مکتبخانه های کوریجان:

 

مکتبخانه علی خان آقا :

 

علی خان آقا پدر شیخ تقی طاهری بود از مهاجران به کوریجان آمده از بچه های کربلایی عباس دو تا اتاق می گیرد و آنها را به کوچه باز کرده مکتب خانه ای جهت تدریس قران تأسیس می کند.

مکتب خانه شاه حسین کله سری :

ملا شاه حسین کله سری که ازاقوام شهید مفتح بوده به کوریجان می آید و مکتب خانه ای تأسیس می کند پدر بزرگ من حاج محمد نوروزی و عمو حاج غلامرضا نوروزی از مکتب خانه او درس خوانده بودند .

مکتب خانه شیخ تقی طاهری :

او فرزند علی خان آقا مذکور و  پدر حسن طاهری بود بسیاری از بزرگان روستا در محضر او قران آموخته اند او فردی متقی و عالم به احکام شرعی بود و مرجع امور شرعی روستائیان بود.

مکتب خانه ملا نوروز :

ملا نوروز بیرام غریبه بوده و مدتی در کوریجان مکتب خانه دایر کرده بود. مصطفی ، نصرت ، افشار و مهدی خان پیش او درس خوانده بودند.

 مکتب خانه سید مصطفی حسینی :

او از سادات حسینی کوریجان (عموی سید یحیی )بوده است سیدی با کرامات نیکو بوده است . که در کوریجان مکتب خانه دایر می کند زن او ملا خاور نیز مکتب خانه داشته و به دختر ها قرآن درس می داده است.

مکتب خانه ملا خاور :

او زن سید مصطفی بوده و مکتب خانه برای تدریس قران به دخترها دایر می کند.

مکتب خانه کربلایی احمد اجاقی :

کربلایی احمد اجاقی پدر محمود اجاقی نیز در کوریجان مکتب خانه داشته است .

 

/ 0 نظر / 6 بازدید