اولین جلسه رسمی انتخابات شهرستان رزن برگزار شد

وی از مسئولین خواست کلیه کارهای انتخابات بصورتی انجام شود که شائبه ای مبنی حمایت از کاندیدای خاصی برای گروه یا اشخاصی پیش نیایید.

آقای حسینی افزود با توجه به حساس بودن انتخابات حدالامکان از افرادی در هئیت های اجرایی و نظارتی استفاده شوند که دارای تجربه و مورد وثوق جامعه و همچنین معتمدین مردم باشند  

در ادامه جلسه برنامه های آتی این فرمانداری در خصوص انتخابات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. و در آخر این جلسه مسئولین کمیته ها در فرمانداری شهرستان رزن به شرح ذیل تعیین گردید .

1-    فتحعلی حسینی فرماندار به عنوان رئیس هیئت های اجرایی انتخابات

2-    علیرضا نور بخش معاون فرماندار رئیس ستاد انتخابات

3-    علی اکبر عابدی دبیر ستاد  انتخابات و ابوالفضل قاسمی جانشین دبیر  

4-    علی حمزه خانی کمیته امنیت انتخابات

5-    عباس شعبانی کمیته مالی و پشتیبانی و بهروز میرزایی جانشین کمیته

6-    محمد نقوی کمیته نظارت

7-    نصرالله امیدی عابد کمیته حراست و حفاظت

8-    مهدی بکند کمیته خبری و اطلاع رسانی

9-    مهدی عزیزی کمیته نقلیه

10- حامد ذالبیگی کمیته it

 

/ 0 نظر / 68 بازدید