برگزاری دوره مهارت تدریس برای آموزگان و دبیران شهرستان بهار

وی افزود:دوره های ضمن خدمت کتب جدید التالیف پایه های پنجم و نهم شهرستان بهار در حال برگزاری است.

معاون آموزشی آموزش و پرورش بهار با بیان این مطلب، افزود: در پایه پنجم 100 نفر آموزگار ابتدایی و در پایه نهم 300 نفر دبیر در 12 رشته به صورت تخصصی حضور دارند.

/ 0 نظر / 66 بازدید