درباره سایت و قوانین آن

اهداف کلی و آرمان‌ها:
تامین فضای کالبدی، طبیعی، و فرهنگی مناسب و پایدار برای زندگی و کار در جامعه حقیقی روستای کوریجان، به یاری جامعه مجازی (سایت) روستای کوریجان.
اهداف خرد و برنامه‌ها:
-    ایجاد همدلی و دوستی پایدار میان همولایتی‌ها با تاکید بر هویت روستای کوریجان و سایر اشتراکات یا منافع مشترک و بلندمدت.
-    شناسایی و تحلیل گذشته روستا و نیاکانمان.
-    شناسایی و تحلیل فعلی روستا و همولایتی‌ها.
-    برنامه ریزی برای آینده روستا و ساکنان و مالکان آن.
-    حرکت در سمت ایجاد روستایی نمونه و دانش محور و ارتقای شاخصهای اخلاق انسانی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی.
-    ثبت هویت و حفظ ارزشهای مادی، تاریخی، طبیعی و فرهنگی روستا برای نسلهای آینده و شناساندن آن به جامعه بزرگ ایرانیان.
-    گردآوری اطلاعات لازم برای تدوین دایره المعارف جامع روستا.
-    بهره وری بهینه از امکانات بالقوه روستا.
-    توجه به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار روستا همزمان با توسعه کار و فعالیت در روستا.
-    توجه به گردشگری و ساخت و ساز در روستا متناسب با استعداد‌ها، مزایا و نقاط قوت و همچنین توجه به محدودیت‌ها و تهدید‌ها.
-    ایجاد فضای ناامن برای متجاوزان حقیقی و حقوقی به حقوق روستا و روستاییان با ایجاد فضای آزاد برای اخبار و گردش اطلاعات.
-    پی گیری حقوق و مطالبات روستا و روستاییان از نهادهای دولتی و حکومتی.

روح حاکم بر سایت و گردانندگان آن:
گردانندگان سایت کوشش خواهند کرد روح حاکم بر سایت در جهت تقویت همدلی و همکاری در بین  اهالی کوریجان و روستاهای حومه  باشد و  علی رغم بررسی نژاد ها و طوایف غیرنژادی (عدم وابستگی به هریک از طایفه‌ها)، غیر جنسیتی، غیرسیاسی و غیردولتی یا شبه دولتی باشد.

نویسندگان سایت:
هر کس می‌تواند برای سایت بنویسد و جزو نویسندگان آن باشد. شروط درج مطلب فرستاده شده به نشانی ایمیل سایت عبارتند از:

الف- انطباق متن نوشته شده با قوانین مطالب سایت، ب- شناسایی فرد نویسنده. هویت فردی که برای نخستین بار مطلبی را برای درج در سایت می‌فرستد باید برای گردانندگان سایت محرز شود؛ هرچند ممکن است نام نویسنده در سایت به درخواست نویسنده به صورت مستعار درج گردد. بنابراین علاوه بر ارایه فایل عکس جدید و نام و نام خانوادگی و نام پدر و ایمیل شخصی و تلفن، ارایه اطلاعات تکمیلی که در هر مورد حسب شرایط نویسنده از سوی گردانندگان سایت اعلام می‌شود، ضروری است. ج - نویسندگان سایت مشروط به کشف هویت و نشانی می‌توانند کوریجانی یا غیر کوریجانی باشند. اطلاعات نویسنده در صورت درخواست وی به صورت محرمانه نزد گردانندگان حفظ خواهد شد. د-اهالی خصوصا دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاهای تابعه دهستانهای سبزدشت (به مرکزیت ویان ازتوابع بخش مرکزی شهرستان کبودراهنگ)، دهستان مهاجران (به مرکزیت مهاجران از توابع بخش لالجین شهرستان بهار)، دهستان چاه دشت به مرکزیت بوبوک آباد از توابع بخش شراء شهرستان همدان و دهستان هگمتانه به مرکزیت جورقان از توابع بخش مرکزی همدان می توانند متقاضی نویسند گی در سایت باشند.


قوانین مربوط به مطالب:
-    به زبان فارسی یا ترکی باشد.
-    درباره کوریجان و برای کوریجانی ها باشد؛ یا متنی عمومی درباره روستا‌ها و روستاییان، به نحوی که قابل تعمیم به کوریجان و کوریجانی‌ها باشد.
-    به مذاهب و ادیان، طایفه‌ها، اشخاص، مشاغل، نهادهای حکومتی و غیره توهین نکند.
-    در تضاد و تعارض با اهداف سایت نباشد.
-    نویسنده مسئولیت عواقب حقوقی درج مطلب در سایت را پذیرا باشد.
-    چنانچه مطلب پیش از این در جای دیگری نشر یافته است نشانی آن همراه مطلب ارایه شود.
-    گردانندگان سایت در درج یا عدم درج مطلب در سایت مختارند و هر زمان که لازم بدانند با اعلام دلیل به نویسنده، مجاز به حذف مطلب از روی سایت خواهند بود.


هزینه‌ها و منافع سایت:

-    کلیه هزینه‌ها و منافع مادی سایت متعلق به گردانندگان آن است.

-    درج مطالب و تصاویر سایت در جاهای دیگر با ذکر نشانی سایت دیار تاریخی کوریجان به عنوان ماخذ و نام نویسنده مطلب بلامانع است.

/ 1 نظر / 28 بازدید
مهسا

سلام تشكر از شما استاد عزيز[گل]