معرفی خاندان سالور

 
 مسعود سالور،
ف رزند قهرمان میرزا عین‏السلطنه و یکى از نواده‏هاى عبدالمصد میرزا عزالدوله، در 1295 متولد شد. پس از انجام تحصیلات ابتدائى و متوسط وارد دانشکده‏ى ادبیات تهران شد و لیسانس در ادبیات فارسى گرفت و به استخدام در وزارت دارائى درآمد. تدریجا مراحل ترقى را در آن وزارت دارائى درآمد. تدریجا مراحل ترقى را در آن وزارتخانه پیمود و مشاغل مهمى را احراز کرد. از اهم مشاغل وى مدیرکل بازنشستگى، مدیرکل کارگزینى، مدیر کل مالیاتهاى مستقیم، مدیر کل وصول تهران، مدیر عامل چاپخانه‏ى دولتى، مستشار دیوان محاسبات و بازرش دولت در ذوب‏آهن بود. صاحب ترجمه در میان مدیران وزارت دارائى به حسن شهرت مشهور بود. مسعود سالور در طول عمر خود به خواندن علاقه‏ى شدیدى نشان مى‏داد و در اثر مطالعات زیاد در زمینه‏هاى تاریخى و علم انساب داراى اطلاعات ذى‏قیمتى مى‏باشد. از کارهاى علمى او تنظیم خاطرات پدرش عین‏السلطنه قهرمان میرزا مى‏باشد که در ده جلد انتشار یافته و حاوى نکات بسیارى از دوران قاجاریه و رضاخان پهلوى است. (٢) این کتاب در بین اهالی کوریجان علاقمند بسیار دارد چون بخشهایی از از آن به کوریجان اشاراتی دارد

 

عباس سالور،


فرزند قهرمان میرزا عین‏السلطنه و نوه‏ى عبدالصمد میرزا عزالدوله فرزند محمدشاه قاجار است. سالور در 1294 در تهران تولد یافت و پس از انجام تحصیلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشکده‏ى ادبیات تهران شد و درجه‏ى لیسانس در زبان خارجه و ادبیات فارسى گرفت. چند سال بعد درجه‏ى فوق‏لیسانس از دانشکده‏ى حقوق و علوم سیاسى در علوم ادارى دریافت نمود. متعاقبا چند دوره کوتاه مدت مدیریت را در آمریکا گذرانید. سالور خدمات خود را از وزارت کشاورزى از سمت منشى شروع کرد و در سمت معاون وزارتخانه به پایان رسانید. به این ترتیب که مدتى رئیس کارپردازى و کارگزینى بود، بعد مقام مدیرکلى یافت، چندى در آن سمت باقى ماند تا اینکه پس از تصویب قانون اصلاحات ارضى براى اجراى آن سازمانى به نام سازمان اصلاحات ارضى به وجود آمد. سالور با سمت معاون وزارت کشاورزى در راس آن سازمان قرار گرفت و نسبت به تشکیل سازمان و پیاده کردن قانون جدیت تامى به خرج داد و برخلاف نظر بعضى که معتقد بودند قانون قابل اجرا نیست، او با صبر و حوصله و دقت خاص، به اجراى آن قانون پرداخت و آن را سر و سامان بخشید. بعد از آنکه کار اصلاحات ارضى بر محور اصلى خود استوار گردید، سالور به استاندارى کرمانشاه مامور شد. دو سالى در آنجا بود، اصلاحاتى انجام داد، سپس به استاندارى خوزستان برگزیده شد و مدت هشت سال در آن استان پهناور مامور خدمتگزارى مردم بود. سالور پس از استاندارى خوزستان، کار حساسى قبول نکرد فقط در دانشکده علوم ادارى و مدیریت بازرگانى و دانشکده‏ى علوم سیاسى، اجتماعى به تدریس اشتغال داشت. مدتى هم در شرکت گاز از مدیران بود. (٣)

توزیع اسناد مالکیت توسط محمدرضا پهلوی در خراسان

. امیرحسین خزیمه علم 2. سپهبد صادق امیرعزیزی (وزیر کشور) 3. محسن هاشمی نژاد 4. اسدالله علم 5. عباس سالور (رئیس سازمان اصلاحات ارضی) 6. محمدرضا پهلوی

1 پهلوی

 اصلاحات ارضی
355-113ر
توزیع اسناد مالکیت زمینهای کشاورزی توسط محمدرضا پهلوی 1. عباس سالور (رئیس سازمان اصلاحات ارضی) 2. اسمعیل ریاحی (وزیر کشاورزی) 3. محمدرضا پهلوی

منابع و توضیحات:

(١)http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fMppISwNkSQJ:www.zinati.de/Images/Images/Mahammad

(٢) شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران (جلد دوم)
(٣) شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران (جلد دوم)
شناخت بیشتر عزادوله رجوع کنید به:

 

/ 0 نظر / 145 بازدید