کوریجان دیگر در استان گیلان

کوریجان دیگری هم در دهستان نوشر بخش  خشکبیجار شهرستان رشت استانگیلان  وجود دارد

از عزیزان گیلانی تقاضا  داریم در باره این روستا اطلاعاتی به ما بدهند گویا این روستا را کوریجانی ها ی همدان ساخته اند و ا ز توابع خشکبیجار شهرستان رشت است.

/ 0 نظر / 7 بازدید