سهولت برای دسترسی به خدمات ارائه شده یک امر ضروری است

علی اکبرسلطانی راد   به برخی  ازمشکلات معلولین در محیط پیرامون زندگی اشاره کرد و افزود: حقوق معلولین یکی از مباحث حقوق شهروندی است و ما بایستی شرایطی را فراهم آوریم تا زمینه حضور پررنگ معلولین در جامعه و بهره مندی از فرصت برابر از خدمات و تسهیلات ارائه شده توسط دستگاه ها و شرکت های خدمات رسان میسر شود. وی عدم مناسب سازی را یکی از مشکلات معلولین برای حضور در جامعه دانست و افزود: سهولت برای دسترسی به خدمات ارائه شده توسط دستگاه های مختلف برای معلولین یک امر ضروری است و باید مورد توجه  قرار گیرد .

/ 0 نظر / 42 بازدید