ذاکران اهل بیت

ذاکران اهل بیت

شیخ محمود عباسی

شیخ برجعلی رستمی

نعمت الله حسنی

محمد آقا قانعی

حاج اسماعیل حسنی

حمدالله حسنی

عیسی حسنی

خلیل حسنی

علی رمضانی         نورعلی

بیرام اجاقی

علی محمد ملکی    نقد علی

مرتضی مهرابی

مصطفی رستمی

جواد فضلی

 

 

 

تعزیه خوان

شیخ محمود عباسی

شیخ تقی طاهری

شیخ برجعلی رستمی

حاج نورعلی عباسی

نوروزعلی جعفری

نعمت الله حسنی

نورعلی حسنی

حسین آقا نجفی

حاج اسماعیل حسنی

عیسی حسنی

علی محمد ملکی        نقد علی

حمدالله حسنی           غلامحسین

عین الله حسنی         غلامحسین

علی آقا رمضانی       نورعلی

علی اصلانی            سلطان

مصطفی رستمی       مرد علی

محمد رستمی           مرد علی

موسی اجاقی            محمود

  

مخالف خوانها( قشون یزید)

مظفرعلی احمدی

مشهدی اکبر رمضانی

حسین رضایی            قلی

محمد رستمی              ابراهیم

محمد حسینی              عبدالله

اصغر رضایی            حاج علی آقا

امیر مرادی        

در ادامه تعدادی عکس را مشاهده نمایید

          حاج اسماعیل حسنی بیرام اجاقی حاج علی محمد ملکی       اصغر رضایی جواد فضلی مصطفی رستمی مرتضی مهرابی

/ 0 نظر / 5 بازدید