دومین کارگاه تخصصی مبارزه با مواد مخدر

ودر ادامه به اهمیت نقش مادر در کانون خانواده اشاره شد اینکه  خانواده هایی که روابط مادرانه ی همراه با اعتماد و پذیرش در آن ها حکمفرما باشند، آینده ی نوید بخشی در پیش روی فرزندان است یا دست کم آسیب های اجتماعی و روانی کمتر دامن گیر فرزندان می شود

ودر ادامه  به آسیب ها و ضربه های روحی و جسمی  و روانی استفاده از مواد مخدر اشاره شد که هر نوع از مواد مخدر ( تریاک ، شیشه ، کراک و...) چه آسیب ها و ضربه هایی  بر جسم و روح فرد مصرف کننده می رساند مطالبی ارائه شد و در پایان با پخش جزوه نقش خانواده در پیشگیری از خانواده و اجرای مسابقه طرح پرسش از مطالب ارئه شده جلسه پایان یافت

   پایگاه سما کوریجان   پایگاه سما کوریجان    پایگاه سما کوریجان  

 

/ 0 نظر / 71 بازدید