شناسنامه حدود 110 سال پیش

 

این شناسنامه متعلق است به گوزل عسگری فرزند علی عسگر که در سال 1279 متولد شده است

او زن مرحوم حاج رضا عباسی و مادر حاج نورعلی عباسی بود

/ 1 نظر / 11 بازدید
علی

بسیار عالی است. هر چه از این اسناد قدیمی پیدا کنی بهتر است. من هم شناسنامه بابام را با دو برگه ازدواج کرده اش برات می فرستم متولد 1292 است مربوط به 98 سال پیش