مدیر جهاد کشاورزی کبودراهنگ معرفی شد

حمیدرضا اسماعیلی به عنوان مدیر جدید جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ معرفی شد.


به گزارش خبرنگار کورنگ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان در مراسم تودیع مصطفی نویدی و معارفه حمیدرضا اسماعیلی به عنوان مدیر جدید جهاد کشاورزی کبودراهنگ، گفت: همگام با همه کشاورزان باید در راستای تحقق کشاورزی پایدار حرکت کنیم.

علیرضا رنجبرضرابی با اشاره به 85 نوع فعالیت اقتصادی موجود در جامعه عنوان کرد: 5 نوع این فعالیت ها مربوط به حوزه کشاورزی است بنابراین ما باید برنامه ریزی دقیق و منسجمی برای رونق سایر انواع فعالیت های اقتصادی داشته باشیم تا بتوانیم فشار بر حوزه کشاورزی و تراکم در این حوزه را کاهش دهیم.

وی بحران آب را یکی از معضلات موجود در بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: بایستی در حوزه مدیریت مصرف و اصلاح الگوی کشت تدابیری اندیشیده شود تا بتوانیم کشاورزی پایداری داشته باشیم.

فرماندار کبودراهنگ نیز عنوان کرد: بیش از 75 درصد از اراضی کشاورزی شهرستان کبودراهنگ تحت پوشش آبیاری قطره ای و بارانی است.

احسان قنبری افزود: با توجه به اینکه شهرستان کبودراهنگ قطب اصلی تولید غلات بخصوص گندم و یک سوم تولید غلات استان را کبودراهنگ تامین می کند بنابراین باید این رتبه و موقعیت با تعامل و همکاری همه مسئولین و کشاورزان حفظ گردد.

بهرامی - خبرنگار افتخاری کورنگ


/ 1 نظر / 55 بازدید
احمد پایمرد

وای چه خسته میکند تنگی این قفس مرا پیرشدم نکردازاین رنج وشکنجه بس مرا[گل]