قهوه خانه های کوریجان

قهوه خانه عباس قهوه چی :

عباس قهوه چی پدر مرحوم حاج حسین رضا شیرازی قهوه خانه اش در محلی که در حال حاضر زمین فوتبال است قرار داشت .

 

قهوه خانه حاج اشرف (مهمانخانه حاج اشرف ) : حاج علی اشرف صفی یی

مهامنسرای بزرگ و مشهور بوده است که شهرت بسیار در مسیر جاده تهران به عتبات عالیات عراق و همچنین شهر های غربی ایران از جمله همدان ،کردستان و کرمانشاه داشته است ؛ همچنین این مهمانخانه به همراه مهمانخانه نامی (مهمانسرای کدخدا محمد حسین ) باعث شهرت بیش از پیش کوریجان بوده است ؛به طوری که بزرگترها تعریف می کنند {١} در این میمانسرا حوض بزرگ و بوستانی مصفا بوده که میز و صندلیها را در فضای باز در کنار حوض در سایه درختها چیده بوده اند ؛ جلوه زیبا و در مسیر بودن این مهمانسرا باعث شهرت و مفرح شدن ان برای اعیان و اشراف همدان سده بود ؛ مثلاً جوانان همدان مسابقه دو می گذاشتند تا آنجا در مهمانسرای کورجان غذا بخورند ..... در سالهای اولیه آقا سید حسن چاوشی نیز در قهوه خانه حاج اشرف با او همکاری می کرد و به رتق و فتق امور می پرداخت که پس از تاسیس قهوه خانه کوخا (کد خدا محمد حسین )به آن جا رفت .

قهوه خانه کوخا (میهمانسرای نامی )

این میهمانسرا را کوخا محمد حسین نوروزی تآسیس کرد که به قهوه خانه سید حسین نیز شهرت داشت {٢}زیرا سید حسن چاوشی مدیر مهمانسرا بود و گرمی کار میهمانسرا از خوش زبانی این سید بود. این میهمانسرا در ابتدا از شهرت فراوان بر خوردار بود که به نام میهمانسرای نامی مشهور بود بعدها که از عظمت و شهرت آن کاسته شد به نام کلبۀ دهقان شهرت پیدا کرد. میان اسناد پدر بزرگ کاغذهایی بود که بالای آن میهمانخانه نامی چاپ شده بود 

منابع وماخذ و توضیحات:

{١} :سالهای پایانی کار این مهمانسرا من خودم دیده بودم حدوداً تا پانزده سالگی من میهمانسرا کار می کرد ولی اهمیت گذشته خودرا از دست داده بود .

{٢} :سید حسن چاوشی در شهر همدان سکونت داشت و قهوه خانه کد خدا محمد حسین در شهر و در بین راننده ها به مهمانسرای سید حسن شهرت داشت همچنین چون بعد از پل کوریجان قرار داشت به قهوه خانه پل نیز  شهرت داشت .

/ 0 نظر / 18 بازدید