گالری عکس طایفه زمانی

 زمانی تیره غلامحسین

برای مشاهده عکسها در اندازه بزرگتر روی آنها کلیک نمایید

                                  

فضل علی زمانی

خدمت اجباری ١٣١٩

         

علی  پسر                       

فضل علی زمانی

محمدآقا پسر                       

فضل علی زمانی

مصطفی زمانی پسر محسن  سیف اله  زمانی پسر محسن        

حسین زمانی

سال  ١٣۵٧

 اسماعیل زمانی ١٣۶٣ علی زمانی پسر محسن  حسین زمانی       مهدی زمانی

عکس بهار 1388

 حسین زمانی عکس زمستان١٣٨٨ اسماعیل زمانی عکس تابستان١٣٨٨

 

 http://up.iranblog.com/Files/6a78dd3f4b694cb8a42a.bmp

 

 

   

اشکان زمانی

تابستان ١٣٨٨

 http://up.iranblog.com/Files/373af8b637594de184ef.bmp

 

 

 

 زمانی تیره شیرخان

    عباس زمانی پسر حاج صفر

عکس تابستان1388

   

     

 

/ 2 نظر / 32 بازدید
یج

عکس زمانی ها را بگذارید

یج

وئوددددوووووووووتوتووووووووووووووووووخخخخخخخخخخخخخخت