا- کمندعلی نوروزی ف محمد ٢- جعفر جوادی ف محمد ٣- ؟ (اهل مهاجران)  ۴-علی ولد خانی ف ترابعلی ۵-عبداله کاظمی ف محمد آقا (قلعه)

تعدادی از افراد بالا شناخته نشدند از بینندگان محترم وبلاگ خواهشمند است در صورت شناخت در نطرات وبلاگ نام و نام خانوادگی و نام پدر آن فرد را بنویسد   با تشکر

در مورد تاریخ  دقیق اعزام نیز اگر اطلاعاتی بود برای مدیریت وبلاگ ارسال نماییذ مزید امتنان خواهد بود

باتشکر از آقای رضا ولد خانی فرزند حاج تراب که در شناسایی تعدای از افراد کمک کردند 

/ 1 نظر / 11 بازدید
کاظمی

با سلام عکسهای جالبی در سایت داریدموفق باشید