مریض خانه آمریکایی ها

قبل از ساخت راهدار خانه کوریجان کمی پائین تر از پل کوریجان در کنار جاده همدان به تهران جای راهدار خانه ، مریض خانه ای توسط انجمن های خیریۀ آمریکایی ها در کوریجان ساخته شده بود گویا همزمان ، مریض خانۀ دیگری توسط  آمریکایی ها در همدان  (بیمارستان اکباتان امروزی ) ساخته شده بود . این دو مریض خانه اولین بیمارستان های استان همدان هستند که به شیوه ی جدید(حدود سال 1254Ú ق) ساخته شده بودند .(1) بعد از مدتی کار ؛ آمریکایی ها این مریض خانه را تعطیل کردند و به جایآن ادارۀ راه و ترابری در این محل راهدار خانه تأسیس کرد. (2)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.     در کتاب تاریخ بی دروغ شیخ علیخان ظهیر الدوله به ساخت مریض خانه آمریکایی ها در همدان اشاره شده است .

2.     زمینهای پشت راهدار خانه متعلق به خاندان نوروزی است و حالا هم به زمینهای مریض خانه دالی یئرلر(یعنی زمینهای پشت مریض خانه )

معروف است .

/ 1 نظر / 58 بازدید