دهیار روستای رایکان سفلی , شهرستان بهار , بخش لالجین , دهستان مهاجران

دهیار روستای رایکان سفلی , شهرستان بهار , بخش لالجین , دهستان مهاجران

نام و نام خانوادگی دهیار رضا فیضی پور آخرین مدرک تحصیلی ویژه اعضا تلفـن ثـابت دهیــاری ویژه اعضا تلفـن همــراه دهیــار ویژه اعضاء شماره پیامک دهیاری ویژه اعضاء پسـت الکتـرونیک roosta29374@vil.ir

دهیار روستای رایکان سفلی , رضا فیضی پور

اعضای شورای اسلامی روستای رایکان سفلی

ویژه اعضا
شورا



ویژه اعضا
شورا



ویژه اعضا
شورا



آمار رسمی جمعیت روستا بر اساس سرشماری سال 1385 , تعداد خانوار : 123

عنـــوان کــــل با ســـواد بی ســـواد کل جمعیت 656 نفر 451 نفر 149 نفر جمعیت مردان 351 نفر 251 نفر 64 نفر جمعیت زنان 305 نفر 200 نفر 85 نفر

چارت مقایسه ای آمار جهت بررسی نسبت ها با جمعیت کل

آمار جمعیت

افراد باسواد

افراد بی سواد

100 %


کـل جمعیت

54 %


نسبت مردان

46 %


نسبت زنان

69 %


جمعیت باسواد

56 %


نسبت مردان

44 %


نسبت زنان

23 %


جمعیت بیسواد

43 %


نسبت مردان

57 %


نسبت زنان

نقشه منطقه ای که روستا در آن واقع شده بر اساس نزدیکترین شهر

دهکده ایران - بانک جامع اطلاعات روستاهای ایران دهکده ایران - بانک جامع اطلاعات روستاهای ایران

 

/ 0 نظر / 6 بازدید