# کونگ_فو_کوریجان

کسب مقام غرورآفرین در مسابقات قهرمانی استان

کسب مقام غرورآفرین درمسابقات قهرمانی استان توسط آقایان مقام اول 1-سعید حسینی 2-محمدحسین احمدی 3- عباس اقامیرزایی مقام دوم 1-رضا رجبی مقام سوم 1-رضاجمشیدی 2-علیرضاجعفری را به اهالی محترم وورزش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید