گالری عکس طایفه جمشیدی

      

محمد جمشیدی

پسر خدمت

ولی جمشیدی

پسر خدمت

اصغر جمشیدی  

پسر غلام 

اصغر جمشیدی

پسر  غلام 

       باب علی جمشیدی پسر بیرام

شاه علی جمشیدی

 پسر بیرام

حاج علی جمشیدی پسر بیرام    الله وردی جمشیدی      

الله وردی جمشیدی

پسر شاه علی

خدا وردی جمشیدی

پسر شاه علی    

حسن جمشیدی

      حسن جمشیدی      

برای مشاهده شجره نامه این طایفه اینجا کلیک نمایید

/ 0 نظر / 35 بازدید