توسعه و عمران روستاها با مدیریت جهادی دهیاری ها

فارغ از اینکه تا آن موقع شورا در شهر و روستا تشکیل نشده و شهرداری با قائم مقام استاندار هدایت و نظارت می شدند و تا حدودی شهرداری راسا نقش فرد را به صورت دولتی و نیمه دولتی ایفا می نمود و لیکن روستا ها بدون متولی مانده بودند. لذا طرحی توسط اینجنب به عنوان طرح « دفتر عمران روستا» با بهترین «آئین نامه اجرایی و دستورالعمل خودکفایی دفاتر عمران » با امضاءاستاندار محترم وقت همدان جهت اجرا به نهادها و سازمان های متولی مانند بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی، بخشداری ها ارسال شد که در آن مسیر و نقشه راه پیشرفت روستاها و متولی روستا مشخص شده بود و این طرح با عنایت ویژه استاندار وقت همدان در مدیریت روستاها نمونه و سرآمد سایر استانها شد به نوعی که آقای دکتر صمدی طالب استاد و جامعه شناس دانشگاه تهران در کتاب مدیریت روستایی به آن به عنوان یک الگوی موفق در مدیریت روستایی اشاره نموده است.

به موازات همین طرح «طرح خانه های روستا» از طرف وزارت جهاد سازندگی در روستاها راه اندازی و پیگیری می گردید که در این مقال جای ارزیابی عملکرد و پرداخت به مزایای طرح دفاتر عمران یا خانه های روستا نمی باشد و صرفا به یکی از ویژگی های دفاتر عمران روستاها مختصرا باید اشاره نمود: حمایت ویژه استاندار و مدیریت و نظارت بخشداری ها از این دفاتر بود که به دنبال آن سایر سطوح سازمانی و سازمان های ملی ملزم به حمایت از این دفاتر بوده در صورتیکه طرح خانه روستا از طرف جهاد سازندگی تاسیس و راه اندازی شد که به نوعی با بخشداری ها همگن و یا همسو نبودند و به لحاظ ارتباطات گسترده و نزدیک بخشداری ها به عنوان تامین مدیریت در بخش و همچنین برآورده کردن نیاز های اساسی روستاها در بحران رفع مسائل و مشکلات اساسی دولت و وزارت محترم کشور را به آن داشت تا با استفاده از تجربیات و طرح های خلاق، طرحی نو در اندازد که این طرح همان طرح تاسیس و راه اندازی دهیاری در روستاها بر اساس شاخص های جمعیتی بود که منابع، امتیازات و هزینه کرد آن با در نظر گرفتن اولویت های عمرانی روستاها و نقش بی بدیل شوراها بود.

حال بعد از یک دهه از فعالیت دهیاری ها به جرات می توانیم بگوییم که دهیار مغز متفکر و پویا و خلاق روستا و دهیاری هم موتور محرکه آن می باشد که هر چقدر دهیار توانمند و اجرایی باشد و موتور آن مجهز به آخرین سیستم و از منابع درآمدی خوب و پایداری برخوردار باشد و با حمایت و هدایت و نظارت شوراهای اسلامی و بخشداری ها به راحتی می تواند چهره فیزیکی روستاها را تغییر دهد. شاهد مثال ما دهیاری های بخش مرکزی شهرستان کبودراهنگ مانند دهیاران سایر نقاط کشور می باشد که در یک دهه فعالیت، کاری کردند کارستان، و اقداماتی انجام دادند ماندگار، و با مدیریت جهاد گونه و با در نظر گرفتن اقتصاد مقاومتی و کیفیت نوع انجام کار با استفاده از کمک های دولتی و مردمی و با رعایت ضوابط فنی طرح های هادی روستاها چهره فیزیکی روستاها را تغییر و گرد و غبار محرومیت را از آن پاک و زدوده اند و ضمن تشویق و ایجاد انگیزه در بین اهالی روستاها برای مقاوم سازی منازل با استفاده از تسهیلات ویژه بانکی دولت و ... محیطی دلنواز و آرامبخش برای روستائیان عزیز فراهم نمودند و در کنار آن ضمن انجام تمامی وظایف خرد در ابعاد مختلف عمرانی در قالب مدیر بحران روستا نیز می توانند در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه به خوبی نقش آفرینی نمایند.

منبع: کورنگ

/ 1 نظر / 30 بازدید
همراه رایانه

همراه رایانه مرکز پاسخگویی مشکلات کامپیوتری و اینترنتی تلفن تماس :9099070345 ادرس سایت: www.poshtyban.ir