نشست روشنگری با موضوع دجال واره (ماهواره) برای اعضاء حلقه های پایگاه سما ء برگزا

نشست روشنگری با موضوع دجال واره (ماهواره) برای اعضاء حلقه های پایگاه سما ء برگزار شد

نشست روشنگری باموضوع دجالواره با حضور فرمانده پایگاه ، سرگروه ها و اعضاء حلقه های صالحین پایگاه سماءبرگزار شد. به گزارش مسئول فناوری اطلاعات پایگاه سماء کوریجان نشست روشنگری  با موضوع دجالواره با حضور فرمانده پایگاه ، سرگروه ها و اعضاء حلقه های صالحین پایگاه سماء و با سخنرانی خواهر خدابنده لو مربی عقیدتی پایگاه با محوریت تاثیر آسیبهای ماهواره بر خانواده ، نوجوانان وجوانان و کودکان و تاثیر آن در زندگی و .روابط اعضای خانواده برگزار شد

پایگاه سما کوریجان

 

پایگاه سما کوریجان

پایگاه سما کوریجانپایگاه سما کوریجان

/ 1 نظر / 67 بازدید
nazi

mamnoon az hozoretoon