دعوت به همکاری

ازعلاقمندان به تاریخ کوریجان برای تالیف کتاب تاریخ کوریجان دعوت به همکاری می شود

علاقمندان می توانند با مدیر سایت با شماره همراه 0۹۱83181593 تماس داشته باشند

 مطالب ارسالی بانام  ارسال کننده در وبلاگ قرار می گیرد و در تالیف کتاب نیز از این مطالب استفاده می شود

موضوعات : ۱-فرهنگ کوریجان و روستاهای اطراف

۲- خاندانها و طوایف کوریجان و روستاهای اطراف

3-آداب و رسوم  و ضرب المثلهای رایج

4- عکس طبیعت کوریجان و روستاهای اطراف 

5- اقتصاد و اشتغال  کوریجان و روستاهای اطراف 

6-سوگواری  و  آیین های مذهبی

 

/ 0 نظر / 5 بازدید