روستاهای کبودر آهنگ

Kabodarahang کبودر اهنگ حاجیلو مهربان سفلی علی صدر داق داق اباد اقبلاغ مرشد حسن اباد بابان قهوردعلیا سراب دولت ابادحاجیلو سرایجوق خبرارخی ساری بلاغ شیخ جراح عظیم دره قلی اباد محموداباد علی صدر کرداباد چورمق قلش باغی /قلیج باغی نورابادحاجیلو قراتلو گزل ابدال پرورق قهوردسفلی اقچه قیه قزلجه پیربادام جین طراقیه رامیشان جگنلو چاله کند راهب دالیچو سولیجه قباق تپه کهنه حصار طراقیه دستجرد ایلان لو خواجه کندی اق تپه قرانقودره کلب حصاری امیراباد انصار حسن تیمور طاسران کلیک گل تپه اورقین کهریزباباحسین سوباشی سبزدشت خالق وردی گمین قلعه کوریجان دارقشلاق الان علیا ویان علی اباد قباق تپه کرد خلعت اباد مخور قطارقویی گنده جین کوهین الان سفلی حاتم اباد جزوان سلیم سرایی روعان داس قلعه کسلانقیه شاوه طاهرلو آق بلاغ عین اباد قورجینه کیتو نواباد کوهین سرداران شیرین سو وصله ایده لو باباخنجر ولی محمد اوچ تپه قادراباد زین اباد پیرانبار اقکند کندتپه سرداراباد عبدالمومن گاوزبان قرخ بلاغ اقبلاغ اق داق واشور احمداباد بشیکتپه اق داش حصارقوجه باغی عبدل اباد اوریاد قراگل باغچه قزلجه ناصراباد شیربرات مهربان علیا اقچلو صفاریز ایستی بلاغ انجیرباغی نگاراباد اکنلو جیغی چهارسوق تقی اباد دولی چهارطاق جیران گچن طاس تپه حسین ابادباباخنجر قوشجه مبارک اباد قطاراغاج باشقورتاران کندبلاغی مسجدین اب مشکین سرخاب اقداش اوزن دره چالو

/ 3 نظر / 122 بازدید
احمد مرادی

با سلام جیگر جان نا کبودراهنگ را در ست بنویس هم فارسی هم انگلیسی درست آنها ( کبودراهنگ-kabood rahang )

علی قربانی

باسلام در وبلاگتان وجه تسمیه روستای کبودراهنگ راهم بیان فرمایید واگر از قدمت انها هم بگویید متشکر می شویم از جمله روستای پرورق

بهار

سلام وبلاگ خوبی دارین! به وبلاگ من هم سری بزنید.