آثار تاریخی شهرستان کبودراهنگ

شماره ثبت نام اثر استان شهرستان تاریخ ثبت 3248 پل کوریجان همدان کبودراهنگ 25/12/1379 5696 حمام داغ داغ آباد همدان کبودراهنگ 25/12/80 7013 تپه کوریجان ( 2 ) همدان کبودراهنگ 10/10/81 7015 قباق تپه همدان کبودراهنگ 10/10/81 7016 محوطه حاتم آباد همدان کبودراهنگ 10/10/81 7017 گوی تپه  همدان کبودراهنگ 10/10/81 7018 تپه کوریجان ( 1 ) همدان کبودراهنگ 10/10/81 7019 تپه قبرستان نو آباد همدان کبودراهنگ 10/10/81 7020 تپه قبرستان همدان کبودراهنگ 10/10/81 7021 دعوا تپه همدان کبودراهنگ 10/10/81 7022 تپه نور آباد ( 2 ) همدان کبودراهنگ 10/10/81 7023 تپه نظر  همدان کبودراهنگ 10/10/81 7024 تپه روستای متروک ( 1 ) همدان کبودراهنگ 10/10/81 7025 تپه روستای متروک ( 2 ) همدان کبودراهنگ 10/10/81 7026 تپه روستای متروک ( 3 ) همدان کبودراهنگ 10/10/81 7027 حسن تپه همدان کبودراهنگ 10/10/81 7028 تپه حاتم آباد همدان کبودراهنگ 10/10/81 7029 تپه نور آباد ( 1 ) همدان کبودراهنگ 10/10/81 7030 تپه زندان نادر همدان کبودراهنگ 10/10/81 7031 تپه بزرگ همدان کبودراهنگ 10/10/81

/ 1 نظر / 11 بازدید
اورمان

سلام اقای نوروزی سال نو مبارک من چند وقتی هست شدیداَ مشغول درسم به همین خاطر نتونستم مطلب بنویسم یک مدت دیگه که سرم خلوت بشه فعالتر می شم.