/ 3 نظر / 42 بازدید
دیوید

شاگرد مرحوم بروسعلی هستم اگه خواستین میتونین بیاین مبارزه

طراحی سایت

با آرزوی موفقیت های روز افزون برای ورزشکاران عزیز

محمدرضا رشیدی

کونگ فو کاران کوریجان با کسب این مقام ها عنوان دومی تیمی استان را از آن کبودراهنگ نمودند!!!! مادنبال این هستیم این افتخار تیمی هم بنام کوریجان باشد.به امید آن روز