گزارش تصویری صبحانه سالم در برنامه اردویی دانش آموزان مدرسه رسالت کوریجان(فیلم و

بنا بر بخشنامه ای که ابلاغ شده بود برنامه صبحانه سالم در عنوان
«یک روز بدون کیف» در قالب برنامه اردویی اجرا شد.

به گزارش مسئول فناوری اطلاعات پایگاه سما کوریجان :بنا بر بخشنامه ای که ابلاغ شده بود برنامه صبحانه سالم با عنوان «یک روز بدون کیف» در قالب برنامه اردویی اجرا شد.

گزارش تصویری صبحانه سالم در برنامه اردویی دانش آموزان مدرسه رسالت کوریجان(فیلم و تصویر)-1 گزارش تصویری صبحانه سالم در برنامه اردویی دانش آموزان مدرسه رسالت کوریجان(فیلم و تصویر)-2  گزارش تصویری صبحانه سالم در برنامه اردویی دانش آموزان مدرسه رسالت کوریجان(فیلم و تصویر)-4 گزارش تصویری صبحانه سالم در برنامه اردویی دانش آموزان مدرسه رسالت کوریجان(فیلم و تصویر)-5 گزارش تصویری صبحانه سالم در برنامه اردویی دانش آموزان مدرسه رسالت کوریجان(فیلم و تصویر)-6 گزارش تصویری صبحانه سالم در برنامه اردویی دانش آموزان مدرسه رسالت کوریجان(فیلم و تصویر)-3

/ 0 نظر / 31 بازدید