مقایسه زبان ترکی

معنی سومری به انگلیسی

 کلمه مربوط ترکی آذربایجانی با استانبولی

 معنی سومری به فارسی

سومری

mother

آنا(مادر)

مادر

آما             ama

father

آتا(پدر)

پدر

      آددا            adda

child

بالا(فرزند)

فرزند

بانداbanda                        

spin

بور ماق(پیجاندن)

پِیچاندن

     سور sur           

shine

پارلاماق(درخشیدن)

درخشیدن

بار              bar

Oil,grease

یاغ(روغن)

روغن

اییاiya                      

Die,kill

اولماق(مردن)

مردن و کشتن

هولhul            

alone

دول (بیوه)

تنها

دیلی           dili

Cut,break

تاراماق یا داراماق(شانه زدن)

بریدن,جداکردن

تار   tar          

/ 0 نظر / 11 بازدید