شهردار مهاجران استعفا کرد

 

شهردار مهاجران استعفا کرده است. گفته می‌شود رفتاری شهردار شورای چهارم شهر جدیدالتاسیس مهاجران برای تصدی مدیرعاملی بهسازی و نوسازی شهرداری همدان از مهاجران به همدان می‌آید. گویا استعفای وی مورد پذیرش قرار گرفته است.

   

/ 0 نظر / 6 بازدید